Lihtsa e-kursuse loomine UDUTU keskkonnas

Tööleht
Udutu on veebipõhine keskkond sisupakettide ja e-kursuste loomiseks. Sisupakettide loomine on tasuta ning neid saab veebipõhisest loomise keskkonnast välja eksportida SCORM formaadis. UDUTU võimaldab kursusele lisada interaktiivsust ja põnevaid ülesandeid, mida teised keskkonnad veidi vähem võimaldavad.

Udutu koduleht asub aadressil: http://www.udutu.com/
Järgnevalt vaatame kuidas luua lihtsat e-kursust UDUTU keskkonnas.

Kasutajatunnuse loomine
Selleks, et hakata oma sisupaketti looma tuleb suunata veebilehitseja aadressile: http://www.myudutu.com ja luua omale kasutajatunnus (click here to sign up to use myUDUTU free).

Avaneb leht, kus teil tuleb sisestada oma e-posti aadress kaks korda (email address; peab olema töötav aadress, sest sellele saadetakse registreerimise info),salasõna kaks korda (password), loodava kasutajakonto nimi (account name), oma eesnimi (first name) ja perekonna nimi (family name). Viimane lahter jätke tühjaks.
Pärast registreerimisvormi täitmist saadetakse teie e-posi aadressile registreerimise info. E-kirjas on teil pikk aadress, millel tuleb klikata, et kinnitada oma soovi kasutajakonto luua. Pärast kinnitust suunatakse teid UDUTU avalehele (kui automaatne suunamine ei toimu, siis tuleb peale kinnitust klikata lingil continue).

Teil on võimalus alustada uue kursuse loomist (Option A), avada mõni olemasolev (Option B) või importida/taastada mõni varem loodud UDUTU kursus (Option C).
Kui jääte UDUTU keskkonnas hätta või ei saa aru, mida tegema peate, siis on soovitav järgida numeratsiooni või järgida vihjeid sisuloomise sammude osas nt täheline loetelu (A, B, C jne).

Uue kursuse loomine
Enne kui alustate oma sisupaketi või kursuse loomist on soovitav, et tutvuksite kahe kursusega: How to use myudutu ja effective courses. Kursused leiate avalehe paremast servast siniselt taustalt ning avamiseks tehke kursuste nimel hiireklõps.
Samuti võite lähemalt uurida nimetatud kursuste ülesehitust ning nende ülesehitamise nippe. Selleks klikkate kursuste kõrval oleval nupul copy ning olemasolevate kursuste nimekirja tekib uus kursus. Kursuse nimel klikates saate hakata seda kursust muutma või uurima, kuidas see tehtud on.
Uue kursuse loomiseks tuleb teil sisestada lahtrisse Your course name oma uue kursuse nimi ning klikata nupul Create new course.

Kursuse loomine toimub Author vaates.
Kursuse struktuur ja sisukord kuvatakse ekraani paremas servas aknas course outline. Hiljem on võimalik samas aknas ka kursust ümber struktureerida ja grupeerida.

Kursuse sätted
Avaaknas saate määrata ka kursuse sätteid (personalize your course):
1.    muuta kursuse nime
2.    valida kursuse kujunduse teema
3.    valida kursuse kaardi tüübi
4.    otsustada, kas jagate loodud kursuse materjale oma raamatukogus, st teil on võimalus kasutada loodud kursuse osasid teistel oma kursustel.
5.    kirjeldada oma kursust
6.    otsustada, mis SCORM formaadis kursust eksporditakse.
Kui teile vaikimisi kursuse kujundus ei meeldi, siis on võimalik nupul my themes klikates kujundada oma kujundusmall või muuta mõnda olemasolevat.
Hiljem on võimalik kursuse sätteid muuta kui klikkate aknas course outline kursuse pealkirjal.

Kursuse ülesehitamise põhimõtted
Keskkonnas UDUTU loodav kursus koosneb stseenidest e. lehekülgedest (screen), mis omakorda jagunevad:
•    põhilehekülgedeks (basic screen), kus saab lehele paigutada teksti, pilte, videoid, audiot ja animatsioone. Lisaks on võimalik lisada ka valikud, mis suunavad õppijat edasi liikuma erinevaid teid pidi.
•    ülesannete lehekülgedeks (assessment screen), kus on võimalik lisada erinevaid valikvastustega, vastavusse seadmise ja teisi piltidega seonduvaid ülesandeid.
•    keerukamad leheküljed (advanced screen), mis võimaldavad kursusele lisada slaidi esitlusi, animeeritult pilte ja pildi seletusi, interaktiivseid pildi või pildi osade selgitusi, animeeritud loetelusid jne.
Kõiki erinevaid lehekülje tüüpe on võimalik grupeerida (group).
Vaikimisi läbib õppija kursuse lineaarselt, kuid UDUTUsse on sisseehitatud ka stsenaariumi võimalus st õppija teeb valikuid ning vastavalt valikutele suunatakse ta kursusel edasi.  Kursuse kavandamisel on võimalik kohe alguses alustada stsenaariumist (add scenario) või siis valida malle, mis võimaldavad interaktiivsust ning kursuse mittelineaarset läbimist (jump to).

Stsenaariumi lisamisel tekivad teil juba eelnevalt sätestatud leheküljed, mis tuleb teil oma sisuga täita.

Kursusele sisu lisamine ja muutmine

Kursusele sisu lisamiseks tuleb:
A.    hiirega sikutada soovitud lehekülje tüüp kursuse sisukorda. Kui teil on olemas mõni kursus UDUTUs, siis on võimalik nn raamatukogust lisada varem valmis tehtud lehekülg.
B.    valida lehekülje mall. Kui viite hiirekursori malli pildikesele, siis antakse teile vihje mida antud mall võimaldab.
C.    sisestada lehekülje pealkiri ja määrata sätted.
D.    sisestada ja lisada vajalikud tekstid ning multimeedia sisu.
E.    vajadusel määrata veel lisa sätted nt valikud õppija suunamiseks jne

Lehekülje sisu näete kui klikate nupul preview ning lehekülje saab kustutada nupul delete klikates (lehele peavad olema lubatud pop-up) ning avanevas väikses aknas tuleb tippida lahtrisse suurte tähtedega DELETE.

Kui te soovite mõnda olemasolevat lehte muuta, siis tuleb:
1.    valida sisukorrast lehekülg, mida soovite muuta ja
2.    paremal põhiaknas avaneb redigeerimise aken, kus saate vajalikke sätteid, tekste ja pilte muuta ning lisada.
Lehekülgede järjekorra muutmiseks kasutage sisukorda, kus sikutage hiirega lehekülg soovitud kohta.

Failiformaadid
UDUTUsse saab üles laadida gif, jpg, png ja bmp formaadis pilte. Kõik pildid konverteeritakse vaikimisi jpg formaati. Kui pilt on suurem kui 800×600 pikslit, siis seda vähendatakse.
Animatsioonid peavad olema swf või flv formaadis. Videod peavad samuti olema flash formaadis, kuid peagi välja tulevas formaadis lubatakse ka avi, mov ja mpeg formaati, mis konverteeritakse automaatselt flash formaati.
Kursusele saab lisada ka wav ja mp3 formaadis audiofaile.

Kursuse publitseerimine
Kursuse publitseerimiseks on ekraani paremas servas sakk distribute. UDUTU võimaldab kursuse eksportida SCORM formaadis või siis avaldada kursus UDUTU keskkonnas. Viimane on tasuline ning läheb maksma 1 dollar üks lehekülg kuus.
Valige variant B ning eksportige kursus. Eksportimise käigus pakitakse kursus kokku ZIP- failiks ning teil on hiljem seda võimalik importida Moodlesse, WebCT’sse või veebi. Veebi tõstmiseks tuleb ZIP-fail lahti pakkida ja veebi tõsta ning käivitamiseks on fail Launch.html

Kursuse kujunduse muutmine
Kursuse kujunduse malle on võimalik ka ise luua või modifitseerida olemasolevaid. Selleks on Administreerimise vaates (Administration) valik Theme builder.

Uue kujundamise tegemiseks tuleb:
1.    valida olemasolev kujundus, mis on kõige sarnasem teie soovituga (activate theme)
2.    panna kujundusmallile nimi ja lisada oma logo
3.    määrata tekstide kujundus (fondid, värv, suurus jne)
4.    asendada navigeerimise ikoonid uutega või soovi korral saab ikooni  ka kujundusmallilt eemaldada.
5.    muuta kujundusmalli erinevate piirkondade taustapilte

Kaasautorite lisamine
UDUTU võimaldab luua ka koostöökursusi. Selleks on Administreerimise vaates (Administration) valik User administration.
Võimalik on lisada juba mõni olemasolev kasutaja (add existing user) või luua uus (add user).

Kui te lisate mõne olemasoleva, siis peate teadma tema kasutajanime (e-posti aasdress). Kui kasutaja hiljem siseneb UDUTU keskkonda saab ta valida, kellena ta siseneb, st kas endana (saab juurdepääsu oma olemasolevatele kursustele) või siis saab siseneda teie vaates (näeb kõiki teie kursusi).  Viimane variant on ka hea, kui soovite saada abi oma haridustehnoloogilt.
Soovitus: Kui teete ühiskursust, siis tehke selleks puhuks omale ühine kasutajanimi ja
jagage selle kaudu omale õigusi.

Jõudu oma kursuse loomisel UDUTUs!!!

Tags:

Autorist