Eesti e-Kutsekooli uudised

Uudised

Valminud on Moodle õppija ja õpetaja kasutajajuhendid, millega saab tutvuda Moodle kogukonna portaalis http://portaal.e-uni.ee/moodle.

 

22. septembril toimus Valgamaa Kutseõppekeskuses e-õppe teabepäev, mille korraldas Valgamaa Kutseõppekeskuse haridustehnoloog Priit Lomp koostöös Karin Ruuliga e-Õppe Arenduskeskusest. Teabepäeva põhiteemadeks olid e-õppe kasutamine erinevates kontekstides ja tehnoloogiliste vahendite rakendamine õpiobjektide loomiseks (eXe ja eFormular). Teabepäeva tulemusel paranes õpetajate teadlikkus e-õppest ning kasvas huvi ja vajadus e-õpet suuremal määral õppetöös kasutada. Teabepäeval osales kokku 14 õpetajat.

Loe e-õppe teabepäevast lähemalt e-VÕTI portaalist http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/koolitus/teabepaevad.

 

20. ja 25. septembril ning 02. oktoobril toimusid Eesti e-Kutsekooli haridustehnoloogide töökoosolekud, kus arutleti seni tehtud tööde tulemusi ja ettepanekuid seoses koostatud tööplaanidega 2006. aasta II poolaastaks. Loe lähemalt koosolekust ja haridustehnoloogide tööplaane e-VÕTI portaalist http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/tugi/haridustehnoloogide-koosolekud-1.

 

16. oktoober – 03. detsember toimub Eesti e-Kutsekooli projekti „E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides” (e-VÕTI) raames e-kursuste ja õpiobjektide taotluste esitamine aadressil http://kursus.e-vet.ee. Sisutootmise lõplikud plaanid 2007. aastaks esitavad kõikide koolide haridustehnoloogid 15. detsembriks.

Loe lähemalt sisutootmise kohta e-VÕTI portaalist http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/sisutootmine/e-oppe-sisutootmine-2007-aastal.

 

20. oktoobril toimus Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis Eesti e-Kutsekooli tervishoiu võrgustiku teine seminar, kus võrgustiku liikmed Tartu ja Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist esitlesid oma e-kursusi ja pidasid ümarlaua teemadel: „Mida mõistetakse õpiobjektina ja kuidas õpiobjekte luua?” ning „E-õppe pedagoogilisi aspekte”. Teabepäeval osales kokku 29 õppejõudu Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist.

Loe teabepäeva kohta lähemalt e-VÕTI portaalist http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/vorgud/tervis.

 

Novembris toimusid Eesti e-Kutsekooli e-VÕTI projekti raames loodud e-kursuste ja õpiobjektide esitlused.

Esitlustega saab tutvuda e-VÕTI portaalis http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/sisutootmine/e-kursuste-esitlemine-2006-aastal.

 

04. – 06. detsembril toimub Tallinna Tööstushariduskeskuses haridustehnoloogide koolitus Eesti e-Ülikoolis ja e-Kutsekoolis töötavatele haridustehnoloogidele, kus väliseksperdid St Petersburg Kolledžist (USA; Florida) räägivad haridustehnoloogide töö sisust, rahvusvahelisest haridustehnoloogia võrgustiku loomisest, e-kursuste kvaliteedist ning õpiobjektidest ja nende loomiseks vajalikest tehnoloogilistest vahenditest.

Haridustehnoloogide koolituse kohta loe e-VÕTI portaalist http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/koolitus/haridustehnoloogide-koolitus.

Tags:

Autorist