Kõrgharidus tiigrinahas

Seni on ehk nii mõnigi vähegi tähelepanelikum uudiskirja lugeja märganud lehe lõpuosas muude logode kõrval ka Tiigriülikooli siniseoranžikirjut logo. Siinkohal püüangi programmiga mitte kokkupuutuvatele inimestele jagada pisut teavet, mis selle logo taga peitub.

Tiigriülikooli programm on loodud toetama IKT kõrgharidust. Nüüdseks on Tiigriülikool aidanud kaasa kvalifitseeritud õppejõudkonna ja tänapäevase infrastruktuuri arendamisele Eesti kõrgkoolides juba seitse aastat. Praegu on käimas Tiigriülikooli jätkuprogramm “Tiigriülikool+ (2009–2012)”. Eelnevatel aastatel olid käigus “Tiigriülikool 2002–2004” ning “Tiigriülikool+ 2005–2008”.

Programmi eesmärgiks on toetada ja stimuleerida tugevat rahvusvaheliselt konkurentsivõimelist ning jätkusuutlikku teadus- ja arendustegevust ja sellel põhinevat akadeemilist kõrgharidusõpet Eesti avalik-õiguslikes ülikoolides IKT erialadel, sealhulgas:

  • IKT valdkonna õppejõudkonna ja kraadiõppe tugevdamist,
  • IKT õppe-, teadus- ja arenduskeskkonna tänapäevastele nõuetele vastavusse viimist,
  • IKT infrastruktuuri väljaarendamist ja moderniseerimist Eesti kõrgkoolides.

Tiigriülikooli programmi kaudu on aastatel 2002–2008 investeeritud kokku umbes 234 miljonit krooni (sh üle poole riigieelarvest ja ülejäänu muudest allikatest). Avalik-õiguslikesse ülikoolidesse on lisandunud üle 1900 arvuti ja moderniseeritud üle 100 arvuti; loodud või täiendatud üle 80 õppe- ja teaduslabori ning hangitud võrguseadmeid ja tarkvara enam kui 30 miljoni krooni eest. Ligi 250 õppejõudu ja doktoranti Eestist on osalenud programmi toel rahvusvahelistel konverentsidel, 124 külalisõppejõudu on pidanud loenguid Eestis ja 265 doktoranti on saanud tuge oma kraadiõpingutes. Lisaks on toetatud üle 160 kursuse loomist ja suures mahus õppekirjanduse hankimist.

Eraldiste toel käivitati ja arendatakse igal aastal edasi Tiigriülikooli programmi raames ka Eesti e-Ülikooli, mis Tiigriülikooli programmist on 2003.–2007. aastal saanud kokku umbes 15 miljonit krooni. Alates 2005. aastast on saanud programmi pakutavat toetust ligi 3 miljonit krooni ka e-õppekonsortsium Eesti e-Kutsekool.

Tiigriülikooli toel, kogumaksumusega 2,58 miljonit krooni, käivitati 2004. aastal Sisseastumise Infosüsteem (SAIS), milleta ei kujuta enam oma sisseastumisprotsesse ette enamik Eesti ülikoole, rakenduskõrgkoole ja kutsekoole.

Tiigriülikooli programm on loodud soodustamaks riigi koostööd nii erasektori kui ka rahvusvaheliste institutsioonidega. Üks suurepärane näide on koostöö Skype’iga – 2004. aastast alates antakse välismaale õppima suunduvatele andekatele tudengitele välja Skype’i magistristipendiume.

TiigriülikoolKokkuvõtvalt võib öelda, et pärast “Tiigriülikool+ (2009–2012)” lõppu peaksid ülikoolide regulaarse rahastamise ümberkorraldused saavutama juba piisavalt investeeringuid ülikoolide IKT infrastruktuuri ja IKT erialade arendusesse ning eritoetused peaksid lõppema. Samas jääksid kestma need “Tiigriülikool+” funktsioonid, mis hõlmavad kõrghariduse/teaduse (info)tehnoloogilise arenduskeskuse rolli täitmist.

Tiigriülikooli programmi haldab Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA on asutanud Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Eesti Telekom ning Infotehnoloogia- ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)) ja programmi koordineerimises osaleb aktiivselt Haridus- ja Teadusministeerium.

Tags:

Autorist