e-Õppe Arenduskeskuse uudised

Uudised

Hüppe projekt

Alates 2008. aasta jaanuarist käivitus Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse (EITSA) ja e-Õppe Arenduskeskuse juhtimisel uus rahvusvaheline projekt e-JUMP 2.0 – Implementing e-Learning 2.0 in everyday learning processes in higher and vocational education. See EITSA, Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ning seitsme välispartneri osalusega projekt keskendub kolme web 2.0 elementidele orienteeritud õppejõudude koolituskursuse väljatöötamisele, piloteerimisele ning saadud tagasiside põhjal valminud tegevusuuringute baasil kursuste parendamisele. Lisaks lokaliseeritakse kõik kursused mitmesse erinevasse keelde. Projekti rahastatakse Euroopa Liidu uue Elukestva Õppe programmi vahenditest kogusummas 9,2 miljonit krooni kahe aasta jooksul. Valminud kursused koosnevad eraldiseisvatest moodulitest, millest valdav osa integreeritakse ka e-Õppe Arenduskeskuse koolitusprogrammi.

Multimeedia koolitus

10.-14. märtsil toimus multimeedia koolitus, mille eesmärgiks oli tõsta haridustehnoloogide ja õpetajate/õppejõudude multimeediaalast kompetentsust mitmekesisemate õppematerjalide loomiseks e-õppes. Koolitajateks olid  6 multimeedia eksperti Richland Kolledžist (http://www.richlandcollege.edu/). Koolitusest võttis osa 41 haridustehnoloogi ja õpetajat/õppejõudu. Loe koolituse kohta lähemalt: http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/koolitus/multimeedia-koolitus

Haridustehnoloogia käsiraamat

28.-30. jaanuaril toimus Otepääl haridustehnoloogia talvekool teemal „e-Õppe tarkvara eri“, mille raames 34 haridustehnoloogi kutse- ja kõrgkoolidest koostasid wiki lehe (http://wiki.e-uni.ee/htkasiraamat/), kus on süstematiseeritud erinevate tarkvarade ülevaated.

Võrgustik võrgutab

Kolmanda „Võrgustik võrgutab“ seminari teema „Õpiobjektide eri“ (http://portaal.e-uni.ee/e-voti/alamprojektid/vorgud/iii-vorgustik-vorgutab-opiobjektide-eri) tõi kokku 89 e-õppe huvilist õpetajat, õppejõudu ja haridustehnoloogi, kes jagasid oma kogemust teemadel: programm eXe Learningu õppematerjalide koostamiseks; küsitluste ja enesekontrolli testide väljatöötamine ning e-õpiku väljatöötamine programmiga CMS Simplega.

Tags:

Autorist