Arhiiv märts, 2011

 • Milliseid materjale leidub e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumis?

  Hiljuti oli mul põhjust huvi tunda, milliseid õppematerjale (e-kursuseid ning õpiobjekte) e-õppega tegelevad õpetajad ja õppejõud kõige enam loovad. Kõige loogilisem tundus seda uurida e-Õppe Arenduskeskuse repositooriumist. Sinna on kogutud suur osa Eestis viimastel aastatel loodud kutse- ja kõrgkoolide e-õppematerjale ning seal leiduva põhjal võib […]

  Loe edasi

 • Eesti Kunstiakadeemia

  Eesti Kunstiakadeemia

  Liitumine e-Ülikooliga 2010. aasta septembrist kinnitati Eesti e-Ülikooli nõukogu koosolekul Eesti Kunstiakadeemia Eesti e-Ülikooli liikmeks. See on loonud meie kõrgkoolile rohkem võimalusi algatada uusi tegevusi. Püüame olla aktiivsed e-Ülikooli konsortsiumi liikmed. Koolitused Alustasime aktiivselt koolituste pakkumisega Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele. Jaanuaris toimus sisekoolitus “Kursuse kavandamise kvaliteedinõuded”, […]

  Loe edasi

 • Tallinna Tehnikaülikool

  Tallinna Tehnikaülikool

  Tallinna Tehnikaülikooli e-õppekoolitustele võivad tulla kõik õpetajad/õppejõud 2010. a sügisest liideti Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogide poolt läbiviidavad e-õppekursused e-Õppe Arenduskeskuse koolituskalendrisse ning nii oli sügisel läbiviidud kursustel osalejaid üle Eesti. Eristume oma koolitustega teistest pakkujatest auditoorse töö osakaalu tõttu, kuna meie kursused toimuvad kombineeritud õppes. Tulles […]

  Loe edasi

 • Täppisteaduste Toomas

  Füüsika, kutseline autojuhtimine, elektroonika, infotehnoloogia, korvpall, e-õpe, potipõllundus, programmeerimine, kvaliteet – see nimekiri tuleks ikka hirmus pikk, kui hakata kirja panema kõike seda, millega Toomas Plank igapäevaselt tegeleb.

  Loe edasi

 • Uued koolitused e-huvilistele Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuselt

  Uued koolitused e-huvilistele Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuselt

  Moodsal e-ajastul on ilmselge, et õppimise protsess ja õpetaja roll võivad küll muutuda, kuid kuhugi ei kao vajadus kontaktõppe järele. Tallinna Tehnikaülikool on pikkade sammudega astumas kombineeritud õppe suunas, kus igapäevasele kontaktõppele lisanduvad tegevused e-õppes. Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuse e-õppekursused sisaldavad e-õppe kõrval ka kontaktõpet, et […]

  Loe edasi

 • Tallinna Ülikool

  Tallinna Ülikool

  Studia Generalia loengute sari Tallinna Ülikooli Studia Generalia loengusari annab võimaluse kuulata ülikooli õppejõudude, teadlaste ja välisülikoolide lektorite avalikke loenguid. Studia Generalia loengud toimuvad üks kuni kaks korda kuus. Tallinna Ülikooli professoritega vaheldumisi astuvad kuulajate ette ka rahvusvaheliselt tuntud oma ala spetsialistid. Praeguseks on selle […]

  Loe edasi

 • “… ehk juhtimine ja side õppuris ning masinas”

  “… ehk juhtimine ja side õppuris ning masinas”

  Jah, muidugi, pealkiri on parafraseering Norbert Wieneri kuulsa raamatu pealkirjast “Küberneetika ehk juhtimine ja side loomas ning masinas”. See raamat (ilmus 1948) tõi inimeste ette nii küberneetika sõna kui ka andis otsustava tõuke selliste teaduste ja rakenduste arengule, millest vaid osa tänapäeval selle termini alla […]

  Loe edasi

 • Pisikese “i” varjust

  Kogu see pisikese “i” majandus on tekitanud sellise müra ja vahu, et tegelikult päriselt head asjad ei paista enam selle tolmu seest välja.

  Loe edasi

 • Veebipõhiste testide loomise vahend classmarker.com

  Mis on classmarker.com? Classmarker.com on veebipõhiste testide loomise vahend, millega saab luua erinevaid testide tüüpe. Kuna tegemist on veebikeskkonnaga, siis testi koostamiseks ja sooritamiseks vajatakse ainult internetiühendust, arvutisse ei pea midagi eraldi installima. Õpetaja saab määrata, kas töös küsitakse kõiki küsimusi või iga vastaja jaoks […]

  Loe edasi

 • Maatriks õpetajale oma e-kursuse analüüsimiseks

  Maatriksi on välja töötanud e-Õppe Arenduskeskuse kvaliteedi töörühm / 2011 Open publication – Free publishing – More kvaliteet

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica