Sisutootmine projektide e-VÕTI ja REDEL raames

Projekti „E-õppe arendamine ja juurutamine kutseõppeasutustes ja rakenduskõrgkoolides“ (e-VÕTI) raames  ajavahemikul 1. juuli 2005 – 30. juuni 2008 luuakse Eesti e-Kutsekooli konsortsiumis kokku 734. õppenädala (AP) mahus e-kursuseid ja 615 digitaalset õpiobjekti. Tänaseks (aprill 2008) on enamus neist valmis.

Sisutootmise täpsem info on saadaval e-VÕTI projekti koduleheküljel.
Õpiobjektid on samuti avalikustatud e-VÕTI projekti lehel .

Õpiobjektide jagunemine

Õpiobjektide jagunemine

Aktiivsemad e-kursuste loojad on:
•    Sisekaitseakadeemia     (85 õppenädal)
•    Kuressaare Ametikool (57 õppenädalat)
•    Tallinna Tööstushariduskeskus (48 õppenädalat)
•    Räpina Aianduskool (46 õppenädalat)
•    Tallinna Majanduskool (42 õppenädalat)

Aktiivsemad õpiobjektide loojad:
•    Sisekaitseakadeemia     (52 õpiobjekti)
•    Tartu Lennukolledž (49 õpiobjekti)
•    Narva Kutseõppekeskus (36 õpiobjekti)
•    Tartu Kutsehariduskeskus (35 õpiobjekti)
•    Tallinna Kopli Ametikool (34 õpiobjekti)
•    Võrumaa Kutsehariduskeskus (33,5 õpiobjekti)

Lisaks koolides valminud e-kursustele valmisid ka Eesti Infotehnoloogia Seltsi juhtimisel EUCP’i ja Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakooli juhtimisel klienditeeninduse kursus. Mõlemad e-kursused on kõigile e-Kutsekooli partnerkoolidele vabalt kättesaadavad.Sisutootmine projekti REDEL raames
Projekti „Regionaalselt kättesaadav kvaliteetne kõrgharidus läbi e-õppe arenduse“ (REDEL) raames loodi Eesti e-Ülikooli konsortsiumis enam kui 630 õppenädala mahus e-kursuseid, millest 160 õppenädalat on magistri taseme kursused. Lisaks veel 83 moodulit ja 154 videoloengut.

Sisutootmise täpsem info on saadaval REDEL projekti koduleheküljel.

2005. aastal testiti, kas valminud e-kursused arvestavad erivajadustega õppijaid. REDEL projekti veebist võib leida vastava analüüsi.

Tags:

Autorist