Parimatest parimad

Teistest ees!

Kevadel valmisid kutsehariduse e-õppeprogrammi VANKeR (http://portaal.e-uni.ee/vanker) raames uued e-kursused ja õpiobjektid, mis toetavad kutsehariduse riiklike õppekavade erialade õpetamist. On hea meel tõdeda, et mais ja juunikuus olnud hindamisperioodil andsid Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse õppekavarühma nõukogud positiivse hinnangu 157-le e-õppematerjalile. Suurest hulgast headest e-õppematerjalidest tõstsid õppekavarühma nõukogud eriti esile kuue õpetaja töö.

Esiletõstmist väärib eri koolide koostöös valminud e-õppematerjal “Kodukultuur. E-kursus on koostatud sisupaketina, mida saab käsitleda ka eraldi õpiobjektidena. Kursus toetab koduteeninduserialade samanimelise mooduli õpetamist.

E-kursuse koostasid ühistööna kolm tublit õpetajat: Tuuliki Vuks (Tartu Kutsehariduskeskus), Ene Külanurm (Põltsamaa Ametikool) ja Tiina Mälk (Järvamaa Kutsehariduskeskus).

E-kursus väärib äramärkimist kahel põhjusel:

  • Materjali on koostanud eri koolide õpetajad. Kuigi üksitegemine on tehniliselt lihtsam, annab see töö märku sellest, et ka koostöö on võimalik ja et eriti õigustab see end mahukate materjalide puhul.
  • Kursus on võetud koolides kasutusse, kogutakse õppijate arvamusi ja analüüsitakse nende ettepanekuid, et tööd paremaks teha.

Kiitust väärib Haapsalu Kutsehariduskeskuse õpetaja Leelo Alasi, kes on koostanud kolm õpiobjekti, mis toetavad turismierialade riikliku õppekava moodulite õpetamist – Lõuna-, Kesk- ja Põhja-Ameerika UNESCO maailmapärandi objektid.

Õppematerjal koondab ulatuslikud teemad ja annab õppijale võimaluse leida materjali ühest kohast. Õppematerjal on hästi struktureeritud ja esitus loogiline. Kaardid, videod jm võimaldavad ka süvendatult teadmisi omandada.

Autorina väärib esiletõstmist Jane Mägi Kuressaare Ametikoolist. Tema koostatud juhtimise ja halduse eriala õppimist toetavaid õpiobjekte “Juhtimiskoolkonnad ja juhtimisteooriad”, “Motivatsioon”, “Muudatused”, “Otsustamine”, “Rühma- ja meeskonnatöö organisatsioonis iseloomustab interaktiivsus, õppematerjal on loogiliselt ja selgelt struktureeritud, õppijal on huvitav ja hõlpus materjali omandada.

Väga õnnestunud e-õppematerjalid koostas Pärnumaa kutsehariduskeskuse õpetaja Kristel Sepp. Need materjalid aitavad täita õppematerjalide tühimikku õmbluserialade riikliku õppekava stiiliõpetuse mooduli õpetamisel. Õpiobjektid “Ebaproportsionaalsed figuuritüübid ja neile sobiva rõivastuse valik”, “Värvide kasutamine rõivastumisel ja “Värviteooriad rõivastumisel on ülesehituselt hästi struktureeritud ja maitsekalt kujundatud, teemade esitus võimaldab õppijal ka iseseisvalt materjali omandada.

Tags:

Autorist