E-õppe päev

Sündmuste kalender

11. oktoober 2006

Igal aastal Täiskasvanud Õppija Nädala (TÕN) raames on e-Õppe Arenduskeskus ja Tartu Ülikool korraldanud üle-eestiline ürituse „E-õppe päev“, mille eesmärk on tutvustada e-õppe võimalusi ja perspektiive. ,E-õppe päeval on loodud kõigil huvilistel võimalus osaleda e-kursustel ja saada informatsiooni Eesti e-Ülikooli konsortsiumi  liikmeskõrgkoolide poolt pakutavate e-täienduskoolituskursustest. 2006. aastal toimus e-õppe päev 11. oktoobril, mis oli osa 9.-13. oktoobril toimunud TÕNi raames toimunud  üritustest.

E-õppija päev on suunatud kõigile e-õppe huvilistele: täiskasvanud õppijad, tavaõppijad (üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes,  rakenduskõrgkoolides ja ülikoolides), taseme- ja täiendkoolitusele raskesti ligipääsetavad grupid (erivajadustega inimesed,  kaugemate regioonide elanikkond, töötavad inimesed, välismaal elavad eestlased jt).

Iga aasta e-õppe päeva raames antakse välja Eesti e-Ülikooli liikmeskõrgkoolide poolt pakutavate e-täienduskoolituskursuste tutvustav infotrükis “E-kursused kõigile”, mida TÕNi nädala raames jagatakse kõigis Eesti regioonides tasuta. .

Selle aasta 2. oktoobrist on avatud e-õppe päeva kodulehekülg (http://www.e-uni.ee/e-oppija/), kus alates 6. oktoobrist oli kõigil võimalik:

  • osaleda tasuta e-kursustel
  • saada osa tasuta e-kursuste teemalisest viktoriinist
  • tutvuda Eesti e-Ülikooli liikmeskõrgkoolide täienduskoolituste pakkumistega (2007/2008. õppeaasta)

E-õppe päeva kogu tegevus on kavandatud Internetipõhiselt. 2006. aastal külastas ühe nädala jooksul e-õppe päeva kodulehekülge üle 3700 inimese.

Ülevaade 11. oktoobril toimunud e-õppe päeva üritustest:

E-õppe päevaks valmisid e-kursused:

  • Võimlemine töökohal
  • Aiakujundamine
  • Suupistest eineni
  • Rahvusköök
  • Videokonverentsi kasutamine õppetöös
  • MEELega

E-kursused olid kõigile õppijatele tasuta. Kokku külastas e-kursuseid orienteeruvalt 3500 õppijat. Kõige populaarsemateks e-kursusteks osutusid Võimlemine töökohal ja Aiakujundamine. E-kursused on avatud ka edaspidi kõigile õppijatele aadressil: http://www.e-uni.ee/e-oppija/ekursused.html

E-õppega seonduv viktoriin toimus TÕN nädala raames viiel järjestikusel tööpäeval 9.- 13. okt. 2006.a. Iga päev kell kümme hommikul ilmusid viktoriinilehele 3 uut küsimust, millele tuli e-kursustelt ja Internetist vastuseid otsida.  Kokku osales internetiviktoriinis üle 200 inimese, ehk umbes 40 vastajat päevas.

Viktoriini üldvõitjaks osutus Tartu Hiie Kooli õpetaja Hene Binsol. Peaauhinnaks on võitja vabal valikul valitud e-täienduskoolituskursus Eesti e-Ülikooli liikmeskõrgkoolide e-kursuste hulgast.

Nagu eelmistelgi aastatel toimus ka sellel aastal e-õppe päeva raames õpetajatele ja õppejõududele mõeldud e-koolitus. Sellel aastal  oli e-koolituse teemaks  “Videokonverentsi võimalused õppetöös“.

Eesti akadeemilistesse ringkondadesse jõudis videokonverents 1996. aasta septembris kui Sidetehnika messil toimus esimene videokonverents Tallinna Pedagoogikaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli vahel.

E-õppe päeval,  11. oktoobril 2006. aastal ehk kümme aastat hiljem toimus videokonverents, kus ühendati üheaegselt ühtseks virtuaalseks klassiruumiks 11 punkti üle Eesti: Tartu Ülikool (3 punkti), Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž, Tallinna Tehnikaülikooli Kuressaare Kolledž, Tallinna Ülikooli Rakvere Kolledž, Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledž ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia. See arv tähistab Eesti akadeemilise võrgu videokonverentsi ajaloo suurimat osalemispunktide arvu. Kokku osales videokoolitusel ligi 80 osalejat.

Koolituse viisid läbi Toomas Petersell Tartu Ülikoolist, Priit Joa Tallinna Tehnikaülikoolist ning Karin Ruul e-Õppe Arenduskeskusest. Lisaks tõid oma videokoolituse kogemustest näiteid Anne Villems Tartu Ülikoolist ja Vello Kukk Tallinna Tehnikaülikoolist.

Täname kõiki osalejaid ja kohtumiseni 2007. aasta e-õppe päeval!

 

Tags:

Autorist