Sotsiaalne tarkvara

Tööleht
Mõiste „Sotsiaalne tarkvara” võttis kasutusele Clay Shirky 2002. aastal ja defineeris seda kui tarkvara, mis võimaldab grupitööd, luues soodsa keskkonna mõtete ja ideede jagamiseks,  kogumiseks ning uute teadmiste tekkimiseks. 2006. aastal Futurelab’i poolt läbi viidud uurimuses „Sotsiaalse tarkvara mõju haridusele” on toodud välja sotsiaalse tarkvara  grupid:

1. Tekstil põhinev sotsiaalne tarkvara

2. Sünkroonset materjaliloomet võimaldav tarkvara

  • Tekstitöötlus (Writely, ZohoWriter, Google Docs)
  • Tabelarvutus (Google spreadsheet, ZohoSheet)
  • Esitlus (ZohoShow)

3. Audiol-videol põhinev sotsiaalne tarkvara

  • Videoteated (vidiMe, YouTube, GoogleVideo, TinyPick, CoDECK)
  • Heliteated (Broadcast, Dbass)

4. Ruumiline ja geograafiline sotsiaalne tarkvara

  • GoogleEarth

5. Rühmatöö vahendid

  • GoogleGroup
  • GroupsYahoo

Käesolevas uudiskirjas keskendume esimesele alalõigule – tekstil põhinev sotsiaalne tarkvara.

Tags:

Autorist