Kolleegium

Uudiskirja toimetab kolleegium.

uudiskiri@hitsa.ee

Anu Peri, Tallinna Tuule Lasteaed
Egle Kampus, HITSA Innovatsioonikeskus
Ene Koitla, HITSA Innovatsioonikeskus
Inga Kõue, HITSA Innovatsioonikeskus
Ingrid Maadvere, HITSA Innovatsioonikeskus
Madli Leikop, HITSA Innovatsioonikeskus
Marju Piir, Tartu Ülikool
Laura Vetik, HITSA
Epp Alatalu, HITSA
Vaiko Mäe, Sisekaitseakadeemia
Varje Tipp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus

Keeletoimetoimetus OÜ Komadisain
Uudiskirja veebilahenduse on kohandanud Priit Tammets
Uudiskirja paberversiooni küljendus loremipsum.ee