Audiograbber

Tööleht
Audiograbber on tarkvara, mis võimaldab CD’l olevate helifailide kopeerimist arvutisse ning hiljem nende kasutamist e-kursustel või õpiobjektides. Enne kui te asute CD’lt helifaile kopeerima veenduge, et teil on olemas luba seda teha.

Juhend CD’lt helifailide kopeerimiseks:

0.     Programmi käivitamine

Programmi Audiograbber käivitamiseks vali Start menüüst Programs ja seejärel Audiograbber.

1.     Programmi sätete muutmine

Programmi sätete alt tuleb kindlasti määrata ära kaust, kuhu helifailid kopeeritakse ning mis kvaliteediga need on.

Selleks tehke hiireklõps nupul Settings või valige menüüst Settings korraldus General Settings.

Määrake kuhu te soovite failid kopeerida. Selleks klikkige nupul Browse alal, mille pealkiri on  Directory to store files in.

Samuti saate määrata mis komponentidest hakkab koosnema kopeeritava faili nimi – Create filenames from.

Lisaks on kasulik määrata salvestatava faili kvaliteedinäitajad. Selleks valige menüüst Settings korraldus MP3 settings või klikkige nupul MP3.

2.     Helifailide kopeerimine

Kui Parameetrid on paika pandud, siis pange arvuti CD seadmesse muusika CD ja klikkige nupul Refresh. Seejärel loeb programm sisse CD info ja tekitab muusikapalade loetelu.

Kui te ei soovi kõiki muusikapalu salvestada, siis võtke nende palade eest, millest te koopiat ei soovi, roheline linnuke ära. Vajadusel saate muusikapala ka kuulata. Selleks tehke hiireklõps muusikapalal ning akna paremast allservast leiate muusika mahamängimise nupurea.

Kui audiopalad on valitud, siis klikkige nupul Grab! ning programm asub CD’lt helifaile tekitama.

Valmis failid leiate eelnevalt määratud kataloogist, kust saate need oma e-kursusele või õpiobjektidesse kopeerida.

Lisainfo

Audiograbberi koduleht, kust saab programmi alla laadida: http://www.audiograbber.com-us.net/

NB! Enne kui asute CD-lt helifaile kopeerima veenduge, et teil on olemas selleks vajalikud õigused!

Tags:

Autorist