Toimetaja veerg

Toimetaja veerg
Head lugejad, te hoiate käes e-õppe uudiskirja kolmandat numbrit, mida võiks ühtlasi lugeda ka juba esimeseks märgiks traditsioonide tekkimisel.

Seekord on uudiskirja läbivaks teemaks valdkond, mis on intrigeeriv ja diskussioone tekitav just e-õppes – kvaliteet. E-õppe mõiste, kontseptsioon ja üldine ideestik oma uudsuses on seadnud kõrged nõuded ka kvaliteedi tagamisele. E-õppe kvaliteedi all on eelkõige mõeldud õppeprotsessi kvaliteeti e-kursusel, mis juhib tähelepanu erinevatele aspektidele  – õppeprotsessi sisu, kontekst ja struktuur. E-õpe oma sisult on õpetaja jaoks uudne ja täiesti teistmoodi õppevorm, mis eeldab paindlikkust, mitmekesisust ja erinevate tehnoloogiate tundmist.

Käesolevas uudiskirjas saate tutvuda erinevate käsitlustega e-õppe kvaliteedi osas. Samuti anname ülevaate projektidest ja uuringutest, mis tegelevad kvaliteedi problemaatikaga e-õppes. Käesolevas Uudiskirjas ilmub ka meie e-õppe alane Tööleht nr 2. Tutvustame erinevaid tehnoloogilisi vahendeid e-kursuse kvaliteedi tagamiseks.

Toome Teieni Eesti e-Kutsekooli haridustehnoloogide reisikirja  Euroopa Kaugõppe ja e-Õppe Võrgustiku (EDEN) poolt korraldatud ülemaailmsest konverentsist „E-pädevused eluks, töötamiseks ja innovatsiooniks”, kus haridustehnoloogid annavad ülevaate e-õppe arengusuundadest ja põhimõtetest, mis peaksid mõtlemisainet pakkuma kõikidele õppeprotsessis osalejatele.

Oluline on täheldada, et muutunud on õppimise vorm, sisu ja kontekst, mis loob täiesti uue mõõtme ka kvaliteedi tagamisele õppimis- ja õpetamisprotsessis. Kas ja kuidas on õpetaja/õppejõud ülikoolis, kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis täna valmis kvaliteetset e-õppe protsessi läbi viima? Milliseid ressursse (inimesed, tehnika, aeg jne) eeldab kvaliteetne e-õpe? E-õppe Uudiskirja kolleegium loodab, et uudiskirja sisu just sellistele küsimustele mõtteainet annab.

Uudiskirja kolleegium tänab kõiki, kes kolmanda uudiskirja numbri valmimisele ja traditsioonide juurdumisele nõu ja jõuga kaasa aitasid.

Kõik huvilised on oodatud lugema lisa ning arutlema foorumis E-õppe Uudiskirja võrguväljaandes. E-õppe Uudiskirja portaalist saab lisateavet veel e-õppe arengutest Eestis, mustrikeele kasutamisest pedagoogikas ja Horizon Wimba võimalustest.

Ideed ja ettepanekud uudiskirja sisu kohta on oodatud aadressil uudiskiri@eitsa.ee

Uudiskirja neljas number ilmub novembris ning planeeritud teemad on seotud Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli koolitusseminariga, mis toimub 7.-8. detsembril Narva Kutseõppekeskuses.

Head lugemist ja ilusat kooliaasta algust!

Tags:

Autorist