Eesti Kunstiakadeemia

Uudised

Liitumine e-Ülikooliga

2010. aasta septembrist kinnitati Eesti e-Ülikooli nõukogu koosolekul Eesti Kunstiakadeemia Eesti e-Ülikooli liikmeks. See on loonud meie kõrgkoolile rohkem võimalusi algatada uusi tegevusi. Püüame olla aktiivsed e-Ülikooli konsortsiumi liikmed.

Koolitused

Alustasime aktiivselt koolituste pakkumisega Eesti Kunstiakadeemia õppejõududele. Jaanuaris toimus sisekoolitus “Kursuse kavandamise kvaliteedinõuded”, mis on mahuka kursuse “Auditooriumist e-õppesse” teine moodul.

Tallinna Tehnikaülikooli haridustehnoloogiakeskuse koolitajad Merike Saar ja Marge Kusmin on tutvustanud Kunstiakadeemia õppejõududele e-kursuste ja õpiobjektide koostamise võimalusi, olemust ja struktuuri, aga ka õpijuhise, ajakava ja mahtude tabeli vajalikkust ja tähtsust. Juttu tuli ka autoriõigustest, hindamisest, kvaliteedinõuetest. Nüüd loodame, et õppejõud rakendavad saadud teadmisi ja oskusi e-kursuste ning õpiobjektide loomisel.

Sotsiaalse tarkvara võimalustest teavitamine

Veebruaris ja märtsis tegeleme Kunstiakadeemias süvendatult ja põhjalikult sotsiaalse tarkvara võimaluste propageerimisega. Kuna Kunstiakadeemia kasutab Google’i-põhist e-posti, dokumendihalust ja teisi Google Apps-e, siis püüame võimalikult laiemale töötajaskonnale tutvustada nende kasutusvõimalusi.

Tags:

Autorist