Natuke kvaliteedist

Toimetaja veerg

Käesolev uudiskirja number keskendub eelkõige kvaliteeditemaatikale, tuues esile tehnoloogilisi vahendeid ja erinevaid näiteid kvaliteetse õppe korraldamiseks. Küsimused “Milline on kvaliteetne (loe: hea) e-kursus?”, “Kuidas kvaliteeti mõõta?”, “Kes vastutab e-õppes kvaliteedi eest?” on väga tavapärased õpetajate ja õppejõudude hulgas, kes iga päev e-õppega tegelevad. Püüangi järgnevalt natuke rohkem avada seda, miks on nii raske nendele küsimustele üheseid vastuseid leida.

E-õpe ei mahu purki

Vikipeedia ütleb: “Kvaliteet (lad qualitas) on omadus, laad, headus. Kõrge kvaliteet on toodete, teenuste täpne vastavus kõrgetele vajadustele. Tarbimisomaduste kogum. Kvaliteet on tihedalt seotud asja olemusega. Kvalitatiivne määratlus väljendub omadustena.” Kui see selgitus näiteks võtta, siis kuidas sõnastada e-kursuse kvaliteedi näitajad olukorras, kus iga uue tehnoloogilise vahendi tekkimisega mingi omadus või lahendus vananeb ja seega see enam kvaliteeti ei tõenda. Kuna e-õppe puhul on tegemist pidevalt täieneva nähtusega, siis ei ole kuidagi võimalik öelda, et e-õpe on siit siiani ja edasi on midagi muud. Ega see kompott pole, et keedad kokku ja paned hoiule. Tegelikult tähendabki selline olukord, et iga e-õppe materjali loomise juures ei tule mitte mõelda, mis on hetkel aktuaalne, vaid mida toob homne päev. Lõpuks tuleb arvestada, et ülehomme peab seda kõike juba täiendama ja parandama.

Mõõdame kvaliteeti – pikkus, laius ja läbimõõt

Kui on raske kirjeldada, milline hea e-kursus peab olema, siis kuidas mõõta hoomamatut e-õppe kvaliteeti? e-Õppe Arenduskeskuses on kvaliteedisüsteemi väljatöötamine võtnud aega neli aastat – ja see ei ole endiselt valmis… Juba enne süsteemi rakendamist näeme, mida on juba vaja ümber teha, sest olukorrad on muutunud ja aeg edasi läinud. Ometi peame mingi verstaposti aluseks võtma. Arvestades info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kiiret arengut, ei saa kvaliteedisüsteem kunagi valmis.

Kes paneb pea pakule – kes vastutab?

Raske määratleda, veel raskem tõendada? Kes küll tahaks e-õppe kvaliteedi eest vastutada ja oma pea pakule panna, öeldes, et see on kvaliteetne ja see pole. Väga tihti on teised organisatsioonid küsinud e-Õppe Arenduskeskuse meeskonnalt, kuidas me tagame loodud õppematerjalide kvaliteetsuse. Jah, saame korraldada erinevaid konkursse ja koostada abimaterjale, aga õpetaja ja kooli nimel lõpuni tagada ei saa kunagi. Olen tihti kavalalt vastu küsinud: kust te teate, mis klassiruumis toimub? Arvan, et päris täpselt ei tea keegi, aga olen üsna kindel, et õpetaja õpetab õpilasi. Usaldame õpetajaid – nad teavad, mis nad teevad!

Ideed ja ettepanekud uudiskirja sisu kohta on oodatud aadressil uudiskiri@eitsa.ee.

Tags:

Autorist