Kõik uus septembrikuus..

Avaartikkel

Ja ongi käes uus sügis, mille selle aasta sajune suvi väga ruttu meieni tõi. Samas loodan, et kõik on kenasti puhanud ja täis uusi elluviimist ootavaid ideid ja mõtteid.

Majanduslangus, Euroopa Liidu rahad ja kaine mõistus

Tulemas on töine ja põnev aeg. Ühtpidi on meil majanduslangus, teistpidi on Eestil hariduse edendamiseks kasutada väga suured summad Euroopa Liidu toetusraha. Jääb üle soovida vaid piisavalt kainet mõistust, et antud vahendid targalt ja tegusalt ära kasutada. Hetkel tundub, et aega on piisavalt. Kahjuks kulub just aeg väga kiiresti ning 2013. aasta võib kiiremini kohal olla, kui algselt arvasime.

e-Õppe Arenduskeskuse väike panus

Ka e-Õppe Arenduskeskusel on väike panus Eesti hariduse edendamisse ja vastutus Euroopa Liidu rahade eesmärgipärase kasutamise eest.

Koordineerime kahte e-õppe alast programmi: kõrghariduse BeSt ja kutsehariduse VANKeR. Mõlemad programmid said alguse meie eelnevatest projektidest REDEL ja e-VÕTI. Kuigi programmid on küll eraldi, siis meie vaatame neid kui ühte tervikut, mille tegevusi nii kutse- kui kõrghariduses ühiselt ellu viia saame. Olgugi, et kavandamisfaasis polnud võimalik programme ühendada, siis nii REDELi kui e-VÕTI projektid näitasid, et piisavalt suure koostöösoovi korral pole formaalsed barjäärid takistuseks tegevuste elluviimisel ja jätkusuutlikkuse tagamisel.

Esimene pääsukene – e-õppe pesa

Lisaks uutele programmidele avame oktoobris esimese versiooni oma koduleheküljest. E-õppe portaali on päris kaua planeeritud, mitmeid kordi kontseptsioonide muutumise tõttu ringi tehtud. Ma väga loodan, et esimesest pääsukesest saab e-õpe endale toreda pesa, kus hakkab olema kogu info Eesti e-õppealaste tegemiste ja arengute kohta.

Meid on ees ootamas põnev ja töine aeg. Soovin kõigile jõudu ja jaksu Eesti hariduse edendamisel! Tähtis on see, et meie usk ja jõud ei raugeks.

Tags:

Autorist