Arhiiv november, 2010

 • Eesti Maaülikool

  Eesti Maaülikool

  Koos kolleegiga õpiobjektide koolitusele! Septembrikuus alustasime õppejõudude koolitamist interaktiivsete õpiobjektide koostamiseks instituutide kaupa. Õpiobjekte loodi Edicy ja Weebly vahenditega, samuti uuriti õppematerjalide modifitseerimist Prezi ja ISpringi abil. Paarikuine kogemus näitab, et omas majas oma lähedaste kolleegidega paar korda koos käies on tuju uuest infost ja […]

  Loe edasi

 • Automaattestimisest programmeerimisülesannete hindamisel ehk kuidas programmeerida programmeerijat

  Automaattestimisest programmeerimisülesannete hindamisel ehk kuidas programmeerida programmeerijat

  Programmeerimise õppimine käib katsetuste ja eksimuste abil. Kust leida kannatlikku abimeest, kes juhiks tähelepanu tehtud vigadele ning väsimatult innustaks programmi täiustama niikaua, kuni see vastab teatud kvaliteedinõuetele? Kuidas objektiivselt hinnata programmeerimisülesannete lahendusi? Sedalaadi probleemidega on tegeldud programmeerimise õpetamise algusaegadest saadik. On välja töötatud näiteks olümpiaadiülesannete […]

  Loe edasi

 • Küsimärkidega sügis

  Kuidas tuua e-õppe juurde uusi tegijaid ehk kuidas muuta e-õpe atraktiivseks ka nendele õpetajatele, kes praegu vaatavad neid tegemisi kõrvalt?

  Loe edasi

 • Õppimisüritused eTwinningu portaalis

  Õppimisüritused eTwinningu portaalis

  Tiigrihüppe Sihtasutus ja programm “Sõpruskoolid Euroopas/eTwinning” (www.etwinning.net) kutsub õpetajaid osalema veebipõhistel koolitustel ehk õppimisüritustel. Õppimisüritused on lühikesed veebipõhised koolitused erisugustel teemadel. Iga õppimisüritus koosneb neljast-viiest päevast aktiivsest tööst, millele järgneb neli-viis päeva saadud teadmiste rakendamist ja iseseisvat tööd. Õppimisüritustel saavad osaleda kõik õpetajad, kes on […]

  Loe edasi

 • Toimetaja veerg

  Esimene kolleegium kogunes 16. jaanuaril 2006. aastal. Me olime indu täis, igaühel oli peas idee mingist teemast, mida oli vaja kindlasti paberile panna.

  Loe edasi

 • Tartu Ülikool

  Tartu Ülikool

  Lõunatund e-õppega Sügissemestrist on jällegi käima läinud traditsioonilised e-lõunad Tartu Ülikooli õppejõududele. Alustuseks tuletati meelde Moodle’i keskkonda ja tegeleti oma kursuste ülekandmisega Blackboard Vista keskkonnast Moodle’isse. Oktoobrikuu e-lõunate teemad olid seotud videoloengute tegemise ja ülespanemisega õpikeskkonda. Novembris tutvustame õppematerjalide veebi ülespaneku erinevaid võimalusi ja vookogude […]

  Loe edasi

 • Tallinna Ülikool

  Tallinna Ülikool

  Suveülikooli jäädvustamine 12.–30. juulil peetud Tallinna Ülikooli suveülikooli raames filmis e-õppe keskus üles palju huvitavaid ettekandeid ja intervjuusid. Näiteks: õiguskantsler Indrek Tederi ettekanne “Konstitutsiooniline patriotism”; reisikirjanik Rory McLeani ettekanne “Creating a Travellers Guide”; hindust kirjanduskriitiku Gayatri Spivaki ettekanne ja intervjuu “Reading Literature and Philosophy Globally”; […]

  Loe edasi

 • Parimatest parimad

  Parimatest parimad

  Kevadel valmisid kutsehariduse e-õppeprogrammi VANKeR (http://portaal.e-uni.ee/vanker) raames uued e-kursused ja õpiobjektid, mis toetavad kutsehariduse riiklike õppekavade erialade õpetamist. On hea meel tõdeda, et mais ja juunikuus olnud hindamisperioodil andsid Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse õppekavarühma nõukogud positiivse hinnangu 157-le e-õppematerjalile. Suurest hulgast headest e-õppematerjalidest tõstsid õppekavarühma […]

  Loe edasi

 • Persoon suure algustähega – Anu Virovere

  Kui iseloomustada kokkuvõtvalt kõnealust persooni, siis tuleks seda teha sõnapaariga innovaatilisus ja geniaalsus.

  Loe edasi

 • Loomine – käsi ja mõte

  Loomine – käsi ja mõte

  Iga inimtegevus on maailma muutmine – kui mitte muu, siis tegija enda jaoks. Maailma hakati tasapisi teadlikult muutma tuhandete aastate eest ja jäljed sellest on säilinud siiani. Vihma ja tuule eest koopasse varjuda oli pigem instinktiivne, tule ja pehmema küljealuse koopasse toomine juba geniaalne idee, […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica