Arhiiv mai, 2008

 • e-Õppe Arenduskeskuse uudised

  Serverid kolivad 30. juuni – 3. juuli kolivad e-Õppe Arenduskeskuse serverid Tallinna Tehnikaülikoolist Eesti Infotehnoloogia Sihtasutusse (Raja 4C). Antud ajavahemikul ei tööta WebCT, Moodle, e-Kutsekooli ja e-Ülikooli kodulehed. 3. juulist – 13. juulini toimub WebCT versiooni uuendamine – lähme üle WebCT Vista versioonile. Antud ajaperioodil […]

  Loe edasi

 • Ülikoolide e-õppe uuringud lõpusirgel

  Euroopa Sotsiaalfondi toetatud REDELi projekti üheks tegevusliiniks oli erinevate e-õppealaste uurimuste koondamine eesmärgiga anda tervikpilt valitsevast olukorrast. Juba möödunud aastal said „kaante vahele”  organisatsioonikultuuri ja e-õppe vahelisi seoseid uurinud ORKU ning Eesti e-Ülikooli loomise mõju analüüsinud  HARPO. Praegu oleme lõpetamas  tudengite ja õppejõudude e-õppe  kasutamise […]

  Loe edasi

 • Sisutootmine projektide e-VÕTI ja REDEL raames

  Projekti „E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides“ (e-VÕTI) raames  ajavahemikul 1. juuli 2005 – 30. juuni 2008 luuakse Eesti e-Kutsekooli konsortsiumis kokku 734. õppenädala (AP) mahus e-kursuseid ja 615 digitaalset õpiobjekti. Tänaseks (aprill 2008) on enamus neist valmis. Sisutootmise täpsem info on saadaval e-VÕTI projekti […]

  Loe edasi

 • Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning. Jack Koumi (2006). Routledge.

  Jack Koumi töötas aastatel 1970 kuni 1992 BBC Avatud Ülikooli haridusalaste televisiooni ja raadiosaadete režissöörina juhtides matemaatika, füüsika, psühholoogia, biokeemia, bioloogia, geneetika ja keemia alaste saadete toimetamist. Tema käe all valmis 150 teleprogrammi ja 100 audio-video loengutundi, ta on olnud kaasautoriks 400 haridusalasele tele- ja […]

  Loe edasi

 • Mis on e-õppejõu koolitusprogramm?

  Tegemist on e-Õppe Arenduskeskuse ning ülikoolide koostööst sündinud koolitusprogrammiga, mille eesmärgiks on pakkuda Eesti kõrg- ja kutsekoolides töötavatele õppejõududele ja õpetajatele teadmisi, oskusi ja kogemusi e-kursuste loomiseks ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahendite kasutamiseks õppetöös. Koolitusprogrammi põhipartneriteks on Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool ja Eesti Infotehnoloogia Kolledž, […]

  Loe edasi

 • Lihtsa e-kursuse loomine UDUTU keskkonnas

  Udutu on veebipõhine keskkond sisupakettide ja e-kursuste loomiseks. Sisupakettide loomine on tasuta ning neid saab veebipõhisest loomise keskkonnast välja eksportida SCORM formaadis. UDUTU võimaldab kursusele lisada interaktiivsust ja põnevaid ülesandeid, mida teised keskkonnad veidi vähem võimaldavad. Udutu koduleht asub aadressil: http://www.udutu.com/ Järgnevalt vaatame kuidas luua lihtsat […]

  Loe edasi

 • Probleemide lahendamine viib koostööle – väljakutsed ja proovikivid rakendusüksuse „mätta otsast“

  Alates Euroopa Liiduga (EL) liitumisest on Eestil olnud võimalik saada toetust EL struktuurifondidest, et edendada valdkondi, mida me oluliseks peame. Toetuse jaotamine on toimunud Eesti Riikliku Arengukava 2004-2006 (RAK) alusel ning oleme jõudnud ka järgmisesse perioodi 2007-2013, mida rakendatakse erinevate rakenduskavade abil, kus nii rahalisi […]

  Loe edasi

 • Eesti e-Ülikooli uudised

  Tartu Ülikool Intelligentsed tuutorsüsteemid – üks idee tulevikuks 27.-29. märtsil toimus Istanbulis konverents “2nd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning”, millest võtsid osa Tartu Ülikooli avatud ülikooli haridustehnoloogid Lehti Pilt ja Triin Marandi. Konverentsi peakorraldaja oli Istanbuli Ülikool, kuid esinejaid […]

  Loe edasi

 • „Teen seda kõike enda rõõmuks!“

  Pildid Andres Lahe erakogu „Kindlasti on tal õigus, kui ta ikka ja jälle käsib ehitusteaduskonna üliõpilastel endale kooliteel korrutada, et ehitajad on tublid. See on selleks, et tema meid kiitma ei peaks – muidu rikub veel ära. Parem on, kui me seda ise teeme ja endal meeles […]

  Loe edasi

 • Uuring „Eesti kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide e-õppe edulood”

  Projekti e-VÕTI uuringute eesmärgiks on olnud uurida e-õppe arengut Eesti kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides. Projekti raames on viidud läbi kolm omavahel sisuliselt haakuvat uuringut: 1) e-õppe kui innovatsiooni difusioon kutseõpetajate hulgas, mille tulemusi võis lugeda eelmisest Uudiskirjast; 2) e-õppe edulugude uuring, millele on pühendatud käesolev artikkel […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica