Haridustehnoloogiaalane mess

BETT 2007

10.-13. jaanuaril toimus Londonis haridustehnoloogiaalane mess BETT, mida külastas sel aastal kaks haridustehnoloogi – Kristiina Klaas Lääne-Virumaa Kutsekõrgkoolist ja Ija Ivanova Narva Kutseõppekeskusest. Messile mineku eesmärgiks oli näha e-õppe kasutamist väljaspool Eestit ja koguda uusi ideid e-õppe vahendite kohta õpiobjektide ning e-kursuste loomiseks.

BETT

Messi traditsioon sai alguse 1985. aastal, mil oli väljas 112 väljapanekut. Tänaseks on BETT 22. aastaga kasvanud üle 600. väljapanekuga ja ligikaudu 28 000. külastajaga üheks juhtivaks haridustehnoloogiateemaliseks ürituseks maailmas. Mess toob Londoni Olympia halli kokku ülemaailmse õpetamise ja õppimise kogukonna liikmed, kes saavad nelja päeva jooksul osa rikkalikust uue tehnoloogia valikust, innovaatilistest ideedest ja ajakohastest nõuannetest.

Messil oli välja toodud kolm valdkonda:

  1. E-õppe poliitikate rakendamine praktikas (Policy in Practice Area), mis koondab võtmeorganisatsioonid, mis on seotud valitsuse riikliku e-strateegia arenduse ja teostusega.
  2. Erivajaduste valdkond (Special Needs Zone), mis on jätkuvalt erivajadustega inimestele hariduslike info- ja kommunikatsioonivahendite pakkujate suurim ja kõige laiaulatuslikum koosviibimine, mille eesmärgiks on aidata igal lapsel arendada oma võimeid individuaalselt. Antud valdkond ongi keskendunud uutele tehnoloogiatele, uuele informatsioonile ja uutele toodetele selle eesmärgi täitmiseks.
  3. Tarkvara piirkond (Software Zone) on kõige populaarsem, kuna on täis uusi ideid ja tooteid ning just BETT’i mess on koht, kus saab näha viimaseid tarkvarauuendusi maailmas.

Osalejate muljed:

Miks otsustasid just BETT’i messile minna, millised olid sinu eesmärgid ja ootused?

Kristiina: „Messile minekul olid suured ootused leida just e-kursuste ja õpiobjektide loomiseks erinevaid ideid. Messil tutvustati palju sisupakette, mis illustreerisid erinevate valdkondade teemasid nagu keemiakatsed, bioloogias inimeste ehitus jne. E-kursuste valdkonnas sai tutvuda erinevate õpihaldussüsteemidega nagu Fronter ja ReadySteadyTeach.”

Messil pakuti palju erinevaid tooteid ja teenuseid ka müüa, kui sul oleks võimalus, siis mida ostaksid oma kooli jaoks?

Kristiina: „Kuna väga palju oli messil näha valgete tahvlite lahendusi ja nendele mõeldud väga huvitavaid tarkvarapakette, siis oleks huvitav ka tundides seda kasutada. Messil nähtud tarkvarapaketid olid küll suunatud eelkõige üldhariduskoolide õpinguteks, kuid nende eeskujul oleks ehk võimalik ka kõrgkoolis valget tahvlit kasutada. Samuti oli näha rohkelt hääletusvahendeid, mida oleks kindlasti huvitav kasutada ka erinevates tundides.”

Milliseid tehnoloogilisi vahendeid tuleks tutvustada  õpetajatele, kes tegelevad praegu e-kursuste ja õpiobjektide loomisega teie koolis?

Kristiina: „Kindlasti on kasulik tutvustada erinevaid tarkvaralahendusi (sisupakette), mida saab kasutada paljudes ainevaldkondades. Lisaks oleks inspiratsiooniallikaks ka erinevad valge tahvli jaoks loodud lahendused.”

Kas sarnast messi oleks võimalik ja kasulik korraldada ka Eestis?

Kristiina: „Eestis sarnast messi korraldada oleks võimalik palju väiksemal kujul, kuid kasulik oleks selline üritus eelkõige õppejõududele ja õpetajatele, kes soovivad oma ainesse sisse tuua erinevaid huvitavaid õppemeetodeid ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahendusi. Kindlasti peaks sellisel messil olema planeeritud valik töötubasid, kus saaks õppida ja katsetada erinevaid programme.”

Milliseid huvitavaid riist- ja tarkvaralahendusi leidsid messilt?

Ija: „Kuna soovime oma koolile osta interaktiivse tahvli, siis vaatasin 3M tahvli võimalusi. Loomulikult olid enamus e-õppe vahendeid ja tarkvara toodetud SmartBoard tahvli jaoks. Tegelikult oli messil esindatud väga palju huvitavaid ja põnevaid riistvaralahendusi, nendest üks huvitavamaid oli hääletamispultide kasutamine õppeprotsessis koos interaktiivse tahvliga. Tarkvaralahendustest pakkusid enam huvi erinevad e-õppe keskkonnad (nt My Learning Space, Fronter, ReadySteadyTeach jm), mida oli hea võrrelda meil kasutatavate õpikeskkondadega (Moodle, IVA).”

Kasulikud lingid BETT messilt:

Eesti e-Kutsekool toetab liikmeskoolide õpetajaid, õppejõude ja haridustehnolooge e-õppealastel konverentsidel osalemisel. Võimalik on taotleda kuni 75% konverentsil osalemise kulude katmiseks. Loe lähemalt konsortsiumi koduleheküljelt.

Tags:

Autorist