Haridustehnoloogia talvekool 2007

Käesoleval aastal toimus teist korda haridustehnoloogia talvekool. 30. jaanuaril kogunesid 15 ülikoolide ja 10 kutsekoolide haridustehnoloogi kolmeks sisukaks päevaks Jäneda mõisasse. Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogi Priit Joa juhtimisel õpiti filmimise ja videolõikamise põhimõtteid. Osalejatele anti ülesanne rühmatööna lühifilm kokku panna, mida hiljem teistele esitleti ja analüüsiti filmimisel ning filmi töötlemisel esile kerkinud raskusi ja jagati uusi teadmisi. Teisel tööpäeval tutvustas Tartu Ülikooli Avatud Ülikooli Keskuse kõrghariduse arendamise spetsialist Einike Pilli, mida peaks haridustehnoloog teadma õppejõududega suhtlemisel – kuidas täiskasvanud õpivad uusi asju, millised omadused on edukal õppijal, kuidas planeerida koolitusi ja palju muud huvitavat. Rühmatööna pandi kirja, millised on põhilised takistused õppejõudu e-õppe juurde juhatades ja analüüsisiti, kuidas neid takistusi ületada ja õppejõude motiveerida. Sotsiaalsest tarkvarast ja selle võimalustest rääkis Tallinna Tehnikaülikooli Haridustehnoloogia talituse juhataja Marge Kusmin ja ajaveebidest Pärnumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog Varje Tipp. E-Õppe Arenduskeskuse peaharidustehnoloog Karin Ruuli juhtimisel analüüsiti ühiselt e-kursuste andmebaasi demo.

Haridustehnoloogia talvekooli eesmärk on kord aastas pakkuda haridustehnoloogidele võimalust oma igapäevasest töökeskkonnast väljaspool tegeleda nende teemadega oma töös, mis on raskusi tekitanud ja millele pidevalt töökeskkonnas viibides võib-olla lahendust ei ole leitud. Teiste haridustehnoloogidega kohtumise ja enesetäiendamise juures on olulisel kohal kogemuste vahetamine ja töiste murede-rõõmude jagamine. Talvekoolis käsitletavad teemad on valitud nii, et haridustehnolooge endid õppimisolukorda panna, tihti on nad oma töökeskkonnas ju pigem õpetaja rollis. Samuti on talvekoolis esinenud koolitajad avanud teistmoodi nägemusi e-õppele ja sellega seonduvale, et avardada üldist mõtlemist ja silmaringi.Kõige ehedama ettekujutuse talvekoolis toimunust saab osalejate muljeid lugedes.

Osalejate mõtted kogus kokku Võrumaa Kutsehariduskeskuse haridustehnoloog Birge Talve.

Veronika Kürsa, Tallinna Polütehnikum: „Kui korraga saab paarkümmend haridustehnoloogi kokku, jätkub juttu kauemaks! Käsitletavad teemad olid väga aktuaalsed, kuid kokkusaamise väärtus oli minu jaoks eelkõige aruteludes. Silmast silma kohtumine, edude ning murede jagamine – see kõik andis palju indu. Kohtumine haridustehnoloogide perekonnaga on vabadus ja turgutus: inimesed mõistavad sind poolelt sõnalt ja usuvad sama asja. Tagasi tööle naastes kubises pea ideedest, mida kohe esimesena tegema ja järgi proovima hakata. Kolmepäevane sukeldumine ainult ja ainult haridustehnoloogilistesse asjadesse mõjus nagu ajurünnak.”

Heikki Eljas, Tallinna Majanduskool: „Üritus oli mitmekesine: loengud, praktiline video tegemine, väljatöötatava e-kursuste andmebaasi analüüsimine; kultuuriprogrammi raames mõisaga tutvumine ja Urmas Sisaski tähetornikontsert. Esinejatest jättis mulle parima mulje Einike Pilli õppejõuga suhtlemise teemal. Arvutisse tekkis ürituse järel üle 1 GB pildi- ja filmimaterjali, mida on hiljem hea meenutuseks vaadata ja filmi tegemise seisukohast analüüsida. Loomulikult andis palju mitteametlik osa,  mis üheski programmis ja raportis ei kajastu – kolleegidega suhtlemine.”

Maris Kaskmann, Räpina Aianduskool: „Minu meelest on talvekooli juures eriti tore see, et õpitakse üksteiselt. Näiteks sisustasid väga kasuliku ja huvitava päeva haridustehnoloogid Varje ja Marge, kes rääkisid sotsiaalse tarkvara ja ajaveebi kasutamise võimalustest hariduses. Niisuguste ürituste üheks hindamatuks osaks on ka infovahetus, mis toimub klassiruumist väljas, vabamas õhkkonnas. Loodan väga, et haridustehnoloogide talvekoolid muutuvad traditsiooniks!”

Mario Mikvere, Rakvere Kutsekeskkool: „Tänavune haridustehnoloogide talvekool Jänedal oli eelnevatest põnevam ja huvitavam. Suurt rõhku pandi praktilistele ülesannetele ja sellest ongi kõige enam kasu.  Näiteks räägiti lahti filmimise põhimõtted ja sain vastuse nii mõnelegi küsimusele, millega olen kunagi hädas olnud. Minu jaoks oli koolitus väga õpetlik.”

Imbi Väli, IT Kolledž: „Meeldiv oli see, et koolitus toimus Tallinnast-Tartust eemal – väikeses kohas Jänedal. Samuti on ülimalt positiivne, et koos olid nii ülikoolide kui kutsekoolide haridustehnoloogid – töö sisu on meil ju sama ja üksteise kogemustest on kindlasti  hea õppida. Sisulisest poolest kujunes eriti meeleolukaks videoõppus. Hea oli ka teoreetiline osa – Einike Pilli loeng, kuidas täiskasvanud õppijaga ümber käia. Äärmiselt tore, et mõlemad õhtud olid sisustatud – Urmas Sisaski kontsert ja mõisa muuseumi külastus andsid hea võimaluse tutvuda kohaliku ajaloo ja inimestega.”

Lui Piirsalu, Tallinna Teeninduskool: “Saan alati haridustehnoloogide kokkusaamistest tohutu energialaengu, sest tegemist on väga vahva seltskonnaga. Satun ka muidu vahel erinevatele haridusfoorumitele, sellist super õhkkonda seal aga pole!”

Marju Piir, Tartu Ülikool: “Talvekool 2007 Jänedal – kasulik, lõbus, pakaseline, muusikalis-astroloogiline. Ma arvan, et kõige toredam oli esimene päev, mil igaüks sai oma videotegemise võimeid proovida. See on asi, mida võib ka omaette pusida, aga koos teistega teha ja vigadest õppida, on hoopis lõbusam ja kasulikum. Ja tulemused olid omaette elamus!”

 Kohtumiseni järgmises talvekoolis ja ikka uute mõtetega!

Tags:

Autorist