E-õppe kohvik-klubi (Arhiiv)

 • Mida arvavad e-õppest Tallinna Tehnikaülikooli tudengid?

  Taavi Sotsiaalteaduskonna bakalaureuseastme üliõpilane Teise aasta lõpuks haldusjuhtimise erialal kaugõppes võin kindlalt öelda, et olen teinud nii õppevormi kui ka eriala suhtes väga õige valiku. Ettevõtte juhina peab mul olema vaba päevagraafik ning kaugõpe on ainus võimalus sobitada õppimist tööga. Kuna loengud toimuvad kaks korda […]

  Loe edasi

 • Kas auditoorse ja veebipõhise õppe kombineerimine keeleõppes õigustab end?

  Ei ole tähtis, kuidas me kombineeritud õpet nimetame, kas blended, integrated või hybrid learning (heal lapsel palju nimesid), eesmärk, mille oleme püstitanud, jääb ju samaks: me ühendame auditoorse õppe veebipõhisega, sest see tundub meile efektiivsem, eesmärgipärasem, põhjendatum. Kombineeritud auditoorse ja veebipõhise keelekursuse loomise ajendiks 2003. aastal oli minu isiklik […]

  Loe edasi

 • Kas me tunneme? Kas me oleme varem kohtunud?

  Sa istud hilja õhtul arvuti taga ja valmistad ette järgmise päeva materjale, annad tagasisidet õppijatelt tulevatele küsimustele ja tuhat muud asja on käsil. Korraga küsib sinu skype või msn või mis tahes suhtlustarkvara aken, et keegi soovib sind lisada oma kontaktidesse. Asjasse süvenemata vastad jaatavalt […]

  Loe edasi

 • Kuidas jääda ellu e-õppe džunglis?

  Niisiis, te olete õppejõud, kes kaks aastat tagasi sai maha oma esimese kursusega, millel arvestatav e-õppe tugi. Te analüüsisite oma senise kursuse õpetamisega kaasnevaid probleeme, panite materjalid veebipõhisesse keskkonda, et ka loengult puudujad need kätte saaks; otsisite igale teemale veebist lisamaterjale, et süvitsiminejatel oleks sellest […]

  Loe edasi

 • eKooli kohandamine kutseõppeasutustele ja rakenduskõrgkoolidele

  19. aprillil toimus järjekordne, seitsmes e-õppe kohvik-klubi, kus arutati õppeinfosüsteemi eKooli ideestikku ja eesmärke. eKooli esindajad Ene Lindemann ja Sten Soosaar rääkisid lähemalt eKooli funktsionaalsustest ja edasisest arengukavast, samuti andsid ülevaate sellest, kui suur on eKooli kasutajate maht. eKool on lihtne ja mugav internetipõhine õppeinfosüsteem, […]

  Loe edasi

 • Sissejuhatus

  E-õppe kohvik-klubi loomise idee ja mõte tuli sellest, et mitmed arutelud ja koosistumised seoses e-õppealaste arendustegevustega ei tahtnud lõppeda.

  Loe edasi

Best replica watches in our shop
bvlgari replica