Arhiiv november, 2006

 • Eesti e-Kutsekooli uudised

  Valminud on Moodle õppija ja õpetaja kasutajajuhendid, millega saab tutvuda Moodle kogukonna portaalis http://portaal.e-uni.ee/moodle.   22. septembril toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses e-õppe teabepäev, mille korraldas Valgamaa Kutseõppekeskuse haridustehnoloog Priit Lomp koostöös Karin Ruuliga e-Õppe Arenduskeskusest. Teabepäeva põhiteemadeks olid e-õppe kasutamine erinevates kontekstides ja tehnoloogiliste vahendite rakendamine […]

  Loe edasi

 • Mati Heinloo

  Mati Heinloo e-õppest

  Intervjuu Eesti Maaülikooli tehnikainstituudi õppejõud professor Mati Heinlooga viis läbi Eesti Maaülikooli haridustehnoloog Diana Sarik Intervjuu küsimused on võetud Eesti e-Ülikooli õppejõu koolitusprogrammi e-kursuselt “Sissejuhatus e-õppesse: e-õpe meil ja mujal” Mida tähendab Teie jaoks e-õpe? Minu jaoks tähendab e-õpe elektrooniliste vahendite kasutamist õppeprotsessis. Õpe jaguneb minu arvates klassikaliseks […]

  Loe edasi

 • Õppematerjalide loomine LeMill keskkonnas

  E-kursuste ettevalmistamisel on sageli kõige töömahukamaks osaks õppematerjalide loomine.  Sisutootmine on  Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli konsortsiumite juures tegutsevate temaatiliste võrgustike koostöö üheks eesmärgiks. Seni on õppematerjalide loomiseks kasutatud sageli tavalist kontoritarkvara, kuid see on toimiv lahendus vaid piiratud hulga autorite puhul. Viimastel aastatel on […]

  Loe edasi

 • Koostöö kui teadmusühiskonna eeldus ja instrument

  Aastaid on räägitud infoühiskonna arendamise vajadusest. Viimase võib defineerida kui ühiskonna, milles majanduslik areng ja kultuuriline mitmekesisus tugineb suurel määral IKT-vahendatud informatsiooni loomisele ja kasutamisele. See, et infoühiskonna kontseptsioon tugineb objektile (informatsioonile) ja mitte subjektile (seda informatsiooni loovale ja kasutavale inimesele), on infoühiskonna kontseptsiooni suurimaks […]

  Loe edasi

 • Haridustehnoloogid USAs

  Haridustehnoloogia Ameerikas

  Intervjuu St Petersburg College’i (Florida; USA; http://www.spjc.edu) haridustehnoloogia meeskonna juhi Vicki Westergardiga. Millised on haridustehnoloogi ülesanded St. Petersburg College’s ja kui palju inimesi on kokku hõivatud haridustehnoloogiaalase tööga ning samalaadsete tugiteenustega? Haridustehnoloogide ülesannete hulka kuuluvad konsultatsioon, koolitused ning disaini- ja tugiteenused osakondadele ja õppejõududele, kes kasutavad tehnoloogiat […]

  Loe edasi

 • Kuressaare Ametikoolis töötavad motiveeritud õpetajad

  Kaasajal räägitakse üha enam, et motiveerida saab inimene end ise. Siiski – targalt koostatud tulemuspalgasüsteem saab sellele oluliselt kaasa aidata. Kuressaare Ametikoolis kehtib selline süsteem juba kolmandat aastat. Tänaseks on selge, et see on ennast õigustanud – tulemuspalka taotleb üha rohkem inimesi. Osakonnajuhatajal on lihtsam […]

  Loe edasi

 • Toimetaja veerg

  Koostöö, võrgustik (kogukond) ja kommunikatsioon – nende kolme mõiste võtmes leiate infot neljandast E-õppe Uudiskirja numbrist. Kui tähtsaks peetakse Eesti hariduses koostööd ja kas koostöö käivitamiseks on erinevate osapoolte vahel piisav kommunikatsioon? Kas Eesti hariduses on olemas toimivad võrgustikud ja/või kogukonnad, mis koostöö ja kommunikatsiooni […]

  Loe edasi

 • E-õppealased uudised maailmas

  Euroopa e-õppe septembrikuu uudiskirjast saab lugeda: Elliott Masie arutlus, kuidas inimesed tänapäeval jätavad meelde vähem infot, kui varem, mil tehnoloogia polnud nii kaugele arenenud. Samuti arutleb ta andmete otsingu võimaluste ning selleks vajaliku kompetentsi üle. Kuidas Austria koolides rakendatakse e-õpet ning kuidas kasutatakse nn e-teste […]

  Loe edasi

 • Kas me tunneme? Kas me oleme varem kohtunud?

  Sa istud hilja õhtul arvuti taga ja valmistad ette järgmise päeva materjale, annad tagasisidet õppijatelt tulevatele küsimustele ja tuhat muud asja on käsil. Korraga küsib sinu skype või msn või mis tahes suhtlustarkvara aken, et keegi soovib sind lisada oma kontaktidesse. Asjasse süvenemata vastad jaatavalt […]

  Loe edasi

 • E-õppe päev

  11. oktoober 2006 Igal aastal Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames on e-Õppe Arenduskeskus ja Tartu Ülikool korraldanud üle-eestiline ürituse „E-õppe päev“, mille eesmärk on tutvustada e-õppe võimalusi ja perspektiive. ,E-õppe päeval on loodud kõigil huvilistel võimalus osaleda e-kursustel ja saada informatsiooni Eesti e-Ülikooli konsortsiumi  liikmeskõrgkoolide […]

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica