Toimetaja veerg

Toimetaja veerg

Koostöö, võrgustik (kogukond) ja kommunikatsioon – nende kolme mõiste võtmes leiate infot neljandast E-õppe Uudiskirja numbrist.

Kui tähtsaks peetakse Eesti hariduses koostööd ja kas koostöö käivitamiseks on erinevate osapoolte vahel piisav kommunikatsioon? Kas Eesti hariduses on olemas toimivad võrgustikud ja/või kogukonnad, mis koostöö ja kommunikatsiooni arendamisele kaasa aitaksid? Selliseid küsimusi tõstatatakse e-Õppe Arenduskeskuse koolitusseminaril „Koostöövõrgustikud hariduses” (07.-08. detsember; Narva Kutseõppekeskus), mille erinumbrit antud uudiskirja näol käes hoiategi.

Uudiskirja lehekülgedelt leiate intervjuu St Petersburg Kolledži (USA; Florida) haridustehnoloogia meeskonna juhi Vicki Westergardiga, kes tutvustab oma haridustehnoloogide töö sisu kolledžis, kus rahvusvaheline koostöö on väga intensiivne ja e-õppe programmid toovad kokku välistudengeid üle maailma. St Petersburg Kolledži delegatsioon annab ettekande ka koolitusseminaril Narva Kutseõppekeskuses, kus nad tutvustavad oma õppeasutust, kui ühte edukat näidet koostööst ja kommunikatsioonist rahvusvahelisel tasandil.

Koostöö- ja kommunikatsiooni mudeleid, vorme ja võimalusi on mitmeid. Eesti õpetaja, õppejõud ja koolitaja kohtab oma igapäevases töös pidevalt erinevaid takistusi õppeprotsessi planeerimisel, mis on just koostöö ja kommunikatsiooni küsimustega seotud. Üks olulisemaid takistusi koostöö edendamisel konsortsiumite sees on konkurents erinevate koolide vahel, mis tihtilugu loob administratiivsed takistused näiteks ka ühise õppe sisu loomiseks. Kas Eesti oma väiksuses annab võimaluse igal koolil omaette arendustegevust planeerida ja kas üksteise järel e-õppes jalgratast leiutada on mõistlik? Tänases uudiskirjas kirjutavadki Peeter Normak ja Mart Laanpere teadmusühiskonna tekkest ja kogukondade praktikas kasutatavatest tehnoloogilistest vahenditest ning nende olulisusest koostöö arendamisel.

Motivatsioon on seekordsete edulugude põhiteema. Mis motiveerib õpetajaid aktiivselt osalema koolitustel? Kuidas leiab õppejõud tee e-õppesse – millised on takistused, hirmud ja võimalused? Kuidas õppejõud enda jaoks e-õpet mõtestab? Kuressaare Ametikooli õpetajad osalevad oma suure koormuse kõrvalt aktiivselt koolitustel, e-õppe aktivistidest õppejõud kirjeldavad oma arenguteed e-õppeni ja annavad oma seletuse e-õppe mõistele.

Kohvik-klubis arutatakse seekord õpetajate ja õppejõudude poolt väga palju diskussioone algatatud küsimuste üle – kuidas e-õppe uuendustega sammu pidada, et e-kursuse materjalid ei vananeks ja kuidas kontrollida, et e-kursusel õiged õppijad antud ülesanded sooritavad.

Uudiskirja neljandast numbrist leiategi lisaks veel palju ideid, projekte, edulugusid ja toimivaid praktikaid selle kohta, kuidas koostöö, kommunikatsioon ja kogukond toimivad tänasel päeval Eesti e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumis.

Aitäh e-õppe Tegijad!

Tänu kõigile Teile on meil nii palju erinevaid küsimusi, teemasid ja ideid, mida arutada ning E-õppe Uudiskirja lehekülgedel kajastada!

Ideed ja ettepanekud uudiskirja sisu kohta on oodatud aadressil uudiskiri@eitsa.ee

Head lugemist ja kohtumiseni uuel aastal!

Tags:

Autorist