Eesti e-Ülikooli uudised

Uudised

Tartu Ülikool

ELQ-SME projekti lõpetamine

13. novembril osalesid Tartu Ülikooli haridustehnoloogid rahvusvahelisel konverentsil „ E-Learning Quality and Return on Investment for Small and Medium-Sized Enterprises“.  ELQ-SME projektis osalejate kokkusaamine toimus Lissabonis.

Ülevaade projektist: http://www.ut.ee/152839

Tartu Ülikooli Narva Kolledž

E-kursusel osalemise arvestamine akrediteerimisel

Septembris ja oktoobris toimus Tartu Ülikooli Narva Kolledži õppejõududele WebCT keskkonnas kursus „Klassiõpetaja (vene keele baasil)“. Kursuse jooksul koostasid õpetajad mitmeid materjale, mis on ühendatud ühtseks tervikuks. Tulevikus on võimalik selle kursuse baasil rajada õppekavade võrgustikke. Lisaks said õpetajad seda kursust kasutada ka akrediteerimisel.

Tallinna Tehnikaülikool

Seminaridesari “Õppejõult õppejõule”

2007.a. sügisest käivitus seminaridesari “Õppejõult õppejõule“, mille eesmärgiks on teadmiste jagamine ja e-õppe võrgustiku loomine Tallinna Tehnikaülikoolis. Oktoobris tutvustas oma e-kursust ja selle loomisel kasutatud tarkvara prof. Andres Lahe. Ülevaade seminarist: http://e-ope/wikispaces.com/oppejoult_oppejoule

Second Life

19. septembrist 24.oktoobrini toimus virtuaalses maailmas Second Life pilootkursus „Social English for Doctoral Students” kus Tallinna Tehnikaülikooli doktorandid koos Rootsi, Norra, Itaalia ja USA doktorandidega arendasid erialast inglise suhtluskeelt. Second Life sessioonide tarbeks oli ostetud ja sisustatud eraldi maatükk Kamimo Island. Projekti koordineeris Kalmari Ülikool Rootsist. Osalejad olid enamuses algajad Second Life’ kasutajad. Esimesed tunnid kulusid keskkonnaga tutvumisele ja oma Avatari n.ö. elama – käima, istuma, lendama ja rääkima õpetamisele. Kui baasoskused käes, sai süveneda inglise keele arendamisse erinevates visuaalselt kaunites 3D seminariruumides.

Tallinna Tehnikaülikooli Teleülikool 2

Projekti “TTÜ TELEÜLIKOOL 2”, mis sai toetuse Tiigriülikooli programmikonkursil “IKT rakendamine kõrghariduses”,  eesmärgiks on Tallinna Tehnikaülikooli loengute videoülekannete kvaliteedi parandamine ja uuendamine. Projekti raames muretsetud uued salvestus- ja edastussüsteemid (robotkaamera „Sony BRC-300P” ja juhtpult „Sony RMB-R300”) pakuvad kindlasti huvi kõigile videoülekannete ja videokonverentsi tegijatele.

Videokonverentsid Kuressaare Kolledžiga

Sel poolaastal toimub Kuressaare Kolledžis videokonverentsi vahendusel 14 loengut nädalas. Videokonverentsi tehnika kasutamine võimaldab õppejõududel hoida kokku aega ja tudengitel õpingute ühtlasemat jaotumist kogu kursuse jooksul. Plaanis on sarnase videotehnikaga varustada ka Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž.

e-aasta pidulik lõpetamine

11. detsembril toimub e-aasta lõpetamine. Nii e-aasta kui ka e-õppeaasta lõpetamine on Tallinna Tehnikaülikoolis muutunud traditsiooniks. Pidulikul koosviibimisel tehakse kokkuvõtteid möödunud perioodist ja peetakse meeles tublimaid e-tegijaid. Kindlasti ei puudu ürituselt piparkoogid, meekook ja glögi.

Estonian Business School

Moodsa aja õppimine

2. novembril toimus EBSis e-õppe seminar, mille sisuks oli erinevad käsitlused moodsa aja õppimisest. Seminar oli suunatud eelkõige väikese kogemusega või täiesti uutele inimestele e-õppe valdkonnas.

Eesti Maaülikool

Auditoorse õppe ja e-õppe ühendamine

16. novembril toimus Eesti Maaülikoolis e-õppe  seminar maaülikooli õppejõududele teemal „Auditoorse õppe ja e-õppe ühendamise võimalused“. Seminaril esinesid Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži haridustehnoloogid ning õppejõud.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž

Tehnosuhtlejate interaktiivne seminar

22. oktoobril toimus IT Kolledži tehnosuhtluse õppekava üliõpilastele seminar – interaktiivne õppeseanss üle Interneti, kus Microsofti esindajad USAst Redmontist David Snider ja Robert Durff tutvustasid tudengitele Eestis seni vähekäsitletud valdkonda nagu tarkvara lokaliseerimine. E-õppesessioon toimus Microsofti Tallinna esinduses ning töövahendiks kasutati beetaversiooni Microsofti koolitusturule mõeldud tootest Live Meeting. Tehniliselt oli asi lahendatud lihtsalt – sülearvuti, projektor, veebikaamera, käsimikrofon ja kõlarid moodustasid kogu asjakohase seadmestiku. Eesti poolelt olid seminari korraldajad IT Kolledži rektor, tehnosuhtluse eriala õppejõud Kalle Tammemäe ning Microsoft Estonia Haridussektori kliendijuht Katrin Pink.

Tags:

Autorist