Parimate e-kursuste konkurss: rohkelt häid e-kursuseid

Tänaseks päevaks on Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli liikmeskoolide poolt loodud märkimisväärne hulk e-kursuseid – kokku ligikaudu 1500 e-kursust. Selle suure hulga puhul tekib kindlasti küsimus kursuste kvaliteedi kohta. Kas need on kõik esmaklassilised  e-kursused, mida võib julgelt soovitada õppijaile ning näidata uhkusega kolleegidele ja partneritele? Kuigi täpseid statistilisi andmeid ei ole, on siiski tõenäoline, et vähemalt mingi osa kursustest võiksid olla paremad, kui nad hetkel on – ehk on vaja sisse viia uuendusi, ehk vajavad parandamist lisatud meediaelemendid, võib-olla tuleks üle vaadata kasutatud metoodilist lähenemist, jm.

Heaks võimaluseks e-kursuste kvaliteedi tagamisel on e-kursuste kvaliteedisüsteemi rakendamine, mille üheks väljundiks on parimate e-kursuste konkurss. e-Õppe Arenduskeskus on korraldanud kõrgkoolide parimate e-kursuste konkursse kahel aastal; sellel aastal toimub esimene taoline konkurss ka kutseõppeasutustele ja rakenduskõrgkoolidele.

Konkursile võivad e-kursusi esitada nii kursuste loojad, kolleegid kui ka kursusel õppijad. Konkursi eesmärgiks on tõsta esile oma valdkonna parimaid tegijaid ning parimaid näiteid erinevate metoodiliste-tehnoloogiliste vahendite kasutamisest. Auhinnatud kursusi on hea demonstreerida esitlustel ja koolitustel, nendelt saab ideid uute kursuste loomisel.

Eelmisel aastal anti näiteks ülikoolide aasta e-kursuste konkursil välja aukirjad ja preemia järgmistes kategooriates:

  • aktiivõppe rakendamise eripreemia
  • parim reaalainete e-kursuse eripreemia
  • audiovahendite ja testide kasutamise eripreemia
  • kakskeelse e-kursuse eripreemia
  • individualiseeritud õppeprotsessi eripreemia
  • auditoorse ja e-õppe kombineerimise eripreemia
  • aasta uustulnukas e-õppes eripreemia
  • erivajadustega õppijatele mõeldud e-kursuse eripreemia

Korraldusliku poole pealt vaadatuna on parimate e-kursuste valimine küllalt ajamahukas töö, kuhu on kaasatud palju erinevate valdkondade inimesi. Kõige ajamahukam osa hindajaile on  e-kursuste läbivaatamine ja neile hinnangu andmine. Eraldi töö on kirjalike retsensioonide koostamine, mis võib võtta aega rohkemgi, kui kursusega tutvumine. Lisaks e-kursuste hindamisele võtab omajagu aega protsessi ettevalmistus – hindamiskomisjoni(de) moodustamine, e-kursuste hindamiskriteeriumide ülevaatamine ja kooskõlastamine, töömahu jaotamine (üks inimene ei suuda nädala-kahe jooksul hinnata objektiivselt reeglina rohkem kui paarkümmend kursust) jm.

Saadud kogemustele toetudes on tehtud konkursi korraldamisel mõningaid ümberkorraldusi ning tänasel päeval võib öelda, et konkursi üldine raamistik on küllalt hästi paigas. Kindlasti toimub muudatusi ka edaspidi, kuid saadud tagasiside põhjal võib nentida, et huvi konkursi vastu on suur ning loodetavasti mõjutab see põhjalikumalt oma kursuse arendamist läbi mõtlema.

Ootame teid kõiki ka tulevikus aktiivselt osalema parimate e-kursuste konkurssidel.

Tags:

Autorist