Projekt ÕPAH: ePortfoolio õpetaja profeassionaalse arengu toetajana

Projektide börs

2005. aasta sügisel käivitus aastatel 2005-2007 kestva Euroopa Sotsiaalfondi ja RAK meetme 1.1 poolt rahastatud projekt: “Õpetaja professionaalne areng ePortfoolio lahenduse toel”. Projekti eesmärk on arendada välja ePortfoolio tugisüsteem, mis arvestab eesti õpetajahariduse korraldust ja eripärasid. Projekti taotleja on Tallinna Ülikool (kolledžitega) ning projektipartnerid on Tartu Ülikool (kolledžitega), Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus ning Eesti Õpetajate Liit.

Loodav vabavaraline lahendus, esialgse nimetusega Õppiva Õpetaja Portaal, integreerib õppijate isiklikke ePortfoolioid ning kogukonnalahendusi, mis toetavad õpetaja identiteedi kujunemist.

Igal portaali liikmel on oma isiklik ePortfoolio osa, mille funktsionaalsused on:

 • Õppija profiil – sisaldab kasutaja andmeid.
 • CV tekitaja – mis järgib EuroPassi CV vormi; CV tekitajas olevate andmete põhjal saab kasutaja genereerida erinevaid CV-sid ning salvestada need pdf formaati.
 • Oskused – tõendid oma oskuste demonstreerimiseks; kutsestandardiga võrdlemine.
 • Arenguplaan – professionaalse arengu planeerimine – milliseid oskusi ja pädevusi soovib õpetaja arendada, millised on võimalikud koolitused soovitud pädevuste arendamiseks jm.
 • Päevik – eneseanalüüsi ja refleksiooni vahend, mis on esitatud ajaveebi vormis. Päeviku sissekanded aitavad täita hiljem vajalikke aruandeid. Refleksiooniprotsessi toetamiseks luuakse abisüsteem erineval tasemel abitekstide, lühimärkuste ja põhjalikuma juhendi näol. Päeviku kirjeid saab hoida nii privaatsena kui ka soovi korral teistele välja jagada ning lasta teistel kasutajatel kommenteerida. Olemas on lahendused sarnaste huvidega teiste kasutajate päevikute leidmiseks.
 • Kalender – õppija enda poolt kirja pandud sündmused ning süsteemi poolt saadetud sündmused (sündmuseid saab ise tellida ning filtreerida). Sündmused saab saata oma arvuti e-posti kliendile vCal ja iCal formaadis (nt. MS Outlooki).
 • Sahtel – isiklike failide kogum, mida saab süstematiseerida ja struktureerida.
 • Esitlus – erinevatele sihtgruppidele koostatud esitlused sahtlis leiduvate failide põhjal.
 • Tagasiside – juhendaja tagasiside õppijale.
 • Aruanded – õppija poolt täidetud aruanded (näiteks esmaõppe praktika aruanded, kutseaasta eneseanalüüsid jms).
 • Kuulutused – kasutaja ja institutsiooni poolt edastatavad kuulutused (tööpakkumised, tööotsimine, projektipartneri otsimine jm.); kuulutusi on võimalik filtreerida.

Õppiva Õpetaja Portaali kasutajate ühisosa alla kuuluvad järgmised vahendid:

 • Otsing – otsing portaali materjalide seast.
 • Foorumid – kogukonna töö toetamiseks.
 • Uudised – erinevatele sihtrühmadele suunatud teated (näiteks praktika algus vm).
 • Rühmaveebid – samal aastal alustanute rühmad (võimaldab näiteks esmaõppe puhul õppijatel suhelda samal ajal teiste praktikale minevate õppijatega).
 • Vormid – küsitlused ja ankeedid, mida seni on täidetud paberipõhiselt.

ÕPAH projektis loodava ePortfoolio lahenduse eripära võrreldes teiste mujal loodud õpetajaharidust toetavate ePortfoolio lahendustega on kõigi õpetajahariduse kolme tasandi sidumine ühtse portaaliga. See tähendab, et alates esmaõpingutest kuni töötava professionaalini välja kasutatakse sama lahendust. Seejuures pööratakse eriliselt tähelepanu nn. üleminekukohtadele, kus kasutaja liigub edasi uuele tasemele õpetajahariduse kontekstis, mis senises praktikas on olnud kõige nõrgemaks kohaks.Lisaks on olemas administreerimisliidesed, mida saavad kasutada näiteks pedagoogilise praktika keskus, metoodikud, koolitusjuhid jm õppetöö koordineerimiseks.

Kontseptuaalselt tugineb Õppiva Õpetaja Portaal refleksiooni ja tegevuse tsüklilisele mudelile, mida oleme vastavalt täiendanud. Tsükkel on jaotatud Mina ja Teised piirkondadeks, mis näitab, millal keegi protsessi enam mõjutab. Lisandunud on Toe aspekt (ingl k. Scaffolding): mida kogenenum on kasutaja, seda vähem ta tuge vajab; seevastu on alguses toe vajadus väga suur.

Sel kevadel toimuvad kõikidel õpetajahariduse tasanditel pilootkatsetused, mille eesmärgiks on katsetada loodud lahendust.

Kasutatud allikad

Läheb, R., Mets, M., Laanpere, M. Õpetaja professionaalse arengu toetamine ePortfoolio abil. A&A, ¾, 78-88, 2006.

Tags:

Autorist