Arhiiv november, 2007

 • E-õpe Narva Kutseõppekeskuses

  E-õppega alustati  Narva Kutseõppekeskuses 2005 a. ning hetkel tegeleb e-õppega aktiivselt üle 30 õpetaja. Igal õppeaastal koordineeritakse mitmeid erinevaid projekte ja populaarne on õpiobjektide koostamine. E-õppe kaudu omandavad õpetajad uusi teadmisi ja arendavad ennast pidevalt. Narva Kutseõppekeskuses peetakse oluliseks olla kaasaegne õppeasustus ja seetõttu planeeritakse […]

  Loe edasi

 • B-Learni EPSS – elektrooniline tugisüsteem kombineeritud õppe kursuste loomiseks

  2005. aasta sügisel käivitus Tartu Ülikooli juhtimisel rahvusvaheline projekt B-Learn, mille raames valmib käesoleva aasta lõpuks veebipõhine tugisüsteem õppejõududele – B-Learn EPSS (http://www.ut.ee/blearn/301481). Tegemist on vabavaralise elektroonilise lahendusega, mille abil saavad kõrgkoolide õppejõud ja kõik teised huvilised lihtsa vaevaga kokku panna oma e-õppe (kombineeritud õppe) […]

  Loe edasi

 • e-Õppe päev

  Pildid: Ove Maidla e-Õppe Arenduskeskuse poolt korraldatud E-õppe päev oli üle-eestiline üritus, mille eesmärgiks oli tutvustada e-õppe võimalusi ja perspektiive, võimaldada kõigil huvilistel osaleda veebipõhistel kursustel ning jagada informatsiooni Eesti ülikoolides ja kutsekoolides pakutavate veebipõhiste kursuste kohta.  E-õppe päev toimus 17. oktoobril ning oli üheks osaks […]

  Loe edasi

 • Eesti e-õppe vanaema

  Pildid: Anne Villemsi ja Kristin Kraavi erakogust. “Kui õppejõu ja üliõpilase õppetöö-alast suhet koostööks lugeda, siis oleme Temaga kolleegid alates 1970-ndast aastast, mil Ta oli verivärske õppejõud ja mina sama värske üliõpilane. Kui ma ei eksi, oli tol korral meie ühistegevuse objektiks nõukogude tehnikaime Nairi 2, koos oma 2048-pesalise […]

  Loe edasi

 • E-õppealased uudised maailmas

  Läbi arvuti rollimängu ei koolivägivallale! Saksamaa, Portugali ja Suurbritannia uurijad on välja töötanud interaktiivse arvuti rollimängu, mis aitab lapsi koolivägivalla ja  -kiusamisega toime tulla. Üle 1000 lapse kogu Euroopast osaleb projekti praeguses pilootfaasis, mille eesmärk on teada saada tarkavara ja arvutimängu võimaliku mõju ulatusest koolilaste […]

  Loe edasi

 • E-õpe ja autorikaitse

  Eelmise aasta sügisel puutusin lähemalt kokku autorikaitse problemaatikaga. Nimelt otsustasime Tallinna Tehnikaülikooli eelõppeosakonnas, mille põhitegevuseks on aidata õpilastel valmistuda riigieksamiteks, arendada edasi kirjandiõpetuse ning inglise keele e-kursusi. Rõõmustasin hetkeni, mil võtsin ühendust Eesti Autorikaitse Ühinguga Otsustasime luua eelõppeosakonna kodulehele 40-sekundilise e-õpet tutvustava klipi. Kujundaja tegi […]

  Loe edasi

 • Võta osa minikursuste konkursist!

      e-Õppe Arenduskeskus kuulutab käesolevaga välja õppejõudude ja õpetajate pedagoogilisi võimalusi ja tehnilisi vahendeid tutvustavate minikursuste konkursi.        MINIKURSUS ON KURSUS, MIS … •    on eesmärgistatud ja iseseisvalt läbitav kursus ning mille maht on 4-10 tundi iseseisvat tööd; •    sisaldab õppematerjale, mida […]

  Loe edasi

 • Eesti e-Ülikooli uudised

  Tartu Ülikool ELQ-SME projekti lõpetamine 13. novembril osalesid Tartu Ülikooli haridustehnoloogid rahvusvahelisel konverentsil „ E-Learning Quality and Return on Investment for Small and Medium-Sized Enterprises“.  ELQ-SME projektis osalejate kokkusaamine toimus Lissabonis. Ülevaade projektist: http://www.ut.ee/152839 Tartu Ülikooli Narva Kolledž E-kursusel osalemise arvestamine akrediteerimisel Septembris ja oktoobris […]

  Loe edasi

 • Haridustehnoloogide ümarlaud Värskas

  27. ja 28. septembril toimus Värskas Hirvemäe puhkekeskuses Eesti e-Ülikooli haridustehnoloogide seminar, mille eesmärgiks oli jagada ideid ja kogemusi e-õppe rakendamise kohta erinevates ülikoolides. Lisaks oma ülikoolisisese töö tutvustamisele pandi üheskoos kokku haridustehnoloogia võrgustiku tegevuskava. Järgmiseks ühisprojektiks on e-õppe seminaride läbiviimine erinevates ülikoolides, et tutvuda […]

  Loe edasi

 • E-õpe – kas „aken maailma“ või „isolatsioon“?

  Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis on käivitunud mitmed e-kursused ning mitu ootab peatset presenteerimist. Olles algajad e-õppe juurutajad, oleme me oma valdkonna õppejõududena entusiastid ja kahtlemata need, kes tahavad uute metoodikatega katsetada. Töö käigus on meil  tekkinud nii õppemetoodilisi kui eetilisi aga ka lausa globaalseid küsimusi ja […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica