Haridustehnoloogia Ameerikas

  • Intervjuu St Petersburg College’i (Florida; USA; http://www.spjc.edu) haridustehnoloogia meeskonna juhi Vicki Westergardiga.

Millised on haridustehnoloogi ülesanded St. Petersburg College’s ja kui palju inimesi on kokku hõivatud haridustehnoloogiaalase tööga ning samalaadsete tugiteenustega?

Haridustehnoloogide ülesannete hulka kuuluvad konsultatsioon, koolitused ning disaini- ja tugiteenused osakondadele ja õppejõududele, kes kasutavad tehnoloogiat õpetamise parendamiseks ning õppekavade tugevdamiseks. Nad vastutavad ka uute tehnoloogiatega kursis olemise ning nende testimise eest. Nad püüavad tabada uusi trende, koguda ning analüüsida andmeid, soovitavad standardeid ja rakendavaid tehnoloogiaga seotud arenguplaane. Haridustehnoloogid on liidrid meeskondades, mille abiga edendatakse ja suurendatakse e-õppe osakaalu õppekavades, kursustes ja programmides.

Ülesanded:

  • Mõjutab ning toetab tehnoloogilisi arenguid disainides, arendades ja läbi viies e-õppealaseid koolitusprogramme õppejõududele.
  • Teeb multimeedia presentatsioone kursuste, koosolekute ja seminaride jaoks.
  • Tegeleb e-kursuste loomisega ja/või koordineerib selle protsessi.
  • Rakendab ja haldab haridustehnoloogia süsteeme osakondade tasemel.
  • Nõustab õppejõudusid e-kursuste loomisel.
  • Hindab kasutuses olevaid tehnoloogiaid ja edastab oma soovitusi õppejõududele.

Meeskond:

St Petersburg College’s on hetkel tööl 6 haridustehnoloogi, igaüks ise campuses. Väga tähtsat rolli mängivad ka viis spetsialisti, kes tegelevad disaini ja programmeerimise erinevate valdkondadega. Üks veebidisainer loob ja haldab sadu St Petersburg College’i veebilehti. Üks programmeerija loob kõik Flash animatsioonid õpiobjektide ning SPOC tarkvara jaoks. Kaks programmeerijat/analüütikut loovad ja haldavad mitmeid online teenuseid tudengitele. Lisaks proovivad üks direktor ja assistent seda kõike koos hoida!

Mil viisil aitavad haridustehnoloogid õppejõudusid e-kursuste ning digitaalsete õpiressursside loomisel? Kuidas on jagatud tööülesanded ning mil viisil on töö üles ehitatud?

Haridustehnoloogid suhtlevad oma campuse õppejõududega väga tihedalt. Õppejõud pöördub oma soovidega haridustehnoloogi poole, kes otsustab, milline lahendus vastab kõige paremini õppejõu vajadustele. Kui see on midagi, millega õppejõud ise hakkama saaks, siis õpetab haridustehnoloog teda (näiteks Lesson Builderi tarkvara või St Petersburg College’i flash kaartide kasutamine). Kui asi on keerulisem, siis koostöös programmeerijaga/disaineriga loob haridustehnoloog vajaliku ressursi ning integreerib selle olemasolevasse kursusesse.

Kuivõrd motiveeritud on teie õppejõud e-õpet kasutama? Millised on trendid – kas motivatsioon kipub aja jooksul kasvama või kahanema? Kuidas motiveerite neid õppejõude, kes veel ei kasuta e-õpet?

Alati on inimesi, kes ei taha e-õppega tegemist teha. Kuid meil on suur grupp, kes on väga motiveeritud uute asjade järeleproovimisest ning kes otsivad parimaid võimalusi oma tudengite õpetamiseks ja inspireerimiseks. See grupp kasvab pidevalt, kuna õppejõud kohanevad paremini tehnoloogiaga ning nooremad õppejõud on arvutite kasutamisel rohkem kodus. Samas ka kogenud õppejõud kaasavad tehnoloogiat aina enam ja enam. Me pole kunagi sundinud skeptikuid e-õpet kasutama, minu arust pole see kuigi hea viis nende motiveerimiseks. Me korraldame „ANGELi sessioone”, kus õppejõud tutvustavad ja näitavad üksteisele, mida nad on teinud. Teiste õppejõudude poolt loodu on parim motivaator. Kui nad näevad kaasõppejõude e-õppe vahendeid kasutamas, muutuvad nad enda oskuste suhtes samuti enesekindlamaks. Lisaks on surve tudengite poolt, miks nad ei kasuta õppetöös ANGEL’it (St Petersburg College’i e-õppekeskkond).

Millised on kõige tavalisemad litsentseerimistavad, mis puudutavad just õppejõudude poolt loodud e-õppe materjale?

Kokkulepe õppejõududega on lihtne. Kõik, mis nad loovad St Petersburg College’s õpetamiseks, kuulub nii neile kui ka St Petesburg College’le. Kui nad siirduvad tööle teise õppeasutusse, on neil õigus loodud materjale ka seal kasutada, kuid samas on meil õigus paluda sama kursust edasi õpetaval õppejõul neid materjale edasi kasutada. Selline lahendus on meie asutuse poolt aktsepteeritud.

Kas te võiksite lühidalt tutvustada mõnda e-õppealast edulugu St Petersburg College’s? Kuidas te edukust mõõdate?

Haridustehnoloogid USAs

Haridustehnoloogide meeskond St Petersburg College’i Seminole Campuses
Tagumine Rida: Chrissy Risberg, Theresa Kibler, Rick Jakubowski, Greg Rabelo, Mike Carnahan, Karen Hesting, Bill Bliss
Keskimine rida: Carol Barber, Alan Shapiro, Nancy Doolittle, Janice Thiel
Esimene rida: Mary Kennedy, William Haun, Vicki Westergard

Meie õpilaskond on väga mitmekesine, seega ka vajadused erinevad. Me oleme loonud ja rakendanud mitmesuguseid multimeedia jms lahendusi nende vajaduste paremaks lahendamiseks. Me oleme võimelised e-õppes õpetama keemialaboreid ning keeleõppetunde, mida loeti eelnevalt vaid auditoorses õppes võimalikuks. E-õpet kasutavate tudengite arv kasvab stabiilselt.

Parimaks edukuse mõõdupuuks on fakt, et oleme juba kolmandat aastat järjest suurim e-õppe pakkuja Floridas. See puudutab nii e-kursuste kui ka tudengite arvu. Meie kursused ja õppejõud on võitnud riigi tasemel mitmeid e-õppega seotud auhindu.

Millised on USA põhilised e-õppe trendid tulevikus? Millised on teie meelest suurimad erinevused e-õppel kõrghariduses 2010. aastal võrrelduna praeguse hetkega?

Muudatused, mida näeme hetkel ning paljuski ka tulevikus, on seotud pealetuleva uue põlvkonnaga. See generatsioon on harjunud multimeedia ning sünkroonse kommunikatsiooniga. Nad eelistavad koostööd ja kogukondi vastandina üksindusele ning iseseisvusele. Nemad nõuavad aina rohkem videoid ja interaktiivsust. Me kaalume blogide ja RSS-i kasutuselevõttu. Nad eelistavad sünkroonset suhtlemisviisi e-postile. Me peame muutuma nende vajadustele vastavaks, esialgu kui õpilaste, aga mõnede aastate möödudes juba kui õppejõudude. Kokkuvõtteks, e-õpe muutub pidevalt ning jääbki koostöös tehnoloogia arenguga muutuma.

Tags:

Autorist