Tallinna Ülikool

Uudised

Studia Generalia loengute sari

Tallinna Ülikooli Studia Generalia loengusari annab võimaluse kuulata ülikooli õppejõudude, teadlaste ja välisülikoolide lektorite avalikke loenguid. Studia Generalia loengud toimuvad üks kuni kaks korda kuus. Tallinna Ülikooli professoritega vaheldumisi astuvad kuulajate ette ka rahvusvaheliselt tuntud oma ala spetsialistid.
Praeguseks on selle sarja raames salvestatud ja üles seatud kokku 24 loengut. Loengusari jätkub 2011. aastal. Virtuaalset ülikooli saab külastada Tallinna Ülikooli veebilehel: http://www.tlu.ee

Koolitused

E-õppe keskus jätkab populaarsemate e-õppekoolitustega, mis räägivad blogide kasutamisest õppetöös ning e-õppe materjalide koostamise põhitõdedest. Haridustehnoloog Erkki Pung töötas välja uue koolituse, mis tutvustab veebikeskkonna Edicy kasutamist. Meie koolituste info leiate e-õppe Arenduskeskuse koolituskalendrist: http://e-ope.ee/opetajatele/e-oppe_taienduskoolitus/koolituste_kalender

Videote salvestamine ja töötlemine

Videoloengute salvestamine Echo360 seadme abil on muutumas ülikoolis üha populaarsemaks. 2010. aastal salvestati kokku 85 loengut ja 2011. aastal on filmitud juba 25 loengut. Seetõttu pöörame rohkem tähelepanu videotöötlusele ja osutame abi õppevideote koostamisel. E-õppe keskuses töötab selle tarvis nüüd täiskohaga videospetsialist Alexei Alexeejev.

E-õppe välisprojektid

E-õppe välisprojektidest võtavad osa e-õppe keskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš ja Tallinna Ülikooli haridustehnoloogiakeskuse juhataja Mart Laanpere. Mõlemad osalevad perioodil 2010–2012 Eesti välisministeeriumi toetatavas arengukoostöö projektis “Tbilisi ja Batumi Ülikooli sotsiaalteaduskondade õppekvaliteedi ning õppejõudude õpetamispädevuste tõstmise toetamine ning tulemusliku e-õppe rakendamine”. Projekti raames korraldab Tallinna Ülikool mitmeid e-õppe ja õppekava arendamise koolitusi nii Gruusias kui ka Eestis. Projekti koordinaatoriks on Tallinna Ülikool, keda esindab projektijuht Maarika Miil.

Tags:

Autorist