Võta osa minikursuste konkursist!

Sündmuste kalender

 

 

e-Õppe Arenduskeskus kuulutab käesolevaga välja õppejõudude ja õpetajate pedagoogilisi võimalusi ja tehnilisi vahendeid tutvustavate minikursuste konkursi. 

 

 

 

MINIKURSUS ON KURSUS, MIS …
•    on eesmärgistatud ja iseseisvalt läbitav kursus ning mille maht on 4-10 tundi iseseisvat tööd;
•    sisaldab õppematerjale, mida illustreerivad ülesanded, testid, tehnilised juhendid jms moodustades ühe terviku;
•    tehniliste vahendite õpetamisel sisaldab pedagoogilisi malle ja stsenaariumeid vahendi kasutamisest õppeprotsessis;
•    lõppeb kogu õppematerjali hõlmava arvestusliku ülesandega õppijale enesekontrollimiseks.

KONKURSI TINGIMUSED
•    Eelistatud on kursused, mille raames õpetatakse kasutama mõnda programmi (nt eXe, CourseLab, Audacity, Hot Potatoes jne) või tutvustatakse mõnda uut pedagoogilis-tehnoloogilist lähenemist (m-õpe; kombineeritud õpe jne).
•    Valminud minikursus peab olema publitseeritav veebis Creative Commonsi litsentsi alusel ja olema SCORM formaadis.
•    Parimad minikursused pannakse üles e-Õppe Arenduskeskuse serverisse ning tehakse kõigile huvilistele vabalt kättesaadavaks.

NB! Soovitame konkursil osalejal eelnevalt kooskõlastada minikursuse teema ja selle vajalikkus e-Õppe Arenduskeskusega hiljemalt 07. jaanuariks 2008, et vältida korduvate teemade esitamist konkursile.

Minikursuse esitamise tähtaeg: 1. märts 2008
Lisainfo:
Marit Dremljuga
marit.dremljuga@eitsa.ee
Tel: +372 6 285 825

Tags:

Autorist