E-Õppe Tsunft

Villemsi veerg

Tänu e-Õppe Arenduskeskusele oleme kõik üksteise tegemistega kursis. Meil on igaaastased konverentsid vaheldumisi Tartus ja Tallinnas, tänavune on juba kuues; meil on sügiseti väiksemates kohtades koolitusseminarid; kõikide haridusasutuste haridustehnoloogid kohtuvad regulaarselt; meil on e-Õppe Arenduskeskuse toel valminud kursuste avalikud esitlused, uudiskiri ja palju muud. Kui me aga tahame kursis olla sellega, mis toimub väljapool Eestit, siis sellega kursisolemine hakkab nõudma kas väga palju aega, et Internetist kildhaaval infot kokku ajada, või raha, et kuhugi kaugele õigele konverentsile sõita. On küll ka Euroopa Liidu ülevaated, aga need on enam poliitilised kui pedagoogilised/tehnilised. On aga veel üks võimalus ennast e-õppe arengutega kursis hoida. Kokkuvõtte sellest, mida ligi 30 tuhat meie kollegi üle maailma, enamus e-õppe professionaalid, nii firmadest kui õppeasutusest, teevad, milliseid tehnilisi vahendeid kasutavad jne, toob oma liikmeteni. organisatsioon, mille eestikeelne nimi võiks olla „e-Õppe Tsuft“ (ingl.k. e-Learning Guild). Olles nüüd juba aasta selle tsunfti täieõiguslik liige, tutvustan allpool tsunfti tegemisi, eriti neid, millest osasaamiseks ei pea sentigi maksma (OK, arvuti ja Internetiühendus peaks olemas olema J).

Kõige olulisem teadmine tsunftist on tema veebilehe aadress: http://www.elearningguild.com  (kes trükitud aadressi kasutab – keskel on 2 g-d). Aga enne, kui vaatame, mida e-Õppe Tsunft pakub, paar sõna liikmetest. Tsunftil on nelja tüüpi liikmeid. Kõige esimene rühm on nn. assotsieerunud liikmed – selleks saamiseks on vaja ainult veebis registreeruda. Järgmine on täisliige, mis tähendab liikmemaksu aastas 99 dollarit (momendil on see natuke üle 1000 Eesti krooni), siis on Plus liige, kelle aastalõiv on 695$ ja kõige krooniks on Premium liige aastamaksuga 1695$. Vastavalt liikmelisuse tasemele on ka teenused, mida e-Õppe Tsuft pakub. Rõõmuks esimestele, tasuta astme liikmetele, suurendatakse pea igal aastal neile kättesaadavaid teenuseid.

E-õppe Tsunft on liikmete poolt juhitud infokeskus, kus kõik osalised aitavad üksteist, seega on tegemist ühe näitega toimivast praktikakogukonnast (ingl.k. community of practice). See, millega ja kuidas e-õppe tsunft oma liikmeid aitab, on väga mitmetahuline tegevus. Püüan anda kiirülevaate, teades juba ette, et osa asju jääb kajastamata, aga need leiate tsunfti veebist ülesse.

Kord nädalas saate e-mailiga uudiskirja „e-Learning Insider“, kus on sees uudised kõigi muude teenuste kohta (vt. järgmised lahtrid).

Antakse välja elektroonset ajakirja „Learning Solutions eMagazine“, mis on kõigi nelja klassi liikmetele tasuta. Võimalik on lugeda ka kõigi eelnevate ajakirjade artikleid, mida on juba umbes 250. Artikleid saab otsida nii kategooriate kui võtmesõnade kaudu. Veel mõned kuud tagasi oli ajakiri kättesaadav ainult päris liikmetele, nüüd aga kõigile, ka assotsieerunud liikmetele.

Antakse välja e-raamatuid. Ka need on kõigile tasuta. Momendil on saadaval 7 e-raamatut e-õppe kuumadel teemadel: sünkroonsete vahendite kasutamine, e-õppe strateegia käsiraamat, e-õppe keskkondade valimine, samade keskkondade haldamine jne. Raamatud on pdf formaadis, värvilised.

Toimuvad reaalajas igakuised kahepäevased e-seminarid – kasutatakse Adobe Connect tarkvara, mis osalejate poolel vajab ainult brauseri olemasolu. Näiteks 5. ja 6. juunil toimuva seminari teema on e-õppe materjalide valmistamise vahendite valik, kombineerimine ja kasutus. Tehniline tugi nendele üritustele on väga hästi organiseeritud ja üritused ise annavad hea näite sellest, kuidas viia läbi 100% kaugkoolitust info- ja kommunikatsioonitehnoloogia vahenditega. Seminarid on tasulised, aga kuna e-Õppe Tsunft on väga haridussõbralik organisatsioon, siis algsest üsna hirmutavast 1000-dollarilisest osavõtumaksust kõik allahindlused (näiteks liikmeks oleku puhul 100$) maha arvates, jääb sellest järgi ca 400 dollarit. Kutsuge mõned sõbrad vaatleja staatuses koos teiega osalema (mis ei ole väga legaalne – on ka nn. kollektiivne osalustasu, mis aga on üsna kõrge) ja asi tasub ennast igati ära. Mitmekordse osaluse kogemusega võin öelda, et tase on väga hea ja materjali oma õppetööks jaoks saab kuhjaga.

Kaks kord aastas organiseeritakse kolmepäevased konverentse, kus toimub ka e-õppe vahendite näitus ja loodud e-õppe kursuste tutvustuseks nn. DemoFest. Kevadine konverents toimub USA idarannikul, sügisene läänerannikul.

Korraldatakse liikmete abil uuringuid, mida nimetatakse 360˚ uuringuteks. Uuringute baasiks on muidugi Tsunfti enda liikmeskond, aga vastata saavad ka mitteliikmed. Kõik uuringud on kättesaadavad alates tasulisest liikmelisusest, erandina saavad juurdepääsu need assotsieerunud liikmed, kes antud uuringus osalesid.

Antakse välja auhindu liikmete arvamuse põhjal.

Üleavaate sellest, milliseid hinnaalandusi erineva taseme liikmelisus millele annab ja millised teenused on kellele kättesaadavad, leiate kokkuvõtlikust tabelist aadressilt: http://www.elearningguild.com/content.cfm?selection=doc.787

Küsitlusi täites jms. tehes on võimalik teenida e-Õppe Tsunfti elektroonset raha, mille ühikuks on kulden (ingl.k. guilder). Selle raha eest on võimalik tellida endale igasugust kraami e-Õppe Tsunfti logoga, näiteks T-särke, kelli, mälupulki jne. Kuldnaid saavad teenida ka assotsieerunud liikmed.

Lõpuks üleskutse. Momendil on liikmelisuse Topp 10 viimane liige Iirimaa 155 liikmega. Kui iga teine e-Õppe uudiskirja lugeja hakkab assotsieerunud liikmeks, siis võiksime me mitte ainult edestada Iirimaad, vaid tõusta näiteks Austraalia (600 liiget) ja Suurbritannia (1200 liiget) vahele. See ainult registreerimise vaevaga saadav info hulk tasub kindlasti ühinemist. Ja grupiti pärisliikmeks astumisel langeb aastane osavõtumaks kuni 59 dollarini. Lugege e-Õppe Tsunfti veebist!

Tags:

Autorist