Creative Commonsi litsentsi tähendus, genereerimine, lisamine

Tööleht
Creative Commonsi (CC) litsentsid on kesktee kõike lubavate ja kõike piiravate õiguste vahel. Litsentse moodustatakse alljärgneva nelja märgi kombinatsioonil:

Viita autorile (Attribution)

Lubad tööga teha kõike – kopeerida, levitada, esitada, muuta (ja näiteks edasi levitada täiesti piiravate õigustega) jne seni, kuni viidatakse sinule.

Jaga samadel tingimustel (Share Alike)

Lubad oma tööd muuta, levitada või teha uue töö selle baasil jne seni, kuni teosele jäävad samasugused litsentsitingimused, mille määrasid sina.

Ärilistel eesmärkidel kasutamine keelatud (Non Commercial)

Lubad oma tööd (ja sellest edasiarendatud töid) kopeerida, levitada, esitada, muuta seni, kuni seda ei kasutata kommertseesmärkidel. Kui on soov kasutada kommertskasutuseks, siis tuleb võtta ühendust teose autoriga.

Töö muutmine keelatud (No Derivative Works)

Tööd on lubatud kopeerida, levitada, esitada seni, kuni seda ei muudeta.

Litsentsi moodustamiseks küsitakse igalt kasutajalt kaks lihtsat küsimust:

Kas lubad oma tööd kommertseesmärgil levitada?

  • Jah
  • Ei

Kas lubad oma tööd muuta?

  • Jah
  • Jah, kui teised jagavad tulemit edasi samadel tingimustel
  • Ei

Neist kahest küsimusest on võimalik moodustada kuus kombinatsiooni:

Autori tööd lubatakse kasutada, alla laadida ja jagada seni, kuni seda ei kasutata ärilistel eesmärkidel, ei muudeta ning viidatakse autorile. Tihti öeldakse selle kohta ka “tasuta reklaam” (free advertising).

 

Tööd võib alla laadida, kopeerida ja muuta seni, kuni seda ei kasutata ärilistel eesmärkidel, viidatakse autorile ning uuesti kasutamisel antakse samad õigused edasi.

 

Tööd võib alla laadida, kopeerida ja muuta seni, kuni seda ei kasutata ärilistel eesmärkidel ning viidatakse autorile.

 

Tööd võib alla laadida seni, kuni seda ei muudeta ja viidatakse autorile, kuid samal ajal võib tööd kasutada ka ärilistel eesmärkidel.

 

Tööd võib alla laadida ja muuta seni, kuni viidatakse autorile ning uuesti kasutamisel antakse samad õigused edasi. Tööd võib kasutada ka ärilistel eesmärkidel.

 

Tööd võib alla laadida seni, kuni kasutades viidatakse autorile. Tööd võib muuta, kasutada ärilistel eesmärkidel ja edasi jagada ka teistsugustel tingimustel.

 

Creative Commonsi litsentsi saab valida CC kodulehelt. Lehel avaneb teile pilt.

Kahest küsimuse raadionupu valimisest piisab litsentsi genereerimiseks. Kui on märgistatud just need raadionupud, moodustatakse kõige liberaalsem litsents. Kõik muud väljad võib täitmata jätta.

Välja Jurisdiction of Your License (‘vali litsentsi võimupiirkond’) all avaneb rippmenüü, kust võib valida piirkondi, kus CC litsents on vastavuses riigi seadustega. Eestit sellest nimekirjast veel ei leia, kuid võib valida None of the Above (‘mitte ükski eelnevaist’).

Järgnevad väljad on töö metaandmete kogumiseks, mille täitmisel kuvatakse sisestatud informatsioon litsentsi alla.

Kui olete väljad ära täitnud, siis vajutage nupule Select a License (‘vali litsents’). Seejärel genereeritakse teile:

  1. Litsentsile vastav pilt
  2. Litsentsi (pildile vastav) HTML-kood

Teile kuvatakse kolm pilti, mille vahel saate valida ning olenevalt märgistusest pildi all muutub ka litsentsi kood.

Kui kasutaja saab oma lehele lisada HTML-koodi (tema õppematerjal asub oma kodulehel või kuskil keskkonnas, kus on HTMLi redaktor, nt Moodle või Blackboard), siis tuleb vastav kood kopeerida näiteks muu koodi lõppu või algusesse (HTML-lehekülje puhul <body> sisse ). Pärast HTML-koodi täiendamist ilmub teie materjalidesse pilt koos litsentsi nimega. Pildil või lingil klõpsates viiakse kasutaja Creative Commonsi kodulehele, kus seletatakse lahti just selle litsentsi tingimused.

Kui HTML-koodi kasutada ei ole võimalik, tuleb teha sobiva pildi peal paremklõps ja valida Save Picture As ning salvestada pilt endale arvutisse. Sel juhul tuleb oma materjalidele lihtsalt pilt lisada. Nii aga ei lingita teid pildil klõpsates Creative Commonsi koduleheküljele. Kui kasutaja ei tea pildi tähendust, peab ta selle ise välja uurima. Ometi jäävad kõik õigused kehtima.

Tags:

Autorist