Veebipõhiste testide loomise vahend classmarker.com

Tööleht

Mis on classmarker.com?

Classmarker.com on veebipõhiste testide loomise vahend, millega saab luua erinevaid testide tüüpe. Kuna tegemist on veebikeskkonnaga, siis testi koostamiseks ja sooritamiseks vajatakse ainult internetiühendust, arvutisse ei pea midagi eraldi installima. Õpetaja saab määrata, kas töös küsitakse kõiki küsimusi või iga vastaja jaoks valitakse küsimuste andmebaasist teatud hulk ülesandeid. Sõltuvalt küsimuse tüübist kontrollitakse vastuseid automaatselt või vajatakse õpetaja ülevaadet.

Tasuta versiooni võimalused

Keskkonda saab kasutada selleks, et

 • koostada ja hallata teste;
 • kasutada 6 erinevat küsimusetüüpi;
 • jagada küsimused rühmadesse (teemadesse);
 • hallata 1000 õpilast;
 • jagada õpilased klassidesse;
 • saada lühike statistiline ülevaade testi sooritamisest jne.

Registreerumine

Testi koostaja peab end registreerima. Tasuta versiooniga töötamisel nõutakse ka õpilaselt kasutajatunnust ja parooli. Tegemist on ühekordse protsessiga.

Registreerumine

Õppijate registreerimisel on kaks võimalust:

 • õpetaja annab registreerimisvõtme ja õpilane täidab ülejäänud lahtrid ise (valib endale kasutajatunnuse, parooli jne);
 • õpetaja sisestab osalejate nimekirja ja ühise parooli ning süsteem genereerib kasutajatunnused.

Keskkond õpilase pilgu läbi

Keskkond õpilase pilgu läbi

Keskkond õpetaja pilgu läbi

Õpetajal on võrreldes õppija kasutajatunnusega rohkem valikuid. Ta saab koostada ülesandeid, jälgida testi sooritamisprotsessi, saata klassile sõnumeid jne. Tasuta versiooni puhul saab testi koostaja kasutada punkte:

Keskkond õpetaja pilgu läbi

My tests – testide haldamise vahend

My tests

 • Assign test – avalikusta test õppijatele;
 • Question bank (→ add questions) – küsimuste andmebaas; lubatakse kasutada 6 küsimusetüüpi:
  • Multiple choice (MC) – üks õige vastus, kontrollitakse automaatselt;
  • Multiple response (MR) – mitu õiget vastust, kontrollitakse automaatselt;
  • True/false – õige/vale, kontrollitakse automaatselt;
  • Free text – lühike vastuse sisestamine, kontrollitakse automaatselt õpetaja määratud malliga;
  • Punctuation – kirjavahemärgid, kontrollitakse automaatselt;
  • Essay – vastus, mida õpetaja peab kontrollima ise.
Küsimuste sisestus

 1. My testsquestion bank add questions → klõps sobivale küsimusetüübile;
 2. Küsimuse lahtrisse (i. k. Question) sisesta ülesandepüstitus. Keskkond lubab muuta kirja laadi ja värvi, sisestada infot kujul x2 ja x2, kasutada ruutjuure märki, lisada hüperlinki, pilti või videolõiku YouTube’ist;
  • Kui õppija peab valima vastuse pakutud variantidest, siis õpetaja peab need sisestama, kusjuures vormistuse võimalused on samad mis küsimusel (lingid, värvid jne);
 3. Preview question – lubab vaadata võimalikku lõpptulemust;
 4. Category – määrata, millisesse kategooriasse kuulub küsimus (vaikimisi Generic);
 5. Randomize answers – vastuste järjekorra muutmine (ainult etteantud vastustega küsimuste puhul);
 6. Points – õige vastuse eest saadud punktide summa;
  • Scoring style – mitme vastusega küsimuse puhul saab määrata, kas punkte antakse siis, kui kõik vastused on õiged (i. k. Full) või hinnatakse osaliselt (i. k. Partial).
 7. Add test question – lisa küsimus andmebaasi.

Lõpptulemuse näidis:

Lõpptulemuse näidis

 

 • Categories – uue küsimuste kategooria loomine, olemasoleva kategooria ümbernimetamine või ära kustutamine;
 • Create new test (→ add new test → view options) – uue testi loomine valitud kategooria põhjal ning üldsätete määramine:
  • Add existing questions from your question bank – testis on kasutatud ainult neid küsimusi, mida õpetaja käsitsi valis (tervel klassil on üks ja sama variant);
  • Enter new questions directly into this test (and question bank) – uue küsimuse koostamine ning selle lisamine testi ja küsimuste andmebaasi;
  • Print test – prindi test välja;
  • Copy test – testi kopeerimine (duplikaadi loomine);
  • Delete test – testi kustutamine;
  • Edit test name – testi pealkirja muutmine;
  • Edit test category – küsimuste kategooria vahetamine;
  • Edit question settings – muuda üldised küsimuste sätted (punktid, hindamismeetod jne);
  • Change question order – muuda käsitsi lisatud küsimuste järjekord;
  • Share with other instructors – jaga testi teiste õpetajatega;
  • Add test comments – lisa testile üldine kommentaar (juhend);
  • Choose random questions – määra, mitu küsimust valitakse automaatselt küsimuste andmebaasist (igal vastajal on oma variant).
 • Set default test settings (vasakul) – kõikide olemasolevate testide üldised parameetrid:
  • Choose what learner will see after completion – määratakse, kas õppija näeb ainult tulemust, tulemust ja oma vastust või tulemust, oma ning õiget vastust;
  • Give questions in random order – lubatakse küsimuste suvaline järjekord;
  • Number of questions to displayed per page – lehel näidatakse mitu küsimust korraga (maksimum 10);
  • Practice mode – katsete arv, vaikimisi saab testi sooritada ainult ühe korra;
  • Time limit (optional) – ajalimiit (ainult minutites ehk 1 tund 10 minutit tuleb sisestada kui 70 minutit);
  • Save and finish later mode – saab määrata, kas õppija saab lahendada testi osade kaupa (täna 10 küsimust, homme veel 5 ja alles siis esitab õpetajale hindamiseks);
  • Allow learners to go back during test – õppijad saavad parandada eelmiste küsimuste vastuseid;
  • Must select an answer – õpilane peab vastuse valima/sisestama, vastasel korral ei saa minna järgmisele lehele (kui test on mitme lehe peal);
  • Must answer correctly to continue – järgmine küsimus avaneb alles siis, kui eelmine on õigesti vastatud;
  • Set test pass mark (optional) – üldine tagasiside testile (kas sai läbi, millist hinnet väärib töö jne).
  • Test availability – kas test on kohe aktiivne või mitte.

My classes – õppijate haldamise vahend

 • Search – otsi õpilase (i. k. Learner search) või testi tulemusi (i. k. Test results search). Testi tulemuste otsingut saab kasutada jälgimiseks, kas õpilased erinevatest rühmadest on oma tööd esitanud või mitte;
 • Create new class – uue õppeklassi loomine;
 • Klassi haldamiseks ja ülevaate saamiseks tuleb klõpsata vasakul paikneval rühma tähisel. Sellest paremale poole ilmub info valitud klassist.

 • Testide nimekiri (kui on);
 • Class name (→ edit class name) – õppeklassi tähis, mida saab ära vahetada;
 • Delete this class (→ delete now) – klassi kustutamine, õnnestub ainult siis, kui õppijad on sealt eemaldatud;
 • Klassiga seotud testi haldamine – testi avaldamine või peitmine (i. k. Show test ja Hide test), valitud testi parameetrite muutmine (i. k. Edit test settings), rühma tulemuste vaatamine (i. k. Class results). Testi tulemuste alt saab uurida ajakulu, kes mitu protsenti sai, mitu õiget vastust oli antud, hinnata õpilaste sisestatud vastuseid, ükshaaval vaadata õppijate vastuseid (ja vajadusel tühistada tulemus, et õppija saaks uuesti testi teha, i. k. Remove this result) ning välja selgitada keskmise edukuse protsent.

 

Info valitud klassist

Soovi korral võivad kõik need andmed olla salvestatud MS Exceli formaadis edaspidiseks analüüsiks.

 • Assign tests – ava test õpperühmale. Õpetaja valib testi, muudab vajadusel testi parameetrid ja avalikustab selle (i. k. Assign this test now);
 • Administer learners – õppijate haldamise vahend, mis on jagatud mitmeks osaks:
  • Class message – sõnumi saatmine tervele rühmale;
  • Learners in class – info õppija kohta (ülevaade tema testide tulemustest, detailid kasutajatunnuse vaatamiseks ja parooli muutmiseks, isikliku sõnumi saatmine, ülekandmine teiselt kursuselt, kustutamine);
  • Delete all learners in this class at once – kõikide osalejate eemaldamine klassi nimekirjast;
  • View all usernames and reset password – korraga saab vaadata õppijate kasutajatunnuseid ja määrata kõigile ühe ja sama parooli;
  • Register learners in a batch – õpetaja sisestab osalejate nimed, paneb ühise parooli ja osalejatele genereeritakse kasutajatunnused, mille õpetaja annab neile keskkonda sisselogimiseks;
  • Register learners one at a time – õppijate registreerimine ükshaaval;
  • Learners register themselves (→ generate a batch of registration codes) – iga õppija loob oma kasutajatunnuse, sisestab isiklikud andmed ning klassiga ühinemiseks sisestab õpetajalt saadud genereeritud registreerimisvõtme;
  • Learner places currently set for this class – mitu inimest on selle klassiga seotud, mitu vaba kohta on veel olemas;
  • Add learner places for this class – vajatakse ainult registreerimisvõtme genereerimiseks (iga õpilase jaoks on oma võti);
  • Remove unused learner places – kasutamata jäänud võti kustutatakse ära.

Lühiülevaade teistest vasakus paneelis olevatest funktsioonidest

My account – õpetaja saab muuta oma kasutajaandmeid ja tellida tasulise versiooni.

External testing – seda saab kasutada ainult tasulises versioonis. Põhimõte seisneb selles, et õpilane ei pea registreeruma ja testid võivad paikneda teie veebilehtedel.

Statistics – detailsem statistika testide sooritamise kohta, ainult tasulises versioonis.

Help – abi saamine.

Tags:

Autorist