Horizon Wimba on nüüd kõigile õppejõududele ja õpetajatele kättesaadav

Sündmuste kalender

e-Õppe Arenduskeskus on võtnud endale ülesandeks testida erinevaid e-õppe võimalusi ja muuta erinevad tehnoloogilised lahendused kättesaadavaks kõigile õppejõududele ja õpetajatele. Kõik e-õppe litsentsid mis soetatakse, on kättesaadavad kõigile e-Õppe Arenduskeskuse konsortsiumitega liitunud koolidele. Nii soetati 2006.a. kevadel MathCADi litsents ja suvel Horizon Wimba litsents. Enne litsentside soetamist toimub testimine ja analüüsitakse saadud tulemusi. Lähtuvalt tulemusest langetatakse otsus, kas litsents soetatakse või ei. 2005.a. lõpus alustati läbirääkimisi Horizon Wimba ja Sanako esindajatega, et otsustada millist audio vahendit soetada ja kas meie õpetajad/õppejõud on valmis sellise tehnoloogia kasutamiseks. Esmalt koostasime testiplaani ja 2006 aasta kevadsemestril alustati e-Õppe Arenduskeskuse liikmeskoolides kahe audio keskkonna testimist –  Horizon Wimba ja Sanako Forum 100. Juuni lõpus, kui testi tulemused selgusid, alustasime läbirääkimisi  Horizon Wimbaga ja augustis sõlmiti kolme aastane litsentsi leping. Horizon Wimbat saab kasutada õpikeskkonnas WebCT ja alates 2007 aastast ka Moodles.

Me loodame, et Horizon Wimba rikastab e-õppe võimalusi ja antud tehnoloogiat hakatakse edukalt kasutama erinevatel kursustel.

Horizon Wimba võimalused

Horizon Wimba võimaldab lisada kursusele heliga seotud vahendeid, et rikastada õppeprotsessi. Kasutajatelt eeldatakse ainult kõrvaklappide ja mikrofoni olemasolu.

Horizon Wimba pakub viit erinevat vahendit:
• Audiosõnum (Audio e-mail) võimaldab õppejõul saata õppija tavalisele e-posti aadressile kirja koos audioformaadis sõnumiga. Samuti saavad õppijad saata oma audiosõnumi õpetaja aadressile. Kõik saadetud sõnumid paigutatakse arhiivi ning neid saab seal ka vaadata-kuulata.
• Audiofoorum (Voice Board) töötab analoogiliselt tavalise foorumiga, võimaldades saata audiosõnumeid kursuse siseselt ning neile ka vastata. Tekib sõnumite lõim, mis teeb foorumi jälgimise ja osalemise mugavaks.
• Audio jututuba (Voice Direct) võimaldab vabalt vestelda, arutada ja diskuteerida. Korraga saab rääkida ainult üks inimene. Lisaks rääkimisele on võimalik kasutada ka tavalise jututoa võimalusi  st tippida teksti.  Vahendit kasutades on soovitav kasutada modereerijat, kes annab sõna.
• Audio materjal (Voice Authoring) võimaldab õpetajal salvestada helifaile – õppematerjal, ülesanne, kuulamisülesanne, juhend, enda tutvustus jne. Õppijad saavad materjali ainult kuulata.
• Elav klassituba (Live Classroom) on reaalajas loengu, rühmatöö, ajurünnaku jne läbiviimise vahend, mis lubab õppejõul reaalajas:
o lugeda audio loengut,
o näidata õppijatele slaide, mis on varem ettevalmistatud kasutades nt MS PowerPoint’i,
o rõhutada slaididel olevat infot, kasutades valge tahvli võimalusi,
o küsida õppijate arvamust, kasutades hääletamist (poolt ja vastu),
o esitada küsimusi (valikvastused, vabavastusega küsimused)
o organiseerida ajurünnakut (valge tahvel + audio)
o suunata õppija audioloengu ajal veebilehele
o demonstreerida oma arvutis olevaid rakendusi
o anda õppijatele õiguse oma rakendust juhtida
o kombineerida eelpool olevaid võimalusi vastavalt soovidele.

e-Õppe Arenduskeskusel on plaanis välja töötada Horizon Wimba koolituskursus, kus kõigil huvilistel on võimalus õppida tundma antud keskkonna võimalusi.

Rohkem infot Horizon Wimba vahendite kasutamisest:
1. The Pedagogical Value of a Live Virtual Classroom: An Introduction to Horizon Wimba Live Classroom
http://www.horizonwimba.com/docs/The_Value_of_a_Live_Virtual_Classroom.pdf
2. Horizon Wimba Community resources
http://www.horizonwimba.com/community/resources.php

Tags:

Autorist