Uus hingamine virtuaalsele mobiilsusele!

Projektide börs

Teatavasti on Euroopa Liidu eksisteerimise peamine mõte tagada kodanike, kaupade, teenuste ja kapitali vaba liikumine. Selle saavutamiseks ning liikmesriikide vastavate seaduste ühtlustamiseks on kulutatud väga palju aega ning tohutus koguses peamiselt liidu rikkamate riikide maksumaksjate raha. Puutumata pole jäänud ka kõrgharidusmaastik, kus eriti peale Bologna protsessi käivitumist on tunduvalt hoogustunud mitmesugused seda valdkonda puudutavad ühtlustamise, koostöö, mobiilsuse jms seotud tegevused ja initsiatiivid. Samuti on järsult kasvanud eelmises lauses mainitud märksõnadele keskenduvate projektide rahastamine. Erandiks pole ka Porto Ülikooli koordineeritud VIRQUAL, mille laiemaks eesmärgiks on paar aastat tagasi Euroopa Parlamendis heaks kiidetud European Qualifications Frameworki (EQF) valguses kaasa aidata Euroopa tasandil seni suhteliselt edutult rakendunud virtuaalsele mobiilsusele uue hingamise andmises. Tegemist on võrgustikuga, mis proovib leida lahendusi haridusasutuste konkreetsetele probleemidele virtuaalse mobiilsuse ning EQF-i rakendamisel ning nende baasil pakkuda toimivaid universaalseid mudeleid erinevatele institutsioonidele. Võrgustik on avatud kõigile, huvi olemasolul saab projekti koordinaatoriga kontakteeruda aadressil virqual@reit.up.pt.

VIRQUAL – Network for Integrating Virtual Mobility and European Qualification Framework in HE and CE Institutions

Koordinaator: Universidade do Porto

Konsortsium: 9 partnerit 6 riigist

Aeg: algus 2009, kestus 36 kuud

Eelarve: 576 193 eurot

Tags:

Autorist