Virtuaalne jalutuskäik Budapesti ja Tartu tänavail ehk videokonverentsi pakutavad võimalused keeleõppes

Edulugu
Eelmise õppeaasta mais toimus Budapesti Loránd Eötvösi nimelise Teadusülikooli eesti eriala tudengite ja Tartu Ülikooli soome-ugri õppetooli ungari eriala tudengite osavõtul üliõpilaste videokonverents.

Videokonverents ehk kolm ühes – keelepraktika, kommunikatsioon ja kultuurielamus

Konverentsil oli mitu eesmärki. See andis tudengitele võimaluse õpitava keele ehk ungari ja eesti keele kasutamiseks praktikas; võõrkeelse ettekande koostamiseks kahe linna vaatamisväärsustest; vahetu videosilla kaudu elavaks kommunikatsiooniks teise riigi tudengitega tutvumisel. Selle käigus omandasid tudengid ettekanneteks vajaliku sõnavara ja väljendid, arendasid suulist väljendusoskust ja omandasid praktilisi teadmisi, mis võivad hiljem kasulikud olla nt giidina töötades.

Reet Klettenberg ja Viktória Tóth

Reet Klettenberg ja Viktória Tóth

Projekt kulges kolmes faasis. Ettevalmistused kestsid pea kaks kuud, hõlmates oma ülikoolilinnast peetavate ettekannete teemade valimist, ettekande koostamist ja selle esitamise harjutamist ning Budapesti ja Tartu kasulike linkide kogu koostamist, mis oli abiks teise rühma poolt ettevalmistatud viktoriini küsimustele vastamisel.

Videokonverents ise kestis kaks tundi, tudengid kuulasid vaheldumisi partnerriigi üliõpilaste Power Pointi esitlustega illustreeritud rohke pildimaterjaliga viit ettekannet Budapestist ja viit Tartust.

Tartu tudengite ungarikeelsete miniettekannete abil said Budapesti üliõpilased tutvuda Tartu Ülikooli ja selle ajalooga, Raekoja platsiga, Toomemäe vaatamisväärsustega ja Tartu sildadega, Tartu tudengite vabaajaveetmise võimalustega, laiemalt Tartu festivalidega ning sakslanna Cornelia Brandi esituses Tartuga nii, nagu välismaalased seda näevad. Budapesti eesti eriala tudengid aga tutvustasid pärast ühe üliõpilase filmi „Budapest koidust ehani“ eesti keeles Budapesti Muusikaakadeemiat ja Ooperimaja, Linnaparki, loomaaeda ja lõbustusparki, Budapesti vabaajaveetmise ja puhkamisvõimalusi, ning bulgaarlane Vasil Minchev Budapesti eriomaseid liiklusvahendeid.

Konverentsi järgmises osas korraldas kumbki rühm teisele osalt miniettekannete ainese alusel, osalt üksteisele koostatud lingikogu põhjal kümnest küsimusest koosneva viktoriini.

Konverentsi viimane faas oli videokonverentsi salvestuse vaatamine. See võimaldas tudengitel tagasiulatuvalt ja objektiivselt hinnata iseenda ja oma kaaslaste tööd, andis võimaluse oma suulise esinemise hindamiseks ning keeleliste vigade registreerimiseks ja parandamiseks.

Videokonverentsi eelised hariliku keelekursuse ees

Konverentsi ja selleks valmistumist pidasid nii tudengid kui juhendajad edukaks eelkõige seetõttu, et õpitav võõrkeel taandus märkamatult tagaplaanile ja andis lihtsa kommunikatsioonivahendina põhirolli üle sisule. Samal ajal arendas see vähem teadvustamata kujul keelelisi ja muid teadmisi paremini kui harilik keelekursus.

Õpilased

Värskete kogemuste põhjal soovitame videokonverentsi mis tahes kahe või enama keele vahel kasutada neil, kellel on soovi oma tudengitega läbi viia sellist kompleksset, põnevat ja hulka ühist tööd nõudvat ülesannet. See arendab mitmekülgselt õppijate võimeid ja annab neile mitmeid uusi teadmisi nii õpitavast keelest kui teise riigi kultuurist. Tehnilised võimalused loovad autentse ja loomuliku keskkonna, nõnda võivad nii juhendajad kui õpilased vähese materiaalse kuluga – ilma reisimiseta – osa saada tõelisest elamusest. Tudengid on rühmatöös innukamad ja kohusetundlikumad. Ka kommunikatsioon emakeelsete kõnelejatega on suur motivaator. Lisaks sellele pakub eelnevalt ette valmistatud esinemine keelt veel mitte nii kõrgel tasemel oskavatele pisut väiksema enesekindlusega tudengitele võimaluse edukaks osalemiseks.
Konverentsil osalesid Ungarist Judit András, Dániel Gyüre, Anikó Juhász, Kata Klima, Minchev Vasil ja Judit Zóka eesti lektori Reet Klettenbergi juhendamisel; Eestist aga Cornelia Brand, Mirja Jõgi, Marianne Mett, Eva Patune, Rutt Reemann-Arro ungari lektori Tóth Viktória juhendamisel.

Ungari keele õpilased Tartu Ülikoolis: paremalt vasakule Cornelia Brand, Marianne Mett, Eva Patune, Rutt Reemann-Arro ja Mirja Jõgi. Pildi autor on Péter Rácz.

Videokonverentsi saab vaadata siit:

mms://193.40.5.165/2008/08.05.2008_videokonverents_0.wmv

Täname Toomas Peterselli tehnilise abi eest!

Tags:

Autorist