VIRQUAL – Network for integrating Virtual Mobility and European Qualification Framework in HE and CE Institutions

Projektide börs

Projekti raames loodavate võrgustike eesmärgiks on aidata kõrgharidus- ja täiendusõppeasutustel leida võimalusi virtuaalse mobiilsuse edendamiseks ning Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualifications Framework) rakendamiseks e-õppe kaudu. Projekti jooksul analüüsitakse erinevaid virtuaalse mobiilsuse elluviimise stsenaariume ning valdkonda reguleerivaid määrusi ja seadusi ning nende mõju.

  • Koordinaator: Universidade do Porto
  • Konsortsium: 9 partnerit 6 riigist
  • Kestus: 36 kuud
  • Eelarve: 576 193 eurot
Tags:

Autorist