e-Õppe päev

Sündmuste kalender
  • Pildid: Ove Maidla

e-Õppe Arenduskeskuse poolt korraldatud E-õppe päev oli üle-eestiline üritus, mille eesmärgiks oli tutvustada e-õppe võimalusi ja perspektiive, võimaldada kõigil huvilistel osaleda veebipõhistel kursustel ning jagada informatsiooni Eesti ülikoolides ja kutsekoolides pakutavate veebipõhiste kursuste kohta.  E-õppe päev toimus 17. oktoobril ning oli üheks osaks Täiskasvanud Õppija Nädalast (TÕN; 12.-19. oktoober).

Kõik me saime osaleda

E-õppija päev oli suunatud kõigile e-õppe huvilistele: täiskasvanud õppijad, tasemeõppijad (üldhariduskoolides, ülikoolides, rakenduskõrgkoolides), taseme- ja täiendkoolitusele raskesti ligipääsetavad grupid (erivajadustega inimesed,  kaugemate regioonide elanikkond, töötavad inimesed, välismaal elavad eestlased jt).

Oktoobri alguses valmis  spetsiaalselt e-õppe võimalusi tutvustav voldik “e-kursused kõigile”, mida TÕNi nädala raames osalejatele jagati.

Oktoobri algusest (2. oktoober) oli avatud e-õppe päeva kodulehekülg  ning alates 15. oktoobrist oli kõigil võimalik
•    osaleda tasuta e-kursustel,
•    saada osa tasuta e-kursuste teemalisest viktoriinist,
•    tutvuda Eesti e-Ülikooli liikmeskõrgkoolide täienduskoolituse pakkumisega 2007/2008

Kuidas kired lõid lõkkele

17. oktoobril oli võimalus kõigil jälgida reaalajas e-õppe televisiooni (e-TV). e-TV`s uuriti, kas ja mida teavad inimesed tänavalt e-õppest, kuidas käib e-õppes kursustel osalemise protsess ning kus e-õppe regionaalsetes keskustes on võimalik e-kursustel osaleda, kui endal kodus internet või muud võimalused puuduvad. Tuliseid kirgi lõi lõkkele e-õppe poolt ja vastu diskussioon. Saade lõppes positiivse noodiga, et aasta pärast tänavaintervjuud tehes teavad vastajad juba enam sellest, mis on e-õpe ja on osalenud ka näiteks mõnel e-kursusel. Saate salvestust saab vaadata siit

Kursuseid oli seinast seina

E-õppe päevaks valmisid tasuta mini e-kursused:
•    Suguvõsa ja pere ajalugu – Tiiu Jaago, Tartu Ülikool
•    Kitarrimängu absoluutne null ehk kuidas mängida lihtsaid meloodiaid – Kristo Käo, Kitarrikool.eu
•    Arvuti ehitus – Toomas Plank, Tartu Ülikool
•    Värvusõpetus – Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
•    Varrukasuu töötlemine kätisega – Ene Jaakson, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
•    Mööbli remont ja restaureerimine – Elmar Kaldmäe, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
•    Erinevad tehnikad käelises tegevuses. Batika – Malle Raudoja, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
•    Dekoratiivne radiaalne seade – Kristel Sepp, Pärnumaa Kutsehariduskeskus
•    Juhendamissüsteemi käivitamine ettevõttes

Tasuta e-kursustega oli võimalik tutvuda terve nädala jooksul. Kokku külastas mini e-kursuseid orienteeruvalt 3400 inimest. Kõige populaarsemateks osutusid Suguvõsa ja pere ajalugu ja Kitarrimängu absoluutne null ehk kuidas mängida lihtsaid meloodiaid.

Kursustega saab tutvuda ka edaspidi aadressilt: http://www.e-uni.ee/e-oppija/minikursus.htm. Eraldi statistikat tehti Kitarrikool.eu serveris asuvale kursusele, mida külastas enam kui 1500 inimest, suur osa neist külastas kursust e-õppe päeva lingi kaudu. 25% vaatajatest lahkus pärast avalehe vaatamist, ülejäänud tutvusid e-kursusega edasi. Need, kes tulid teisel päeval uuesti e-kursust külastama, oli mitusada.

Ragistasime ajusid

e-Õppega seonduv viktoriin toimus TÕN nädala raames viiel järjestikusel tööpäeval 15.- 19. oktoobril 2007.aastal. Iga päev kell kümme hommikul ilmusid viktoriinilehele kolm uut küsimust, millele tuli e-kursustelt ja Internetist vastuseid otsida.  Viktoriini üldvõitjaks osutus Nadežda Feklistova, kes sai võimaluse valida endale üks sobiv tasuta e-täienduskoolituskursus. Kokku vastas viktoriiniküsimustele üle 100 inimese ja päevas oli keskmiselt 35 vastajat.

Õppisime palehigis

Nagu eelmistelgi aastatel, toimus e-õppe nädalal õpetajatele ja õppejõududele mõeldud koolitus, mis sel aastal oli pühendatud e-õpe uuele põlvkonnale – “E-õpe 2.0 – tehnoloogilised vahendid“.

Kursus koosnes 7 moodulist:
1.    Sissejuhatus
2.    Ajaveeb ja esitluste jagamine
3.    Zoho Videokonverents
4.    Wiki
5.    Kooskirjutamine – LeMill
6.    Personaalsed õpikeskkonnad
7.    Sotsiaalsed repositooriumid

Kokku registreerus kursustele 60 õpetajat, kellest edukaid lõpetajaid paarkümmend. Tunnistuse saamiseks tuli osalejal valida kuuest moodulist kolm ning sooritada ettenähtud ülesanded. Kõik kursuse moodulid on ka pärast e-õppe päeva kõigile vabalt kättesaadavad.

E-õppe päeva kogu tegevus oli kavandatud Internetipõhiselt. Nädala jooksul külastas ürituse kodulehekülge üle 3600 külastaja.

Tags:

Autorist