Elegantne e-õppe keskkond

Elegantsus on erakordse lihtsuse ja efektiivsuse sünonüüm. Seda terminit kasutavad sageli täppisteadlased. Näiteks on elegantsed Euleri võrdlus (eiπ + 1 = 0), Shrödingeri võrrand (Hψ = Eψ), Woodwardi B12 vitamiini süntees. E-õpe pole tänapäeval veel nii elegantne, nagu sooviksid täppisteaduste õppejõud. Lihtsa ja efektiivse valemite loomise võimaluse puudus e-õppe süsteemides oli põhjus, miks me hakkasime rajama oma keskkonda nimega olunet [1, 2, 3].

Olunetis otsustasime proovida valemite sisestamise võimalust ülesannete vastustena. Selleks pidasime TÜ Teaduskoolis oluneti keskkonda kasutades kursuse „Ettevalmistus keemia olümpiaadiks II”. Kursusele registreerunud 31 osalejast lõpetasid 28, mis on e-kursuse jaoks väga hea tulemus. Pärast kursuse lõppu tegi TÜ Teaduskool arvamusküsitluse, mille analüüsist selgus, et olunetis peetud kursuse tagasiside on Teaduskooli kursuste keskmisest veidi parem (keskmine/oluneti tulemus):

  • kursusega jäid väga rahule või enam-vähem rahule 86/93% vastanutest.
  • temaatikaid ja õppematerjale pidas enda jaoks väga huvitavaks või suhteliselt huvitavaks ligi 90/100% vastajatest.
  • üle 79/93% vastanutest pidas kursuste juhendajate tagasisidet kodutööde ja kontrolltööde kohta täiesti piisavaks või jäädi enam-vähem rahule.
  • küsimusele, mis peegeldab kursusel osalejate enda sisetunnet oma tulemuste kohta, vastas 63/71% õpilastest, et nad olid enda arvates väga tublid või jäid endaga enam-vähem rahule.

Elegantsuse mõttes oli kõige inspireerivam avastus see, et xml-keeled sobivad tõesti väga hästi kursuste loomiseks. Olunetis peetud kursus näitas, et otse veebilehitsejas on valemite ja graafikutega võimalik töötada isegi mugavamini kui Wordis.

Tulevikus võimaldab e-õppe tehnoloogia valemeid ja võrrandeid õppematerjalides veebipõhiselt luua, redigeerida ja kuvada xml-keelte vahendusel, mis muudab vastavad õppematerjalide esitamise veebis lihtsamaks ja paindlikumaks. Meie eesmärk on arendada oluneti keskkond mugavamaks, atraktiivsemaks ja lihtsamaks interaktiivsete täppisteaduste valdkonna veebikursuste loomiseks ja pidamiseks. Lähemal ajal on meil plaanis jätkata olemasoleva kursuse parendamist kahes suunas. Arvestades tüpograafika ning disaini olulisust, muudame materjali mahtu väiksemaks, tekste loetavamaks, fonte selgemaks ning, et osalemist interaktiivsemaks muuta, püüame luua rühma-chati, millesse saaks kirjutada valemid. Töö käiku võib jälgida meie blogis [4].

1. http://www.olunet.org
2. /
3. http://docs.google.com/present/view?id=dcb5t5dn_867ddfmhddx
4. http://blog.olunet.org/

Tags:

Autorist