Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning. Jack Koumi (2006). Routledge.

Jack Koumi töötas aastatel 1970 kuni 1992 BBC Avatud Ülikooli haridusalaste televisiooni ja raadiosaadete režissöörina juhtides matemaatika, füüsika, psühholoogia, biokeemia, bioloogia, geneetika ja keemia alaste saadete toimetamist. Tema käe all valmis 150 teleprogrammi ja 100 audio-video loengutundi, ta on olnud kaasautoriks 400 haridusalasele tele- ja audiosaatele.

Alates 1992. aastat on ta vabakutseline konsultant juhtides 50 haridusmeedia koolitusprojekti 20 erinevas riigis.
2006. aastal ilmus kirjastusel Routledge samaaegselt nii Suurbritannias kui ka Ameerika Ühendriikides ja Kanadas Jack Koumi raamat „Designing Video and Multimedia for Open and Flexible Learning“, milles on ühendatud uuringud ja praktiline kogemus, jagades juhiseid ja praktilisi näiteid nii õpetajatele-õppejõududele kui ka tehnilistele ja toetavatele spetasialistidele video ja multimeedia kõige efektiivsemaks kasutamiseks õppetöös.

Teemad on jagatud nelja peatükki:
•    mida ja kuidas õpetada kasutades video võimalusi;
•    millal ja kuidas valida õpetamiseks teisi multimeedia vahendeid;
•    pedagoogilise disaini raamistik video ja multimeedia kasutamiseks;
•    praktilised nõuanded interaktiivse multimeedia kasutamiseks.
Tuuakse välja, millal on vajalik video ja multimeedia kasutamine õppetöös ning rõhutatakse disainimise põhimõtteid, et püstitatud eesmärke saavutada.
Raamat on huvipakkuv erinevatele sihtrühmadele. Käsitlemist leiavad teemad tava- ja õppevideo erinevustest ning audiovisiooni ja interaktiivse multimeedia põhitõdedest kuni kursuse ülesehituse ja e-õppe materjalide disainimise, arendamise ja haldamise laiahaardelise protsessini.
Raamat ilmus sarjas „Open and Flexible Learning“, mida toimetavad Fred Lockwood, Som Naidu ja A. W. (Tony) Bates.

Tags:

Autorist