Eesti e-Ülikooli uudised

Uudised

Tartu Ülikool

Intelligentsed tuutorsüsteemid – üks idee tulevikuks

27.-29. märtsil toimus Istanbulis konverents “2nd International Future-Learning Conference On Innovations in Learning for the Future 2008:e-Learning”, millest võtsid osa Tartu Ülikooli avatud ülikooli haridustehnoloogid Lehti Pilt ja Triin Marandi. Konverentsi peakorraldaja oli Istanbuli Ülikool, kuid esinejaid ja osalejaid oli veel Kanadast, Leedust, Suurbritanniast, Malaisiast, Trinidad ja Tobagost, Küproselt, Venemaalt, Prantsusmaalt ja loomulikult Eestist (3). Konverentsil veenduti, et e-õppe areng Eestis on väga heal tasemel. Sessioonides vaagiti sarnaseid probleeme eri maade haridussüsteemides (vananenud õppekavad, tudengite madal õpimotivatsioon jms.), räägiti adaptiivsest hindamisest ja õppejõudude töökoormuse vähendamise võimalusest nn intelligentsete tuutorsüsteemide rakendamise abil.
Tutvu konverentsi materjalidega aadressil: http://futurelearning.org.tr 

e-õppe seminar-praktikumid keelekeskuses

10. aprillil toimus Tartu Ülikooli keelekeskuses järjekordne e-õppe seminar. Kui eelmisel korral tutvustati WebCTs olevaid testimise vahendeid ja võimalusi, siis seekord oli teemaks sisupakettide loomine. Praktilise töö käigus tutvuti programmi eXe võimalustega. Järgmise seminari raames on plaanis lähemalt selgitada CMSimple programmi võimalusi. Seminare viib läbi Tartu Ülikooli avatud ülikooli haridustehnoloog Marju Piir.

Uute e-kursuste esitlused

8., 15., ja 29. aprillil toimusid Tartu Ülikoolis uute e-kursuste esitlemised, mille väljatöötamist toetati ESF meede 1.1  projekti  “Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse” (REDEL) raames.
Esitleti 24 uut kursust, mis on valminud WebCT ja Moodle keskkonnas. Loe lähemalt: http://www.ut.ee/152218

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledž

II Pärnumaa e-õppe päev

19. mail toimus Pärnu Kolledžis koostöös Pärnumaa kutsehariduskeskusega II Pärnu ja Pärnumaa e-õppe päev. Esinesid Vello Kukk, Varje Tipp, Ingrid Maadvere ja teised õpetajad Pärnu üldhariduskoolidest, kutsehariduskeskusest ja kolledžist ning teiste ülikoolide haridustehnoloogid ja Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna ametnikud. Seminari eesmärgiks oli teavitada erinevate haridusastmete õpetajaid teiste õppejõudude tegemistest e-õppe vallas ja suurendada nendevahelist koostööd.
Info seminari kohta: http://writer.zoho.com/public/vartsu/seminar

Tallinna Tehnikaülikool

LÜKKA  ja INNOMET projektide koolitused

23. aprillil toimus LÜKKA projekti raames praktiline koolitus “Kas e-õpe on minu võimalus või kohustus?”.
Aprillis toimus ka projekti INNOMET raames arvutikursus “Virtuaalse koosoleku läbiviimine”, kasutades sotsiaalset tarkvara.
Täpsem info LÜKKA ja INNOMET projektide koolituste kohta aadressidel: http://www.innomet.ee/innomet/ ja http://www.ut.ee/lykka

Uued e-kursused on väga kõrgel tasemel

Iga kuu kolmandal teisipäeval kogunetakse Tallinna Tehnikaülikoolis e-õppealasele seminarile “õppejõult õppejõule”.  Märtsis koguneti kuulama-vaatama uute e-kursuste tutvustusi. Esitletud kursused, mida oli 70 AP ulatuses, olid väga kõrgel tasemel nii pedagoogiliselt ülesehituselt kui ka disainilt. Üritus oli kulminatsiooniks Tallinna Tehnikaülikooli e-õppealastel kevadüritustel. Juuni alguses toimuv „õppejõult õppejõule“ seminar jääb lõpetama e-õppe aastat. Seminaril tehakse kokkuvõtteid toimunust ja vaadatakse tulevikku, et pärast kosutavat suve jätkata uue hooga e-õppe radadel.

Kuidas tehnoloogiale mitte jalgu jääda

4. juunil toimub Tallinna Tehnikaülikoolis seminar teemal: “Tehnoloogia mõju  õppeprotsessile”. Seminari viib läbi professor Tapio Koskinen Helsingi Tehnikaülikoolist (Head of R&D, Lifelong Learning Institute Dipoli, Helsinki University of Technology, Finland). Seminaril saab ülevaate e-õppe hetkeolukorrast ja osaleda arutelus uutest suundadest. Kuidas muutuvad õppurid ja mida peaks teadma, et tehnoloogiale mitte jalgu jääda. Tapio Koskinen on osalenud erinevate ettevõtete (Hewlett Packard, Hellenic Open University, MoE Bahrain ja UNESCO) juhtkomitees e-õppe eksperdina ning hetkel on ta tegev erinevate ülemaailmsete e-õppe võrgustike (SEFI, MENON, EEIG, EDEN) juhina.

Eesti Maaülikool

Konkurss e-assistentide tasustamiseks

Eesti Maaülikooli määras 2007/2008 õppeaasta sügis- ja kevadsemestril lisatasu e-õppe assistentidele, kes on e-õppejõul edukalt aidanud tehniliselt või ainesisuliselt läbi viia e-kursust. Tasu, millest pool tuleb õppeprorektori fondist ning pool instituudi ressurssidest, makstakse iga instituudi ühele e-õppe assistendile.
Assistendi tasustamise taotlusvorm on EMÜ kodulehel.

Tags:

Autorist