Persoon suure algustähega – Anu Virovere

E-õppe persoon

 Ainult hingelt suured isiksused suudavad näha igas lapses geeniust – Anu suudab. Kui iseloomustada kokkuvõtvalt kõnealust persooni, siis tuleks seda teha sõnapaariga innovaatilisus ja geniaalsus. Võime süüvida sisusse ja selle tagamaadesse nii paljudes valdkondades, see on lausa geniaalne. Tahtmine viia igat ideed uuele tasemele ja otsida väljakutseid on Anu kui innovaatilise inimese põhiolemus.

Kas mäletad lapsepõlvest, kelleks Sa saada tahtsid? Oli sul iidoleid või eeskujusid, kellega sarnaneda soovisid?

Minu esimene unistus oli saada baleriiniks ja tantsida Vanemuise laval. Kuid mu tantsutunnid lõppesid juba kuueaastaselt. Edaspidisest mäletan, et olen alati tahtnud saada füüsikuks, nagu oli minu ema. Põhikooli lõpuks olin läbi lugenud kõik huvitavad füüsikaraamatud.

Teoreetiline füüsika, sotsiaalpsühholoogia, majandus – miks just sellised valikud haridusteel? Kas tegemist on teadlikult suunatud liikumisega?

Tartu V Keskkooli lõpetamisel.

Kuna füüsika oli loomulik valik, siis järgmised haridusteevalikud olid seotud elu nõuetega. Kui läksin õppejõuks Pedagoogilisse Instituuti, sain aru, et ma ei tea inimestest ega õpetamisest midagi. Otsustasin minna Tartu Ülikooli õppima psühholoogiat, et saada inimese kohta rohkem teada. Peale Tartu Ülikooli lõpetamist muutsin oma õpetamises peaaegu kõike – suhtumist õpilasse, õppimisse, teadmistesse. Majanduse juurde tõi mind see, et hakkasin ülikoolis õpetama juhtimist. Hea juht lähtub reaalsusest, ilma majandust tundmata pole võimalik teha õigeid otsuseid. Nii jõudsin ärieetika juurde.

Sind võib seostada väga paljude organisatsioonide ja tegevuste ning valdkondadega. Kuidas Sa ise kokku võtaksid selle, kus Sa töötad ja mida teed?

Olen igavene õppija ja püüan oma teel oleku tähendust teistele edasi anda. Mulle meeldib minu õppejõu amet. Tahan igasse oma loengukursusesse panna midagi, mis võiks õppijale olla kasulik ja tarvitamiskõlbulik. Olen palju koolitanud koolijuhte ja õpetajaid, proovin sisendada neisse usku, et iga laps on geenius.

Mida pead ise oma tööelu suurimaks saavutuseks või kõige põnevamaks projektiks?

Varasemast perioodist pean oma suurimaks saavutuseks jõudmist Moskvasse Landau Instituuti teoreetilise füüsika aspirantuuri. Hilisemast ajast pean kõige huvitavamaks tööd Tallinna Ülikoolis koos Ruth Raudsepaga projektis “Liidriks ei sünnita”, kus me koolitasime koolijuhte.

Minu esimene unistus oli saada baleriiniks ja tantsida Vanemuise laval. Kuid mu tantsutunnid lõppesid juba kuueaastaselt.

Mida meenutad oma ameti algusaegadest? Mis on kõige rohkem võrreldes praegusega muutunud?

Muutuse võiks kokku võtta järgmiselt: algul arvasin, et inimene on ratsionaalne olend – enne mõtleb ja siis teeb. Nüüd tean, et inimene on tundev olend, kes mõnikord mõtleb pärast. Kui rääkida koolitustest, millega hakkasin tegelema 1990. aastate alguses, siis suhtlemine ja suhtlemisoskused olid koolituste keskmes. Nüüd on raskuspunkt nihkunud juhtimisele ja inimese enesetundmisele.

Pedagoogiline Instituut, füüsika kateeder. Minu esimene õppejõu koht.

Sind seostatakse e-õppe maailmas kõige rohkem sõnakombinatsiooniga “loovus ja innovatsioon”. Räägi lugejatele selle kombinatsiooni mõjust ja tähendusest lähemalt.

Sõnad loovus ja innovatsioon käivad viimasel ajal käsikäes. Need sõnad on seotud kiirete muutustega ühiskonnas. Kõige lühemalt võib öelda, et see tähendab raamist välja minekut ja uute silmadega nägemist. Võimaluste leidmist seal, kus esialgu tundub, et võimalust pole.

Mida tähendab “spirituaalne intelligentsus”?

Spirituaalne intelligentsus ehk vaimne intelligentsus on tulnud psühholoogiasse paljude uuringute kaudu ja on otseselt seotud Danah Zohari nimega. Vaimne intelligentsus on seotud inimese loovusega, võiks öelda, et vaimne intelligentsus on loovuse pesapaik. Küsimusele, kes ma olen, võiks vastuse saada vaimse intelligentsuse kaudu.

Oled aktiivne koolitaja, kelle pädevuses on lai valik spetsiifilisi valdkondi, nagu ärieetika, avalik esinemine, juhtimine, emotsionaalne intelligentsus, läbirääkimised ja meeskonnatöö – see nimekiri aina pikeneb. Kas ja kui palju põimub nendest teemadest läbi infotehnoloogia ja e-õpe?

 Selleks et saada infot ja olla ajaga kursis, vajame infotehnoloogiat ja piiramatut võimalust vajaliku info leidmiseks. E-õppe maailmas ei ole ma väga tugev, kuid usun, et see on hädavajalik osa tänapäeva õppes. Kuid teadmised on elusad (vitaalsed), seetõttu on meil ühiste tähenduste saamiseks maailmast tarvis füüsiliselt koos olla. Seega, õpetaja roll aina suureneb.

Kas oled suutnud loovuse ja innovatsiooni pisikuga nakatada ka enda lähedasi?

Lapselaps Lukasega

Ma usun, et minu üliõpilased ja ka minu lapsed on nakatatud minu uskumustest.

Oled oma töös väga aktiivne inimene. Kas Sul jääb aega ka isiklike huvidega tegelemiseks?

Minu kõige suurem huviala on lugemine ja olen leidnud pea igal päeval selleks natuke aega. Jõudumööda püüan olla hea vanaema ja mõnikord tegeleda ka tervisespordiga.

Kui saaksid valida ajastut elamiseks ja töötamiseks, siis mis ajastu oleks Sinu valik?

Usun, et oleks tahtnud elada renessansi ajal Euroopas.

Mis oleks Eesti hariduses teisiti, kui Sina oleksid haridusminister? Näed Sa lootuskiirt, et midagi läheks nii, nagu Sina sooviksid?

Kui ma oleksin haridusminister, siis teeksin kõik, et lapsed armastaksid kooli. Selleks oleks vaja, et kõik õpetajad armastaksid lapsi ja usuksid, et igaüks suudab õppiga ja igas lapses peitub geenius ja õpetamine on selle ande ülesleidmine. Põhikoolist peaks olema võimatu välja kukkuda.

On Sul mõni soovitus õpetajatele, õppejõududele ja enda kolleegidele?

Armastada iseennast. Nii palju kui me armastame ennast, suudame armastada teisi.

Anu Virovere

Psühholoog ja suhtlemistreener, ta on lõpetanud Tartu Ülikooli teoreetilise füüsika ja sotsiaalpsühholoogia erialal ning õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis doktoriõppes majandust. Ta on töötanud Estonian Business Schoolis ja Tallinna Tehnikaülikoolis organisatsioonikäitumise, ärieetika ja suhtlemispsühholoogia õppejõuna. Selle kõrval on ta viimase kümne aasta vältel tegelenud ärikoolitusega, viies muu hulgas läbi EBSi Juhtimiskoolituse Keskuse korraldatud juhtimis-, teenindus- ja müügikoolitusi.

Anu Virovere on kaitsnud magistrikraadi füüsikas Tallinna Pedagoogikaülikoolis ning õppinud teoreetilist füüsikat ja sotsiaalpsühholoogiat Tartu Ülikoolis. 1991. aastal omistati talle Tallinna Pedagoogikaülikoolis suhtlemistreeneri kvalifikatsioon. Anu Virovere on põhjalikult uurinud konflikte Eesti organisatsioonides ja ühiskonnas ning esinenud rahvusvahelistel konverentsidel vastavateemaliste ettekannetega. Ta on avaldanud mitmeid artikleid ning olnud kaasautoriks juhtimiskäsiraamatutes. Samuti on ta juhendanud, konsulteerinud ning retsentseerinud bakalaureuse- ja magistritöid.

Anu Virovere on Eesti Naisüliõpilasseltsi vilistlane, Eesti Füüsikaseltsi asutajaliige, Eesti Eetikakoolitajate Liidu asutajaliige ning MENSA Internationali liige.

Kolleegid ja sõbrad räägivad

Ruth Raudsep
Vanalinna Hariduskolleegiumi õpetaja ja Anu sõber

Anu Virovere – väike ja võimas

Anuga meenub mulle esimesena tema armas naer. See jääb kõrva ja mällu ja on nakkav. Olen tabanud end mõttelt, et Anu näib nii habras ja väike, et tahaks teda kaitsta. Tegelikult on ta hoopis väga tugev – nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Nii tugev, et talle võivad toetuda ja loota paljud. Ja mida kõike on ta elus jaksanud ja teinud!

Mina olen Anuga tuttav aastast 1999. Anu oli minu õppejõud EBSi koolijuhtide koolituses. Ta erines teistest oma nn suure pildi nägemisvõimega, oma köitva ning väga lihtsa ja arusaadava esinemisega. Teda oli hea kuulata, temaga huvitav kaasa mõtelda ja tore omi mõtteid jagada. Anul olid alati esinedes veel lihtsalt vapustavad ehted … Naiselik ja ilus, jäi kohe meelde.

Sealt alates olemegi teinud koostööd paljude koolituste raames Tallinna Ülikooli täiendusõppekeskuse juures, aga saanud nüüdseks ka rohkemaks kui lihtsalt koostööpartnerid.

Meie suurimaks projektiks oli ESFi rahastatud koolijuhi professionaalse arengu toetamise õppekava ja koolitus “Liidriks ei sünnita”.

Julgen lugeda end Anu sõbraks ja olen saatusele tänulik, et ta minu eluteele on sattunud.

Anu on inimesena köitev ja tähelepanelik, rõõmsameelne ja heasüdamlik. Temaga koos oldud aeg on alati rikastav, sa hakkad nägema asju uue nurga alt, saad aru seostest ja sinus tärkab huvi. Anu teadmised on kadestamist väärivalt laiad temaatika poolest ja sügavad teatud valdkondades, mis talle huvi pakuvad.

Anuga on hea ka lihtsalt koos olla, võtta aeg maha, kuigi üsna pea leiad, et sind on ikkagi kaasa haaranud jällegi mõni uus mõte või teema.

Anult olen ma õppinud märkamist ja teistega arvestamist, positiivse leidmist igas inimeses. See on ülioluline mu praeguses õpetajatöös.

Üks väike viga on tal kindlasti – Anu ei oska naljalt öelda “ei” ja oma hinda ta ka ei tea. Kuidas ta küll jaksab, sellele ma ei oskagi vastata. Ikka ja alati on esiplaanil teised ja töö. Teised on ta lapsed ja lapselapsed. Tööd aga on tal alati ja palju ja kõikjal Eestis, mujalgi maailmas. Ta lihtsalt jaksab ja sõprade ülesanne on ta vahetevahel rajalt maha võtta, et ta saaks veidigi puhkust, mida enesele naljalt ise ei luba. Sisemine tuli lihtsalt põleb nii võimsalt.

Marina Järvis
Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna õppejõud ja Anu doktoriõppe pinginaaber

Õpime koos Anuga doktoriõppes ning olen teda tundnud juba peaaegu viis aastat. Õppisime palju koos ning valmistusime eksamiks. Nüüd kirjutame koos teaduslikku artiklit. Koostöö temaga on alati väga meeldiv, huvitav ja hariv – täiendame tihtipeale üksteist. Anu innustab sageli ning jagab lahkelt oma kogemusi. Olen alati saanud temalt head ja professionaalset nõu. Anu on üks nendest minu kaastöötajatest, keda täiesti usaldan ja austan.

Sõbralikkus, avatus, elurõõm, loomingulisus, enesekindlus, peresuhete väärtustamine on minu silmis väga positiivsed omadused, mis on Anu puhul imetlusväärse kombinatsioonina kõik olemas.

Anult on palju õppida. Mina olen temalt õppinud põhiliselt järjepidevust ja süstemaatilisust, kuidas teha oma tööd pühendunult ja sisukalt. Tal on imepärane omadus olla positiivne ning tõmmata inimesi kaasa.

Minu jaoks seostub Anu nimega ennekõike võimekus, sihikindlus ja töökus. Kui Anu on midagi ette võtnud, siis viib ta selle lõpule. Ta on väga meeldiv inimene, alati naeratav ja heatujuline, intelligentne ning erudeeritud. Mitmekülgse inimesena võtab ta ette ja teostab ennast erinevates valdkondades. Minu arvates on Anu üks paremaid koolitajaid ja konsultante Eestis!

*Artiklis kasutatud pildid on Anu Virovere erakogust ja e-Õppe Arenduskeskuse pildikogudest.

Tags:

Autorist