Eesti e-Ülikooli uudised

Uudised

Tartu Ülikool

Methopedia ehk e-õppe meetodite kogum

Tartu Ülikooli avatud ülikooli keskus osaleb ühes Saksa, Taani, Poola ja Eesti ülikoolide koostöös valminud  rahvusvahelises projektis COMBLE, mille põhisisuks on “blended learning” (e-õppe ja auditoorse õppe ühendamine) teemaline arendustöö. Projekti käigus valmib ka Methopedia – wikilaadne e-õppes kasutatavate meetodite kogum. Muuhulgas planeeritakse projekti raames välja töötada üks koolituskursus nn rakenduspartneritele. Kursus peaks tutvustama/õpetama võimalusi /blended learning/ tüüpi õppe läbiviimiseks (nii tehnilist kui ka didaktilist poolt). Sihtgrupiks on ennekõike koolituste korraldajad.

eFormular on Tartu Ülikooli töötajate jaoks endiselt tasuta kättesaadav

21. jaanuaril 2008. a. sõlmisid Tartu Ülikool ja 5D Vision OÜ lepingu, mille kohaselt on Tartu Ülikoolil õigus kasutada eFormulari teenuseid lepingus toodud tingimustel. Ülikool tasub kasutuslitsentsi arve tsentraalselt ning üksikud kasutajad ei pea oma küsimustike eest ise maksma. Lepingu alusel on eFormulari teenust võimalik kasutada eFormulari registreerunud ja registreeruvaid isikuid, kellele Tartu Ülikool on andnud õiguse kasutada oma e-posti aadressi (aadressi domeeniks on @ut.ee). Tartu Ülikooli töötajatel ja üliõpilastel on käesoleva aasta jooksul võimalik eFormulari kasutada ülikooliga seotud kasutusvaldkondades (nt uurimistöö andmete kogumiseks vajaliku ankeetküsitluste koostamiseks ja levitamiseks, kontrolltöö või testi koostamiseks ja läbiviimiseks, koolituskursustele registreerumisvormi koostamiseks). Loe lähemalt: http://www.ut.ee/355136

Uute e-kursuste esitlus Tartu Ülikoolis

27. veebruaril toimus Tartu Ülikooli uute e-kursuste esitlus, mille väljatöötamist toetati ESF meede 1.1  projekti  “Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse” (REDEL) raames. Esitleti 11 uut kursust, mis on valminud WebCT ja Moodle keskkonnas.
Loe lähemalt: http://www.ut.ee/152218

Tallinna Tehnikaülikool

Õppejõult õppejõule

Sügisel 2007 alguse saanud seminaridesari “Õppejõult õppejõule” on endiselt populaarne. Aasta viimasel, jõuluhõngulisel seminaril, osalesid külalistena haridustehnoloogid teistest ülikoolidest. Seminari avas professor Jakob Kübarsepp, kes tervitas Tallinna Tehnikaülikooli õppejõude ja külalisi, tegi väikese kokkuvõtte e-õppest ülikoolis ning andis üle tänukirjad tublimatele e-õppejõududele. Järgnenud ettekannetes tutvustasid õppejõud oma e-kursuseid ja haridustehnoloogid andsid ülevaate oma ülikoolis e-õppes toimuvast.

28. veebruaril toimus järjekordne seminar, kus Ingrid Maadvere tutvustas testide loomist HotPotatoes keskkonnas ja Tea Hunt näitas erinevaid kursuseid “Kujutava geomeetria” õppimiseks/õpetamiseks. Kokku on seminaridel osalenud üle 90 õppejõu.

Tallinna Ülikool

E-õppe päev

28. veebruaril korraldas Tallinna Ülikooli Avatud ülikooli haridustehnoloogia keskus e-õppe päeva. Üritusel osalesid Tallinna Ülikooli arendusprorektor Madis Lepik, õppejõud, magistrandid ja teised e-õppe huvilised. Madis Lepik andis õppejõududele üle tänukirjad uute e-kursuste loomise ning konkursil „Eesti e-Ülikooli 2007. aasta parim e-kursus” osalemise eest. Tänukirjad said õppejõud Heidi Paju, Liivi Aarma, Ann Ojaste, Kai Pata, Anastassia Zabrodskaja, Janno Kriiska, Tiina Selke , Rando Tuvike , Katrin Niglas, Sigrid Salla, Elviine Uverskaja, Tiiu Reimo, Aira Lepik, Sirje Virkus. Ettekannetega esinesid: Tanel Õunapuu „Intellektuaalne omand ja (e-)õppe materjalid, õiguslikke aspekte seoses intellektuaalomandiga Tallinna Ülikooli näitel”, Mart Laanpere „E-õppe tulevikuvisioon Eestis”,Vello Kukk „E-õpe kui protsess, e-kursus kui vahend õppeprotsessi läbiviimiseks”. Sirje Virkus tutvustas magistriõppekava „Information Management in Digital Environment” raames loodud nelja uut inglisekeelset e-kursust. Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja  Estonian Business School`i haridustehnoloogide ettekanded tutvustasid e-õpet ja selle võimalusi nende ülikoolides.

Estonian Business School

Uute e-kursuste esitlus EBS-is

1. veebruaril toimus EBS-is uute e-kursuste esitlus, mille raames tutvustati kahte kursust: “Informaatika” (autorid Viljo Kallas ja Heikki Päeva) ja “Majandusmatemaatika ja statistika” (autor Heikki Päeva). Esitluste salvestust saab vaadata aadressil http://live.ebs.ee/?show=10.

E-õppe ajaveeb

EBSis on tööle rakendatud oma e-õppe ajaveeb, mis lisaks uudiste ning huvitava info jagamisele täidab ka e-õppealast tugifunktsiooni nii tudengitele kui õppejõududele. Ajaveebi aadress on http://elearningebs.wordpress.com/.

Tags:

Autorist