Järvamaa Kutsehariduskeskus sai Leonardo da Vinci õpirände raames rahastuse projektile "E-enviro"

Projektide börs

Järvamaa Kutsehariduskeskuse e-õppehuviliste meeskond sai innustust 2009. aasta novembris Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis peetud koolitusseminarist “Loov õpetus teeb igast inimesest geeniuse” (19.–20. november 2009) ja otsustas koostada õpirändeprojekti. Esitatud projekt “The Best E-learning Environment for individual learning (E-enviro)” sai kooli rõõmuks rahastatud 16 592 euroga.

Projekti eesmärgiks on koguda häid näited e-õppes ning täiendada õpetajate-spetsialistide teadmisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

Projekti eesmärgiks on koguda häid näited e-õppes ning täiendada õpetajate-spetsialistide teadmisi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas.

Projekti tegevused toimuvad ajavahemikul 01.01.2010 – 31.12.2010. Projektist võtavad osa neli üldainete õpetajat, neli kutseõpetajat, üks osakonnajuhataja ja kolm IKT-spetsialisti.

Lähetused viivad Hispaaniasse, Poola ja Soome. Lisaväärtusena on osalejatel võimalus arendada oma võõrkeeleoskust. Õppelähetustes kogutud teadmisi annavad projektis osalejad edasi kooli kollektiivi teistele liikmetele.

Praegu kaardistatakse täpsemalt projektitegevusi ja valitakse osalejaid.

Loe lähemalt projektist siit.

Tags:

Autorist