Ajaveebid õppetöös

Edulugu
Ajaveebid ehk blogid on Eesti üldhariduskoolis populaarsed ja päevast päeva tekib juurde aina uusi lahendusi, kuidas neid õppetöösse integreerida. Tavalisest veebipäevikust, kuhu üks inimene oma mõtteid kirja paneb, on saanud midagi enamat. Ajaveebi võib pidada huvigrupp, kool, klass, õpetaja või õpilane. Ühel ajaveebil võib olla üks autor või mitu.  Ajaveebi saab rakendada uudiste edastamiseks, õppeülesannete vahendamiseks ning täitmiseks, projektitööks või lausa terve kursuse ülesehitamiseks. Kogu töö võib olla kõigile nähtav või ainult valitud seltskonnale. Võimalusi on palju.

Kõige edukamalt saab ajaveebe rakendada eesti keele ja võõrkeelte tundides. Eesti keeles annab ajaveeb õpilastele võimaluse oma kirjutisi avaldada. Selge on ju see, et selleks, et õppida kirjutama, on vaja kirjutada ja kirjutada ja kirjutada, aga milleks kirjutada kogu aeg „sahtlisse“. Võõrkeelte õpetamise puhul on oluline, et ajaveebi saab kasutada praktilise väljundina, kus õpilane oma õpitud keelt ka kasutada saab. Keeleoskus paraneb, sest piinlik on ju vigadega kirjutada – kõik loevad. Päris palju palutakse õpetaja abi ning kasutatakse sõnaraamatuid.

Kui palju aga ajaveeb muudab õppetööd sisuliselt? Kas tegemist on lihtsalt elektroonse vihikuga või millegi enamaga? Kogemus ütleb, et millegi enamaga. Võrreldes tavalise vihikuga, mis liigub põhiliselt õpilase ja õpetaja vahel, mõnikord sattudes ka lapsevanema silma alla, on ajaveeb palju avatum. Kõige suuremaks üllatuseks õpilastele ongi alguses see, et tema ajaveebi loevad paljud inimesed ja seega ka sõnadel on hoopis suurem kaal. Õpilased pingutavad rohkem ja vähehaaval hakkavad tekstid muutuma sisukamaks ja mõtted paindlikumaks. Muutub ka õpetaja töö – ajaveebe lugedes kaob ära see vihikupaki ja punase pastaka sündroom, mis paneb keskenduma ainult vigadele. Tähtsaks muutuvad hoopis teised asjad – mõtted, ideed, isiksused. Lisaks toob võimalus teiste ajaveebe kommenteerida õpetaja kõrvale veel hulga teisi õpetajaid. Õpilastest saavad õpetajad. Siinjuures on tähtis selgitada, et õpilased jääksid üksteise vastu viisakaks ja ei teeks haiget. Sõnad on teatavasti koletud relvad.

Ajaveebide pidamine on lihtne ja annab õppetööle palju juurde ning päris kindlasti tasub ühel õpetajal neid oma töös kasutada.

Näiteid ajaveebidest hariduses:

Huvigrupi ajaveeb – DigiTiigri koolitajate ajaveeb

Uudiste ajaveeb – Arvutiuudised Tartu ja Tartumaa õpetajatele

Kooli ajaveeb – Tallinna K. Pätsi Vabaõhukooli elust

Klassi ajaveeb – Laagna Gümnaasiumi 3. b klassi ajaveeb

Õpetaja ajaveeb – Varje Tipu ajaveeb

Õpilase ajaveeb – 4. klassi õpilase Kristjani ajaveeb

Õppeaine ajaveeb – Gustav Adolfi Gümnaasiumi 6. b klassi kirjandus

Projekti ajaveeb – Hugo Treffneri Gümnaasiumi “Kevadpäev Euroopas 2007”

Kursuse ajaveeb – Ajaveebi e-kursus

Tags:

Autorist