Eesti e-Kutsekooli uudised

Uudised

Kohtumised Eesti e-Kutsekooli konsortsiumisse kuuluvate koolide juhtide ja e-õppe arendajatega

Kolme kuu jooksul (august – oktoober) külastavad e-Õppe Arenduskeskuse juhataja Ene Tammeoru ja  projektijuht Kerli Kusnets Eesti e-Kutsekooli konsortsiumisse (http://www.e-vet.ee/) kuuluvaid koole, kus kohtutakse juhtkonna (direktor, arendusjuht, õppeosakonna juhataja), haridustehnoloogi ja paljude teistega, kes on igapäevaselt seotud kooli e-õppe arendustegevusega.

Kohtumiste eesmärgiks on arutada kooli juhtkonnaga Eesti e-Kutsekooli konsortsiumi ja e-VÕTI projekti eesmärke ning võimalusi e-õppe arendustegevuse paremaks planeerimiseks koolis koostöös e-Õppe Arenduskeskusega.

Looduskeskkonna temaatiline võrgustik

13. – 14. august toimus Hiiumaal Suuremõisa Tehnikumis e-VÕTI projekti (”e-Õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides”) looduskeskkonna võrgustiku seminar, mille eestvedajateks olid  Lauri Toim Luua Metsanduskoolist, Maris Kaskmann Räpina Aianduskoolist, Lea Oolmets ja Külli Jesmin Suuremõisa Tehnikumist.

Koolituse sisuks oli video-ja fototehnika kasutamine ning materjalide töötlemine. Sõna võtsid arvutispetsialistid Lauri Jesmin ja Taavi Ilves Tartu Ülikooli infotehnoloogia osakonnast ning Tõnu Eller Luua Metsanduskoolist.

Looduskeskkonna seminaril osales kokku kakskümmend viis õpetajat Räpina Aiandskoolist, Luua Metsanduskoolist, Türi Tehnika-ja Maamajanduskoolist, Suuremõisa Tehnikumist ja Pärnu Kutseõppekeskusest.

Loe looduskeskkonna võrgustiku kohta lähemalt e-VÕTI projekti koduleheküljelt http://iva.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/vorgud/loodus

TUMATO (turism, majutamine ja toitlustamine) temaatiline võrgustik

14. augustil kogunesid TUMATO võrgustiku liikmed Tallinnas Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakoolis. Seminaril räägiti loodavate ühiskursuste edenemisest – raskustest ja edusammudest. Oma kogemusi jagasid kõikide ühiskursuste töörühmad.

Ühiskursuste loomise idee tekkis TUMATO võrgustiku liikmetel juba esimeste kokkusaamiste käigus (loe lähemalt: http://iva.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/vorgud/turismtoit). Kevadel kohtuti mitmel korral, et arutada milliseid kursusi on vaja ja kuidas on neid kõige otstarbekam luua. Planeeriti koolitused, millest võrgustiku liikmed (ühiskursuste loojad) on ühiselt osa võtnud. Viimasel Moodle õpikeskkonna koolitusel osalesid TUMATO võrgustiku liikmed viiest erinevast koolist. Samuti hinnati koosolekul 2006. aasta tööplaani ning viidi sisse vastavad muudatused töö efektiivsemaks korraldamiseks võrgustiku sees. Lisaks arutati ka seda, kuidas kaasata võrgustiku aktiivsesse tegevusse rohkem tegusaid inimesi ning kuidas anda tulevastele ühiskursuste loojatele edasi seniseid väärtuslikke kogemusi.

Infotehnoloogia temaatiline võrgustik

25. augustil toimus Pärnumaa Kutsehariduskeskuses teine infotehnoloogia võrgustiku koosolek, kus osalesid võrgustiku liikmed Türi Tehnika- ja Maamajanduskoolist, Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakoolist, Tallinna Majanduskoolist, Paide Kutsekeskkoolist, Sisekaitseakadeemiast, Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Valgamaa Kutseõppekeskusest.

Kogunenud võrgustiku liikmed arutasid uuringu „Milline on kutsekooli õpilase valmisolek osalemaks e-kursusel?” sisu ja rakendamise võimalusi. Kokkusaamisel arutati ka e-kursuste ja õpiobjektide loomise ajakava ja sisulisi küsimusi ning tutvustati erinevaid tarkvaralisi lahendusi, mida sisutootmisel saab kasutada.

Loe infotehnoloogia võrgustiku kohta lähemalt e-VÕTI projekti koduleheküljelt http://iva.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/vorgud/it

Tallinna Majanduskool

29. juunil külastas Tallinna Majanduskooli õpetajaid Smart-tahvlite maaletooja, kes tutvustas tahvli võimalusi õppetöös kasutamiseks. Koolituse tulemusena kasvas oluliselt õpetajate huvi erinevate infotehnoloogiliste vahendite kasutamise vastu õppetöös, sh tegid õpetajad ettepaneku planeerida tunniplaan tahvliga sisutatud klassi kasutamiseks ning soovisid täiendavate tahvlite ülespanemist.

Tags:

Autorist