Õpetaja Kaja otsib endale e-kursuse loomiseks abilisi

E-õppe võimalusi uurides jõudis õpetaja Kaja seisukohale, et ta soovib kindlasti e-õpet  kasutama hakata. Samal ajal on tal tekkinud mitmeid kõhklusi. Kas e-õpe on ikka minu jaoks? Kas ma saan hakkama, kui mul pole erilisi tehnilisi oskusi? Kaja kurtis oma muret kolleegile, kes teda kohe julgustama hakkas. E-kursust luues ei peagi ise kõigega hakkama saama. Kursuse koostamine toimub tihti meeskonnatöö tulemusena, sest tavaliselt pole ühel inimesel (õpetajal) kõiki vajalikke teadmisi ja oskusi, mida e-õppe kursuse ettevalmistamine ning läbiviimine nõuab. Oluline on leida üles inimesed, kes e-kursuse loomisel abi pakuvad.

Kolleeg soovitas Kajal pöörduda oma kooli haridustehnoloogi poole. Kaja kuulis esimest korda, et tema koolis töötab haridustehnoloog, kelle tööülesandeks on õpetajate e-kursuste loomise ning läbiviimise metoodika- ja tehnoloogiaalane nõustamine. Kaja otsustas haridustehnoloogile kohe helistada ning nõustamise aja kokku leppida. Helistades sai Kaja teada, et haridustehnoloog mitte ainult ei nõusta, vaid pakub kursuse loomisel ka tehnilist abi.

Järgmisel päeval jäi Kajale silma e-posti teel saabunud kuulutus paari päeva pärast toimuvast e-kursuste esitlemise üritusest. Kuna ürituse aeg oli Kaja kalendris vaba, siis otsustas ta osaleda. Kursuste esitlemisel tutvustati kolme uut e-kursust, mis olid saanud kursuse väljatöötamiseks rahalise toetuse. Kõik esitletud kursused jätsid väga hea mulje ning andsid Kajale häid mõtteid, kuidas oma kursust üles ehitada. Ürituse lõppedes jäi Kaja vestlema ühe kursuse autoriga, kes andis lubaduse, et kui Kajal peaks edaspidi e-õppe alast hea nõu vaja olema, siis võib julgelt tema poole pöörduda.

E-kursuste esitlemise üritusel sai Kaja teada, et ka temal on võimalik oma e-kursuse loomiseks raha taotleda. Toetusraha saamine aitab kursust paremini ette valmistada, sest siis on võimalik tellida teatud töid meediaspetsialistidelt. Miks mitte lasta kujundada oma kursuse jaoks pilkupüüdev piltpealkiri? Miks mitte luua illustreerivaid animatsioone? Miks mitte salvestada mõned videoloengud ja panna need kursusele üles?

Õhtul rääkis Kaja oma e-kursuse loomise ideest ka kodustele. Kooli haridustehnoloog aitab tal kursuse valmis teha, kuid kas ta ikka saab e-kursuse läbiviimisega hakkama? Teismeline tütar kikitas selle peale kõrvu ning ütles silmade särades: „Siis me võiks ju koju internetiühenduse muretseda! Ning kui sul kursust läbi viies mingi probleem tekib, siis küsi minu käest.” See oli mõte, mis vääris kaalumist. Noor põlvkond on tehnoloogiaajastul sündinud ning ehk oskabki teismeline tütar teda teatud küsimuste puhul aidata.

Paari päeva jooksul leidis õpetaja Kaja e-kursuse loomiseks piisavalt abilisi. Nüüd tuleb vaid loota, et koostöö abilistega sujub hästi. Sellest, kuidas Kaja kooli haridustehnoloogiga kohtub ning millist abi ta haridustehnoloogilt saab, võite lugeda uudiskirja järgmisest numbrist.

Tags:

Autorist