Eesti Maaülikooli innovatiivne keelekeskus

Teistest ees!

Alates 2007. aastast valitakse Eesti Maaülikoolis aasta innovatiivset õppejõudu. Eesmärgiks on tunnustada inimest, kes on nimetuse taotlemisele eelneval õppeaastal loonud kvaliteedinõuetele vastava e-kursuse ja rakendab seda õppetöös või on aktiivselt arendanud muid tänapäevaseid õppemeetodeid.

2008. aastal tunnustati Eesti Maaülikooli Keelekeskust innovaatilisuse ning aktiivse tegevuse eest e-õppe valdkonnas.

Keelekeskuse juhataja Ülle Sihveri eeskujul ja toetusel on e-õpe arenenud väga tulemusrikkalt. Selle resultaadina kasutab keelekeskus nii erialase kui ka üldkeele õpetamisel statsionaarses ja kaugõppes WebCT e-kursust seitse lektorit, kusjuures mitmel õppejõul on aktiivseid e-kursuseid kuni neli. Veebipõhine õpe on tõestanud, et see võimaldab mitmekesistada keele õppimist ning tõstab keeleõppe kvaliteeti, seda eriti kaugõppes. Viimase õppeaasta jooksul on üle 60% keelekeskuse töötajatest läbinud erinevaid e-õppe koolitusi ning rakendanud oma teadmisi õppetöös.

Nimetuse andis üle Eesti Maaülikooli õppeprorektor 14. novembril 2008. aastal ülikooli aastapäeva puhul korraldatud akadeemilisel aktusel.

Tags:

Autorist