E-õpe Narva Kutseõppekeskuses

Edulugu

E-õppega alustati  Narva Kutseõppekeskuses 2005 a. ning hetkel tegeleb e-õppega aktiivselt üle 30 õpetaja. Igal õppeaastal koordineeritakse mitmeid erinevaid projekte ja populaarne on õpiobjektide koostamine. E-õppe kaudu omandavad õpetajad uusi teadmisi ja arendavad ennast pidevalt. Narva Kutseõppekeskuses peetakse oluliseks olla kaasaegne õppeasustus ja seetõttu planeeritakse laiendada e-õpe kasutamisala.


Margus Ojaots, Narva Kutseõppekeskuse direktor:

E-õpe on väga vajalik kutseõppeasutuste õppetegevuse moderniseerimiseks ja kaasajastamiseks ja hea on tõdeda, et e-õpe on meie majas kõvasti hoogu kogunud. Haridustehnoloog Ija Ivanova on teinud palju tööd, kaasates õpetajaid olema ise aktiivsed. Tagasiside on positiivne ja loob kindlustunde e-õppe veelgi laialdasemaks kasutamiseks.
Narva Kutseõppekeskuses kavandame järgmise sammuna õppe kaasaajastamisel simulatsiooniõppe juurutamist. Näiteid saab tuua mitmeid- treipingid, autoeriala väljaõpe, elektroonika-automaatika seadmetel töötamise simulatsiooni rakendamine.  „Elektroonikaseadmed õppepraktika keskusele 2012“ projekti raames on plaanis soetada programmeeritavad metallilõikepingid. Iga töökoht koosneb arvutist – metallilõikepingi juhtpaneelist, samuti kuulub iga töökoha juurde programmeerimistarkvara, 3D-simulatsiooni tarkvara ja õpetamistarkvara. Eelpool nimetatud plaanid ja e-õppe jätkumine loovad aluse kiireks arenguks eesmärgiga meie õpilasi parimal moel õpetada.

Irina Malkus, raamatupidamise õpetaja:
E-õpe  on väga huvitav minu jaoks. Kvalifikatsioonieksamite ettevalmistamiseks kasutan teste, eesmärgiks on 100%  tulemus. Õpilastel on   mugav teha ülesandeid ja näha, kus nad eksivad.

Natalja Varkki, inglise keele õpetaja:
Mind motiveerib tegelema e-õppega see, et ma näen jooksvalt, kuidas õpilased on õppematerjali  omandanud ja õpilased mõistavad, mida neile õpetatakse. Informatsiooni e-õppe programmi kohta saan meie haridustehnoloogi Ija Ivanova käest, tänu kellele on see õppevorm muutunud populaarseks Narva Kutseõppekeskuses. Lisaks kasutan informatsiooni saamiseks oma kooli e-õppe kodulehekülge. Kolme aastaga on tehtud tõsine ja mahukas töö. Loodan, et seda väärtustavad ka meie õpilased.

Larissa Peters, raamatupidamisassistendi II kursuse õpilane:
(Osales Kvalifikatsiooni eksamiks ettevalmistuskursus (autor: I. Malkus; I. Eidemiller) ja  „Auditi alused„(autor: I. Malkus) e-kursustel.)
Kontroll- ja kodutööde valmistamine e-õpe keskkonnas on lihtsalt vahva,  kohe saab tagasisidet. See ka distsiplineerib, sest sa pead oma kodutöödega valmis saama kindlateks aegadeks. Mõnikord leiavad aset ka ebamugavused, aga see on seotud süsteemi mittetundmisega, mõnikord ei saa salvestada või tekst kaob, kuid need on pisiasjad. E-õppe teel on palju huvitavam õppida.

Olga Samoilova, raamatupidamisassistendi II kursuse õpilane:
(Osales Kvalifikatsiooni eksamiks ettevalmistuskursus (autor: I. Malkus; I. Eidemiller) ja  „Auditi alused„ (autor: I. Malkus) e-kursustel.) See on lihtne ja meeldib mulle. On palju lihtsam materjali korrata. Näiteks lahendada ülesandeid õhtul kodus peale tundi.

Olga Kudrjavtseva, raamatupidamisassistendi II kursuse õpilane:
(Osales „Finantsraamatupidamine“(autor: I. Malkus) ja „Inglise keel” (autor: N. Varkki) e-kursustel.)
Muidugi teeb e-õpe õppimise lihtsamaks, sest ei ole vaja kulutata raha ja aega, et teha koopiaid õppematerjalidest. Kodus ma saan vabalt vaadata oma vanu konspekte, teha teste ja korrata õpitud materjali. See info, mis tuleb läbi virtuaalse maailma, säästab õpilaste ja õpetajate aega. Narva Kutseõppekeskuses on kõik vajalik olemas e-õppe jaoks.

Narva Kutseõppekeskus on hästi edasiarenenud e-õpe suunas. Kavatsetakse juurutada ja omandada uusi tedmisi ja meetodeid.  Õpetajad teevad kõik võimaliku, et teha õppimine  huvitavamaks ja nagu on näha, see meeldib ka meie õpilastele.

Tags:

Autorist