Tartu Ülikool

Uudised

Lõunatund e-õppega

E-lõunaid toetab Euroopa Sotsiaalfondi kõrghariduse e-õppe programm BeSt!

Sügissemestrist on jällegi käima läinud traditsioonilised e-lõunad Tartu Ülikooli õppejõududele. Alustuseks tuletati meelde Moodle’i keskkonda ja tegeleti oma kursuste ülekandmisega Blackboard Vista keskkonnast Moodle’isse. Oktoobrikuu e-lõunate teemad olid seotud videoloengute tegemise ja ülespanemisega õpikeskkonda. Novembris tutvustame õppematerjalide veebi ülespaneku erinevaid võimalusi ja vookogude kasutamist igapäevase elu organiseerimiseks ja lihtsustamiseks. Moodle’i seminaride teemad ja materjalid leiab siit.

Tartu Ülikooli e-õppe ajakiri

8. oktoobril ilmus Tartu Ülikooli e-õppe ajakirja erinumber, mis anti välja täiskasvanud õppija nädalal (TÕN) toimuva e-õppe päeva raames. Tegemist on virtuaalse ajakirjaga, mis kajastab e-õppega seotud tegemisi ülikoolis.
E-õppe ajakirja erinumbrist saab lugeda e-õppe päeva ajaloost, aga ka õppejõudude e-õppe kasutamise motiividest, tublimatest e-õppe edendajatest ülikoolis, samuti intervjuud Tartu Ülikooli Moodle’is 500. e-kursuse teinud õppejõuga jpm. Ajakiri pakub huvilistele erineva teemaga mini-e-kursusi ja suurepärast võimalust kontrollida oma teadmisi e-õppe vallas, vastates viktoriiniküsimustele. Ajakirja leiate siit.

E-õppe päev Tartu Ülikoolis

E-õppe päeva toetas Euroopa Sotsiaalfondi kõrghariduse e-õppe programm BeSt!

13. oktoobril tähistati ka Tartu Ülikoolis e-õppe päeva mitmete sündmustega. Hommik algas e-õppe seminariga “E-õpe – tasub või ei tasu?”. Olulise teemana oli päevakorras küsimus “Milliseid lisaväärtusi annab e-õppe kasutamine õppejõule?”. E-õppe kasutamise motiivide üle diskuteerisid Ain Riistan, Age Rosenberg, Kalev Tarkpea ja Tartu Ülikooli õppejõud ning üliõpilased. Seminari juhtis Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi lektor Viljar Veebel. Seminari videosalvestust saab vaadata Tartu Ülikooli videoportaalist.

E-õppe edendaja 2010

E-õppe päeva raames anti pidulikult üle e-õppe edendaja 2010 auhinnad. Rektori tänukirjad ja auhinnad pälvisid neli õppejõudu, kes on viimase aasta jooksul e-õppe kasutamises millegi erilisega silma paistnud. Erilisus võis väljenduda e-õppe kasutamise motiivis, kasutatavate e-kursuste arvus, e-kursuse silmapaistvuses vms. Tunnustati e-õppe edendajaid neljas valdkonnas: medicina – Kai Saks, humaniora – Tiiu Jaago, realia et naturalia – Toomas Plank, socialia – Katrin Saks. Palju õnne!

Tags:

Autorist