E-õppealased uudised maailmas

Uudised

Kuidas kasutada tehnikat klassiruumis?

Microsoft ja HP on väljatulnud uue koostöö projektiga “Teachers Experience Excange” (TEE). See uus keskkond pakub võimalust jagada omavahelisi kogemusi, õppida teiste kogemustest ja võimaldab ligipääsu abimaterjalidele selle kohta, kuidas kasutada tehnikat klassiruumis õppetöö läbiviimiseks. Loe lähemalt: http://www.hp.com/go/TeacherExperience

Vaba juurdepääs õppematerjalidele

Viis aastat pärast OpenCourseWare projekti alustamist Massachusetsi Tehnoloogia Instituudi (MIT) poolt, alustasid nad materjalide lisamist ka üldhariduskoolide jaoks programmi “Highlights for High School”. Juba enne Highlights for High School või ka OpenCourseWare Secondary Education (OCW SE) projekti algust käis MIT OCW lehel igakuiselt 10 000 õpetajat ja 5 000 õpilast, kuigi materjalid, mis on üleval, pole otseselt valmistatud üldhariduskoolide jaoks. Nüüd uue keskkonna loomisega on seal tuhandeid materjale, mis on disainitud üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele. Tutvu lähemalt: http://www.campustechnology.com/articles/56334/

Tulevikuks ennustatakse kollektiivse intelligentsi ja sotsiaalsete operatsioonisüsteemide levikut

Ilmus “Horiszon Report 2008”, mille koostasid ühiselt New Media Cosortium ja EDUCAUSE Learning Initiative.  Raport jaotab e-õppe ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades toimuvad sündmused ja arengusuunad kolme eri faasi. Esimesse juba aset leidvate sündmuste faasis nimetatakse ära videofailide jagamise levimine (grassroot video) ja koostöö võrgustike (collaboration webs) levik. Teisest faasist (mis saab reaalsuseks 2-3 aastaga) tuuakse välja mobiilse interneti levik (mobile broadband) ja andmesegisti programmid (data mashup). Kaugemast tulevikust (4-5 aastat) tuuakse välja kollektiivse intelligentsi (collective intelligence) ja sotsiaalsete operatsioonisüsteemide (social operating system) levik. Samuti tuuakse välja kriitilisemad väljakutsed ja olulisemad trendid. Kogu raporti leiab aadressilt: http://www.nmc.org/pdf/2008-Horizon-Report.pdf

 

Tags:

Autorist